Bijeenkomst BIN Harmonie van 25 oktober 2018

30 / 10 / 2018

Op de uitnodiging voor de jaarlijkse infoavond van de BIN Harmonie reageerden een 100-tal inwoners, zowel leden als niet-leden. Wij mochten deze keer ook de districtsvoorzitter Paul Cordy verwelkomen.

Bijeenkomst BIN Harmonie 25 oktober 2018 mensen in de zaal de zaalDe eerste spreker was de BIN -gemandateerde van de politie Antwerpen, Eerste Inspecteur Patrick Mariën. Na een overzicht van de evolutie van het aantal leden, belichtte hij de impact van de sociale media en hun mogelijke inzet bij de politionele werking. Hij vulde zijn uiteenzetting aan met een korte test voor alle aanwezigen. Er werden 13 logo’s van apps getoond, evenwel zonder hun gebruikelijke ondertiteling. De aanwezigen konden op een gepersonaliseerd formulier telkens de naam van de getoonde app noteren. En jawel, niemand vond ze alle 13, maar er was 1 gelukkige die er dan toch 12 juist had. Hij kreeg een USB-stick in de vorm van een politiecombi cadeau. Het was duidelijk dat iedereen dit een prettige en leerrijke oefening vond.

Na hem kreeg de adjunct-coördinator, mevrouw Anne Ide-Pylyser het woord.
Zij had tot taak de totaal vernieuwde website voor te stellen. Dit werd evenwel voorafgegaan door een dankwoord aan de heer Pascal Olyslagers, directeur van de KBC bank en de heer Pieter Dekkers, directeur van KBC-Verzekeringen. Het is dankzij hun ondersteuning dat de firma Web&CreativeMinds de website totaal kon herwerken.

En dan volgde de kers op de taart, de nieuwe website.

Er werd gestart met de homepage waar bovenaan de verschillende hoofdstukken te vinden zijn. Bij het doorscrollen toont de homepage de laatste nieuwtjes en handige tips evenals  de kalender. Onderaan de kalender is er de rubriek: “onze leden”, gevolgd door een overzicht van het aantal leden van de BIN Harmonie en een overzicht van alle BIN’s in België.

Homepage nieuwe websiteHet volgende hoofdstuk is BIN Harmonie.
In de rubriek Lidmaatschap kan een aanvraagformulier tot lidmaatschap ingevuld worden.
Daarna werd de rubriek Zelfstandigen aangeklikt en doorgescrold.
In het Archief vindt u een overzicht van al onze berichten.
Ook het zoeken naar de naam van uw wijkagent werd vergemakkelijkt dankzij de rubriek “straten & wijkagent”.

Over naar het volgende hoofdstuk: de Criminaliteitspreventie.
Daar krijgt u praktische en vooral nuttige tips.
Van de 9 rubrieken wordt er eentje uitgepikt nl Woning. Ten slotte past dat in de politieactie “één dag niet”. Bij het rustig doorscrollen ziet u dat het barstensvol nuttige informatie en tips staat.

Het volgende hoofdstuk is Brandpreventie.
Daarover werd in de twee voorgaande bijeenkomsten een boeiende uiteenzetting gehouden, dus wordt er nu maar 1 rubriek uit gepikt nl Rookmelder. Het aandachtig lezen ervan is ten sterkste aangeraden.

Het laatste hoofdstuk ten slotte: Nuttige info gaat van Buurtnieuws tot Zomertips.
In dat hoofdstuk wordt de rubriek Politie even nader bekeken.

Deze uiteenzetting was slechts een smaakmaker, het wordt echter alle leden van de BIN Harmonie ten sterkste aangeraden de website thuis grondig en uitgebreid nader te bekijken.

Bijeenkomst 25 oktober 2018 sfeerbeeld receptieTen slotte kan het bestuur u met fierheid melden dat de BIN Harmonie in de stad Antwerpen met haar 54 BIN’s veruit de enige is die haar leden, via deze unieke website op de hoogte houdt van alle nuttige info in verband met de BIN-werking, de criminaliteitspreventie en de brandpreventie.

Na deze uiteenzetting ging mevrouw Bogaerts over tot de trekking van de gelukkigen die met een klein gadget naar huis gingen. Nadat de coördinator de Thomas More Hogeschool alsmede de Stad Antwerpen bedankte voor hun steun aan deze bijeenkomst, werd, naar jaarlijkse gewoonte, deze infoavond beëindigd met een verzorgde en geanimeerde receptie waar iedereen nog kon bijpraten met de buren.

AIP 29/10/18

Winter: vermijd brand en brandwonden

11 / 12 / 2014

Bij winterkoude is de kans op risicogedrag in verband met brand en brandwonden een stuk hoger dan in de zomermaanden.
Daarom geven we u graag enkele tips.

Open haard, kachel en kaarsen

 • Is de schouw voor de winter gekuist en heeft u er een attest van?
 • Gebruik nooit brandgel of spiritus om haard of kachel aan te steken.
 • Plaats geen licht ontvlambare stukken dicht bij kachel of haard; een afstand van minstens 1 meter is absoluut nodig.
 • Verbrand in de kachel of haard geen vuilnis, papier of groen hout.
 • Zorg dat kaarsen stabiel staan en zich niet te dicht bij brandbare stoffen, zoals gordijnen, bevinden.

Oven

 • Gebruik een oven nooit als extra verwarming.
 • Zorg dat kinderen de oven niet kunnen aanraken want ze lopen makkelijk contactbrandwonden op.

Elektrische verwarmingstoestellen

 • Vermijd overbelasting van het elektrisch circuit door te veel aansluitingen op hetzelfde stopcontact of dominostekker; stekkerdozen mogen niet op elkaar worden aangesloten.
 • Let op bij het gebruik van elektrische verwarmingstoestellen in de badkamer, contact met water moet absoluut onmogelijk zijn.
 • Leg geen brandbaar material, zoals kledij of handdoeken, op verwarmingstoestellen.
Zorg voor de veiligheid van uw kinderen
 • Wanneer er gekookt wordt, blijven kinderen best uit de keuken; misschien is het wel een leuk idee om met gekleurde tape een zone af te bakenen die de kinderen niet mogen betreden tijdens het koken.
 • Zet een scherm voor kachel en haard zodat kinderen niet in de onmiddellijke nabijheid kunnen komen.
 • Fondue: gebruik bij voorkeur elektrische toestellen, maak het snoer altijd stevig vast aan de tafelpoot, zorg dat er niet over de draad kan gestruikeld worden waardoor het toestel omver of van de tafel valt en laat kinderen nooit alleen met dit toestel.
  Indien het een niet-elektrisch toestel is, gebruik dan een aansteekpasta maar geen vloeibare brandstof.
AIP 2/12/2014

BIN niet alleen nuttig bij misdrijven!

10 / 03 / 2015

Maandag 9 maart 2015 kregen de BIN-leden een eerder ongewone oproep. Er werd melding gemaakt van een verwarde oude dame die haar home had verlaten, enkel gekleed in rok en bloes.

Een van de leden van BIN Harmonie heeft haar na die oproep opgemerkt en de nodige diensten verwittigd, waarna de dame terug veilig naar huis kon worden gebracht.

Fijn dat de BIN oproep zo’n positief resultaat heeft gehad en de betrokken inwoonster die de dame heeft opgemerkt verdient beslist een bedankje en een compliment.