Zitdag van 05 december 2019

9 / 12 / 2019

Actiepunten vorige zitdag

Geen punten van BIN Harmonie


Vragenronde en nieuwe actiepunten

Vraag:
Bewoners van de appartementsblok in de Montebellostraat 2 vragen om meer toezicht door politie.

De laatste weken zijn er al een paar incidenten geweest waardoor ze zich niet meer veilig voelen:
– 2x ingebroken in de kelders (aangifte gedaan)
– Er werd schade toegebracht aan de garagepoort (aangifte gedaan)
– De voordeur in de hal werd geforceerd (aangifte gedaan)
– Slot van de voordeur stuk gemaakt (geen aangifte gedaan)

Antwoord:
Er worden dit najaar extra acties gedaan om toezicht te houden op rondtrekkende bendes. We geven het adres mee.


Vraag:
In de Isabella Brantstraat en omgeving zijn lijnen getrokken om de automobilisten meer ruimte te geven om uit hun garage te rijden. Hier werd in het begin keurig rekening mee gehouden, maar hier komt al verandering in. Meer en meer automobilisten overschrijden de lijnen tot zelfs een meter of meer..
Kan hier iets aan gedaan worden?

Antwoord:
Zal worden nagekeken


Vraag:
In de Montebellostraat bevindt zich een gebouw in totaal verloederde toestand waarin de eigenaar tijdelijke (legaal of illegaal) buitenlandse werknemers (voornamelijk oostblok) onderbrengt.

Buurtbewoners vermoeden dat het gebouw illegaal als een soort hotel gebruikt wordt.

Antwoord:
In het kader van de werken aan de oosterweelverbinding hebben veel aannemers werknemers laten overkomen uit het buitenland, zij hebben toestemming om hun werknemers tijdelijk onder te brengen in leegstaande panden in de stad.

We vragen na of dit zo’n pand betreft.


Vraag:
Het fietspad op de Mechelsesteenweg ter hoogte van de bakker ‘Het dagelijks brood’ is levensgevaarlijk. Het voetpad wordt vaak geblokkeerd door gestalde fietsen en op het fietspad wordt met grote snelheid gefietst in twee richtingen, ook met elektrische fietsen.

Antwoord:
Onze wijkteams zijn op de hoogte van deze problemen (in heel de regio) en werken hier gericht op door acties en regelmatige toezichten te doen. De overtreders worden hierbij effectief beboet bij overtredingen.


Vraag:
Parkeren op de stoep aan de Molenstraat 35. Mogelijk om daar paaltjes op de stoep te laten zetten, dan kunnen de automobilisten zich er niet parkeren?

Antwoord:
Zal worden nagekeken.


Vraag:
Voor het gebouw met de studentenkamers in de Mertens en Torfsstraat ligt het vol sigarettenpeuken. Studenten die niet binnen roken of uit hun raam roken gooien hun peuken steeds op het voetpad.

Antwoord:
Zal worden nagekeken.


Vraag:
Sluikstort aan de vuilbak juist voor de kleuterschool.
Dagelijks worden hier in en ronde vuilbak zakjes met voornamelijk huisvuil gedumpt.

Antwoord:
Als zoiets opgemerkt wordt mag de nummerplaat van de wagens doorgegeven worden zodat we kunnen nagaan of het al dan niet om buurtbewoners gaat.
Vuilbak verwijderen en eventueel binnen de schoolpoort laten plaatsen?


Vraag:
Aan de overkant van de Anselmostraat 22 wordt elke avond tussen 23 en 01 uur veel overlast veroorzaakt door jongeren die steps van Bird willen opladen.

Antwoord:
Nazicht.


Vraag:
Rond 6u en na 20u wordt er duidelijk drugs verhandeld aan het tankstation in de Paleisstraat.

Antwoord:
Nazicht.


