Kantoor Quinten Matsijs gesloten voor renovatiewerken

5 / 05 / 2019

Vanaf maandag 6 mei wordt er gewerkt aan het onthaalkantoor aan de Quinten Matsijslei. Het kantoor blijft tijdens de werken gesloten en heropent op 1 juli.

Het onthaalkantoor aan de Quinten Matsijslei wordt vanaf maandag 6 mei onder handen genomen. Er starten voorbereidende werken die het onthaal veiliger zullen maken.

De werken duren tot 1 juli. Tot dan is het kantoor gesloten voor bezoekers. De medewerkers van het kantoor werken tijdelijk in de kantoren van de Oudaan, de Statiestraat, de Unolaan en de Doornstraat om de dienstverlening optimaal te garanderen.
Het kantoor aan de Quinten Matsijslei zal ook telefonisch onbereikbaar zijn tijdens de werken.

Burgers die het kantoor wensen te bereiken kunnen bellen naar de Blauwe Lijn op het gratis nummer 0800 123 12.

Bron: Politie Antwerpen

Opgelet voor valse deur-aan-deurverkopers

6 / 11 / 2018

Politiezone Antwerpen heeft op korte tijd meerdere meldingen ontvangen over deur-aan-deurverkopers die zich voordoen als medewerkers van Engie of Securitas. Ze proberen bij mensen thuis binnen te raken, zogezegd om de ketel na te kijken of om een alarminstallatie te verkopen. De politie vermoedt dat het gaat om listige dieven en maant aan tot voorzichtigheid.

Engie benadrukt dat het niet op deze manier te werk gaat. Securitas biedt zijn diensten zelfs helemaal niet via deur-aan-deurverkoop aan particuliere klanten aan.

Op je hoedeLet op voor deur-aan-deurverkopers
Wees op je hoede als men je aan de deur zaken probeert te verkopen. Meestal gaat het om vlotte praters die mensen gemakkelijk kunnen overtuigen. Vraag hen altijd om zich te identificeren. Let ook goed op met informatie die je hen geeft. Bijvoorbeeld over het al dan niet aanwezig zijn van een alarminstallatie, zwakke punten in je woning of wanneer je niet thuis bent.

Ongerust? Bel 101
Bij ongerustheid of discussie: bel de politie op het nummer 101. Voel je nooit verplicht om iemand binnen te laten of iets te kopen, hoe opdringerig verkopers ook mogen zijn. Meer informatie vind je op de website van BeSafe.

Campagne
Elk najaar, bij de verandering naar het winteruur, maakt Politie Antwerpen alle Antwerpenaars bewust maken van het belang van inbraakpreventie d.m.v. een sensibiliserende en activerende campagne. Een inbreker raakt je huis sneller en makkelijker binnen dan je denkt. Check www.tipstegeninbraak.be voor meer tips om een inbraak te voorkomen.

Bron: PZ Antwerpen

Bijeenkomst BIN Harmonie van 17 oktober 2019

21 / 10 / 2019

De jaarlijkse BIN-avond was dit jaar niet alleen een succes met een opkomst van een 120-tal mensen, maar was ongetwijfeld ook een van de levendigste.

Floris De Vogel, inspecteur bij de Antwerpse politie was de eerste spreker die het nieuwe verkeersreglement voor fietsers zou belichten.  Dit gebeurde evenwel zo dat het publiek mee betrokken was en ook blijk moest geven van hun kennis terzake.  Aan alle aanwezigen werd bij het binnenkomen een blad overhandigd, waarop keuzeantwoorden stonden voor 15 vragen, evenwel zonder de vragen zelf.  Die vragen werden door de spreker gesteld, waarop de mensen 15 seconden tijd kregen om hun antwoord te geven, dit om spieken met de gsm te voorkomen.
Daarna werden de bladen opgehaald en achter de schermen verbeterd, terwijl inspecteur De Vogel de juiste antwoorden toelichtte.  Dit leidde tot levendige tussenkomsten vanuit de zaal, maar de interesse was duidelijk.  Opvallend daarbij was dat de aanwezigen duidelijk van mening waren dat fietsers zich weinig bekommerden om verkeersregels en daarbij dikwijls niet alleen zichzelf maar ook voetgangers in gevaar brachten.

Mevrouw, Christina Van Dessel, procesbeheersing bij het Anti Cybercrime Team bij KBC, belichtte dan op een originele en duidelijke manier hoe hackers trachten onze rekeningen te plunderen.  Een verhelderende uiteenzetting die ongetwijfeld de aanwezigen het voornemen gaf in de toekomst nog beter op te letten en waar mogelijk beveiliging in te schakelen.

Dan kwam het grote moment!  Hoeveel mensen hadden een maximaal resultaat neergezet bij de verkeersvragen? Heel simpel antwoord: 1!  Dus ja, er is ruimte voor verbetering!

Ten slotte werd eerste inspecteur Patrick Mariën in de bloemetjes gezet omdat zijn taak als BIN-gemandateerde bij de politie ten einde loop wegens pensionering.

Op de gezellige receptie die volgde werden de sprekers door heel wat mensen nogmaals benaderd om bijkomende uitleg te krijgen.

Al met al een zeer geslaagde avond.

AIP 21/10/19