Zitdag van 01 april 2021

22 / 04 / 2021

Actiepunten vorige zitdag

Vraag:
De eigenaars van een pand in de Lange Lozanastraat (momenteel nog aan het verbouwen) vermoeden dat er een inbraakpoging geweest is en vragen of er eventueel meer toezicht kan gedaan worden.

Antwoord:
WT 2 heeft dit opgevolgd en zal de feedback versturen naar Patrick Mariën van BIN Harmonie.Vragenronde en nieuwe actiepunten

Vraag:
Het nieuwe provinciehuis wordt een trekpleister voor inmiddels grote jongerengroepen (achteraan de trappen) oorspronkelijk 4 à 6, ondertussen een ruime bende van 20 à 25 personen, luidkeels zingend.

Antwoord:
Er zijn regelmatig acties op jongerenoverlast (PROJO), en er zijn ook al vaststellingen gedaan. Maar wel geen al te opmerkelijke. Zo werden er wel groepjes jongeren vastgesteld bij mooi weer maar dan geen loslopende honden. Het park lag er ook wel proper bij. Wordt verder opgewerkt tijdens de PROJO acties.


Vraag:
Wanneer je uit de Lange Lozanastraat de Harmoniestraat inrijdt, is er al in de eerste bocht een versmalling in de weg aangebracht. Wagens, vuilkar, ziekenwagen, vrachtwagens, … rijden vlotjes over het smalle voetpad aan de linkerkant (bijna tot tegen het appartementsgebouw), bovendien werd onlangs nog een boom in dat hoekje geplant en het stukje fietssuggestiestrook weggehaald. Kan hier iets aan gedaan worden?

Antwoord:
Patrick laat weten dat het fietspad zal geschilderd worden zodat het ook in het oog springt van de automobilisten. Daarna zal de situatie geherevalueerd worden. Verder heeft Paul (teamleider VOT) de vraag aangekaart bij de dienst verkeersveiligheidaudit en -advies. Zij lieten weten dat de vraag al eerder was binnengekomen en ze hier nog enkele wijzigingen moeten doorvoeren in het kader van snelheidsremming maar ze gaan dit zeker mee bekijken. Moesten er de komende tijd echt veel gevaarlijke situaties voordoen, mag dit uiteraard gemeld worden zoeken ze naar een snelle(re) oplossing.


Vraag:
Buurtbewoners vragen of het mogelijk is een stuk van het park aan het provinciehuis te gebruiken als hondenweide. Blijkbaar zijn er veel mensen die niet graag gebruik maken van de hondenweide aan het Albertpark.
Er wordt ook gevraagd naar de mogelijkheid om een stukje te voorzien voor 1 of 2 petanquebanen want het Harmoniepark is al druk bezet voor voetbal, speelhoeken, ….

Antwoord:
Provincie laat weten dat het park zal worden gebruikt zoals het voorheen getekend is; er komt dus géén hondenloopzone. Bij het Zorgbedrijf Vinkenpark wordt er wel bekeken of er eventueel een hondentoilet ingericht kan worden.


Zitdag van 03 december 2020

22 / 12 / 2020

Actiepunten vorige zitdag

Vraag:
Het is ondankbaar werk voor de buurt om de boomspiegels te onderhouden, ook al zetten ze er privé hekjes en steeds nieuwe bloemen. In het begin van de Molenstraat zijn grote planten gezet en die lijken beter bestand tegen vernielingen door honden en fietsen. Misschien kan een totaal en uniform plan worden uitgewerkt. Zo is het rommel en zonde van de energie.

Antwoord:
De Groendienst van de Stad laat weten dat het van hun zijde uit de bedoeling is om zo uniform mogelijke beplanting in dergelijke boomspiegels te voorzien. Bedoeling hierachter is om sociale economie (Manus) het (eenvoudige) onderhoud te kunnen laten doen, echter alleen van de bomen die niet geadopteerd zijn door burgers. De meeste lijken hier geadopteerd (buurtboom ed..) De groenblijvende hagen zijn niet door de groendiensten aangeplant. De bestaande situatie vormen zij stelselmatig om. De boomspiegels die zichtbaar in beheer zitten bij burgers laten ze ook ongemoeid. Verlaten en onderkomen boomspiegels worden opgeruimd en omgevormd. (is een onophoudelijk werk). Sun Mee hoort bij district Antwerpen wat de voorwaarden zijn om een boom te kunnen adopteren. Zij zal dit verder ook opvolgen, maar vreest dat de stad hier nu niet meteen iets aan kan doen, zoals de groendienst hier zei dat het niet het seizoen is, maar eerder voorjaar 2021.


Vraag:
Bewoners gaven aan politie en stadstoezicht het volgende mee: op de hoek van de Molenstraat/Aarschotstraat zijn er op het voetpad blokken geplaatst voor het aldaar gebruikte terras van restaurant Joyau. Indien dit terras niet is opgesteld kunnen deze blokken een probleem/gevaar vormen voor de voetgangers (vooral slechtzienden, blinden, slecht te been) wegens slecht zichtbaar/niet verlicht. Kunnen deze blokken niet vervangen worden door iets anders?

