Algemene Verordening Gegevensbescherming

21 / 10 / 2018

De door het FOD Binnenlandse Zaken erkende BIN’s (waartoe BIN Harmonie behoort) en die conform werken met de huidige Ministriële omzendbrief betreffende buurtinformatienetwerken, zijn in regel met de Europese regelgeving rond het beheer van persoonsgegevens.

Uw coördinator als gastspreker

19 / 03 / 2013

Op woensdag 6 maart werd het eerste buurtinformatienetwerk te Boom, met name BIN Heypleck officieel ingehuldigd.

Als coördinator van BIN Harmonie werd ik gecontacteerd door een verantwoordelijke van de preventiedienst van de gemeente Boom. Haar uitnodiging om de aanwezigen van deze nieuwe BIN in te lichten over de praktische werking van BIN Harmonie werd door mij, gezien mijn jarenlange ervaring, met genoegen aanvaard.

Tijdens de receptie, die plaatsvond na het academisch gedeelte, werd ik door verscheidene aanwezigen, waaronder de burgemeester van Boom, benaderd om bijkomende informatie in te winnen. Deze informatie bleek voor de meeste geïnteresseerden belangrijk genoeg om zich nog die avond te laten inschrijven als lid van BIN Heypleck.

Zitdag van 06 september 2018

7 / 09 / 2018
Er werden geen punten behandeld van BIN Harmonie.