Vraag:
Dagelijks veel verkeersovertredingen op de hoek Harmoniepark/Mechelsesteenweg/Belgiëlei. Zowel door fietsers, voetgangers als automobilisten.

Antwoord:
Nazicht.


Zitdag van 06 februari 2020

27 / 02 / 2020

Actiepunten vorige zitdag

Vraag:
Parkeren op de stoep aan de Molenstraat 35. Mogelijk om daar paaltjes op de stoep te laten zetten, dan kunnen de automobilisten zich er niet parkeren?

Antwoord:
Teamleider heeft dit besproken met Sun Mee, zij heeft dit op zich genomen maar het plaatsen van paaltjes kan tot een jaar duren (procedure Stad).


Vraag:
Op de hoek van de Jan Blockxstraat richting Verdussenstraat staat twee parkeerplaatsen een zelf aangebracht parkeerverbod. Zogezegd om de uitgang van een garage niet te blokkeren. Deze garagepoort zou uitgeven op een koer een zwembad

Antwoord:
Nog geen feedback van het verkeersteam.


Vraag:
In het voorjaar 2020 worden assistentieflats CORES, Van Schoonbekestraat 10 opgeleverd en verdwijnen alle bouwwerf afsluitingen, waardoor dit gedeelte van de straat gedurende enkele jaren éénrichting was geworden. (komende van Mechelsesteenweg richting Lange Lozanastraat) Buurtbewoners zouden deze enkelrichting graag behouden aangezien hierdoor een stuk minder doorgaand verkeer door de straat gaat.
Is dit mogelijk?

Antwoord:
Vraag doorgegeven aan de stad, dit is geen beslissing die de politie kan maken.

Vraag:
Veelvuldig snelheidsovertredingen in de Molenstraat.

Antwoord:
Veelvuldig snelheidsovertredingen in de Molenstraat.


Vraag:
Tegen de richting rijden Molenstraat (komende vanuit alle zijstraten) Gevaarlijke situatie want er is geen plaats om elkaar in twee richtingen te passeren. Isabella Brantstraat/Jozef De Bomstraat richting Teichmansplaats ook verkeerde rijrichting

Antwoord:
Geen vaststellingen tegen de richting. Wel verkeerd geparkeerd, geverbaliseerd. Welke tijdspanne juist? Want op verschillende tijdstippen toezicht gehouden
Vragenronde en nieuwe actiepunten

Vraag:
In de Lange Lozanastraat (kort stuk helemaal vooraan) staan tijdelijk parkeerverbodborden voor een periode van 4 maanden. Ook worden er borden geplaatst met lange looptijd en op een aanzienlijke lengte, met als mededoel dat de werkmannen van de renovatiewoning hun wagens kunnen plaatsen, ook wanneer laden en lossen niet nodig is.
Veel frustratie zou weggenomen worden als wanneer er op de borden tijdstippen zouden vermeld staan wanneer de parkeerplaatsen vrij moeten zijn.

Antwoord:
Aanvraag wordt gedaan bij de stad, als zij zeggen dat het mag, kunnen we daar niets aan doen.


Vraag:
Ter hoogte van de Van Schoonbekestraat 25-27 staan nog steeds verbodsborden voor de werken van CORES in de Van Schoonbekestraat 10 maar er worden geen werken meer uitgevoerd. Er staan gewoon altijd voertuigen van werknemers van CORES.

Antwoord:
Zal worden nagekeken.


Vraag:
Indien men op vakantie vertrekt zonder auto en deze in de straat geparkeerd blijft, is het mogelijk dat er voor werkzaamheden parkeerverbodsborden geplaatst worden. Met als gevolg dat de auto die regulier geparkeerd is, wordt weggesleept met alle gevolgen van dien. Is er een mogelijkheid om op voorhand na te vragen of er in een bepaalde straat verbodsborden zijn aangevraagd zodat de auto ergens anders kan geparkeerd worden om het wegslepen te voorkomen?