Antwoord:
De toelatingen voor het terras werden toegekend maar deze blokken zouden best binnen kunnen staan tot de zaak (+ terras) weer zijn deuren opent. Sun Mee heeft alvast een aanvraag gedaan om er paaltjes te plaatsen als anti-parkeermaatregel. Inge zal, wanneer de zaak weer opent, contact opnemen met de uitbater om de bakken weer binnen te zetten.Vragenronde en nieuwe actiepunten

Vraag:
Aan de Mechelsesteenweg/Montebellostraat was onlangs weer een ongeval met een tram, auto en een voetganger. De auto’s die hier geparkeerd staan nemen veel weg van het zicht op de baan. Is het mogelijk de parkeerplaatsen daar te laten verdwijnen?

Antwoord:
Het VOT heeft dit bekeken en geeft mee dat de parking correct is en zij er niet meer aan kunnen doen, er zijn nog zo’n smalle straten en ook daar is het belangrijk telkens waakzaam te zijn in het verkeer. Ook is de parkeerdruk te hoog om er parkeerstroken te verwijderen. De vraag werd alvast doorgegeven aan het Vlaams Gewest, de eigenaar van deze weg. Tot op heden nog geen antwoord gehad. Sun mee heeft ook meer details van het ongeval gevraagd. (Heeft het slachtoffer eerst rond zich gekeken toen deze wilde instappen? Sowieso kijkt men best eerst vooraleer men zijn portier opent, voor fietsers en voor andere voertuigen. Zeker als er een tram aankomt.)


Vraag:
Problematiek Sluikstort in de Molenstraat.

Antwoord:
De stad blijft hier op werken, ook volgen er Hondenpoep-acties om de mensen hiervan bewust te blijven maken. WT3 heeft een dossier lopen over dit probleem. Ze hebben ieder partij alvast gehoord. Ze blijven hierop werken.


Zitdag van 01 oktober 2020

27 / 10 / 2020

Actiepunten vorige zitdag

Doordat de laatste zitdag al van voor de lockdown is en er geen belangrijke actiepunten waren beginnen we met een schone lei en nieuwe agendapunten.Vragenronde en nieuwe actiepunten

Vraag:
Fietsen op de stoep is op heel grondgebied meer regel dan uitzondering. Dit zorgt vaak voor gevaarlijke situaties, zowel voor fietser als voor voetganger.

Antwoord:
Verschillende acties plaatsgevonden, is ook reeds opgenomen in de reguliere werking. We zijn begonnen met sensibiliseren en overgegaan naar verbaliseren. Zowel voor fietsen op het fietspad als voor fietsen zonder licht en dergelijke. We blijven controles houden rond deze problematiek.


Vraag:
Het fietspad op de Mechelsesteenweg is een ramp om op te fietsen. De voetpaden staan vol met fietsen waardoor voetgangers op het fietspad stappen, er wordt geregeld in de verkeerde richting gefietst, …

Antwoord:
Idem als in punt hierboven, we blijven werken en verbaliseren op overtredingen. We zijn ons bewust van het probleem en doen gerichte controles. Dit zullen we ook blijven doen.


Vraag:
Het is ondankbaar werk voor de buurt om de boomspiegels te onderhouden, ook al zetten ze er privé hekjes en steeds nieuwe bloemen. In het begin van de Molenstraat zijn grote planten gezet en die lijken beter bestand tegen vernielingen door honden en fietsen. Misschien kan een totaal en uniform plan worden uitgewerkt. Zo is het rommel en zonde van de energie.

Antwoord:
Nazicht en bespreken met buurtregisseur Sun Mee


Vraag:
Aan de diverse vuilbakjes worden regelmatig witte huisvuilzakken en grof huisvuil achtergelaten. Ook worden er zakken met kleren en etensresten geplaatst in de Molenstraat (aan de school). Bij zonnig weer geeft dit geurhinder. Als de vuilbakken overvol zijn worden de hondenpoepzakjes gewoon op de grond gegooid(of ze vallen uit de vuilbak). De vrije doorgang op het voetpad wordt door deze overlast belemmerd, waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan wanneer voetgangers op straat moeten. Melder is zelf straatvrijwilliger, doet zijn best om zwerfvuil op te ruimen maar kan niet alles verwijderen.

Antwoord:
Nazicht


Vraag:
Op de hoek van de Molenstraat/Aarschotstraat zijn er op voetpad blokken geplaatst voor het aldaar gebruikte terras. Indien dit terras niet is opgesteld kunnen deze blokken een probleem/gevaar vormen voor de voetgangers (vooral slechtzienden, blinden, slecht te been) wegens slecht zichtbaar/niet verlicht. Kunnen deze blokken niet vervangen worden door iets anders?

Antwoord:
Nazicht


Vraag:
Op het kruispunt aan de Molenstraat/Montebellostraat gebeuren op regelmatige basis verkeersongevallen tussen voertuigen en fietsers (blijkbaar zelfs ook politievoertuigen). De plaatsing van een spiegel zou de verkeersveiligheid op deze locatie sterk verbeteren.

Antwoord:
Nazicht


Vraag:
Er wordt geregeld tegen de richting gereden door automobilisten in de Molenstraat, Isabella Brantstraat/Jozef De Bomstraat.

Antwoord:
Nazicht


Vraag:
Over heel de Harmoniewijk, nieuw aangelegde voetpaden dienen tot niets als fietsen die her en der achtergelaten worden en tegelhofjes die meer plaats innemen dan toegelaten. Met als gevolg dat er geen plaats is voor de minder mobiele voetganger.

Antwoord:
Nazicht