Antwoord:
Op voorhand een lijst opvragen is niet mogelijk omdat de verbodsborden niet lang op voorhand moeten aangevraagd worden bij de stad. Voertuigen die geparkeerd staan voor het plaatsen van de borden worden administratief getakeld. Dit wil zeggen dat ze wel getakeld worden maar dat er geen kosten worden aangerekend bij de eigenaar van het voertuig.


Vraag:
De laatste weken wordt er op regelmatige basis gesluikstort op of vlakbij de hoek van de De Damhouderestraat en de Sanderusstraat. Het gaat om meubels, winkelzakken en kleine gebruiksvoorwerpen.
Dit wordt steeds gemeld bij de stad en het wordt altijd snel opgehaald. Maar het zou uiteraard beter zijn als de dader gevat en gesanctioneerd kan worden. Ter info: het sluikstorten lijkt meestal plaats te vinden naar het einde van de week toe. Meestal wordt het zaterdagochtend opgemerkt.

Antwoord:
Nazicht


Zitdag van 09 januari 2020

14 / 01 / 2020

Actiepunten vorige zitdag

Vraag:
In de Montebellostraat bevindt zich een gebouw in totaal verloederde toestand waarin de eigenaar tijdelijke (legaal of illegaal) buitenlandse werknemers (voornamelijk oostblok) onderbrengt. Buurtbewoners vermoeden dat het gebouw illegaal als een soort hotel gebruikt wordt.

Antwoord:
In het kader van de werken aan de Oosterweelverbinding hebben veel aannemers werknemers laten overkomen uit het buitenland, zij hebben toestemming om hun werknemers tijdelijk onder te brengen in leegstaande panden in de stad.  We vragen na of dit zo’n pand betreft.
Dossier opgestart bij de wijkwerking, wordt mee opgevolgd door Sun Mee.


Vraag:
Parkeren op de stoep aan de Molenstraat 35. Mogelijk om daar paaltjes op de stoep te laten zetten, dan kunnen de automobilisten zich er niet parkeren?

Antwoord:
Teamleider heeft dit besproken met Sun Mee, zij heeft dit op zich genomen maar het plaatsen van paaltjes kan tot een jaar duren (procedure Stad).


Vraag:
Aan de overkant van de Anselmostraat 22 wordt elke avond tussen 23 en 01 uur veel overlast veroorzaakt door jongeren die steps van Bird willen opladen.

Antwoord:
Op dit moment nog geen vaststellingen kunnen doen, blijft in behandeling bij het wijkteam.
Vragenronde en nieuwe actiepunten

Vraag:
Op de hoek van de Jan Blockxstraat richting Verdussenstraat staat twee parkeerplaatsen een zelf aangebracht parkeerverbod. Zogezegd om de uitgang van een garage niet te blokkeren. Deze garagepoort zou uitgeven op een koer een zwembad.

Antwoord:
Nazicht


Vraag:
In het voorjaar 2020 worden assistentieflats CORES, Van Schoonbekestraat 10 opgeleverd en verdwijnen alle bouwwerf afsluitingen, waardoor dit gedeelte van de straat gedurende enkele jaren éénrichting was geworden. (komende van Mechelsesteenweg richting Lange Lozanastraat)
Buurtbewoners zouden deze enkelrichting graag behouden aangezien hierdoor een stuk minder doorgaand verkeer door de straat gaat.

Is dit mogelijk?

Antwoord:
Zal worden nagevraagd.


Vraag:
Veelvuldige snelheidsovertredingen in de Molenstraat.

Antwoord:
Nazicht


Vraag:
Tegen de richting rijden Molenstraat (komende vanuit alle zijstraten)
Gevaarlijke situatie want eris geen plaats om elkaar in twee richtingen te passeren.
Isabella Brantstraat/Jozef De Bomstraat richting Teichmansplaats ook verkeerde rijrichting. 

(melder gaat een schets van de situatie daar doorsturen)

Antwoord:
Nazicht