Zitdag van 12 november 2020

1 / 12 / 2020

Actiepunten vorige zitdag

Vraag:
Het is ondankbaar werk voor de buurt om de boomspiegels te onderhouden, ook al zetten ze er privé hekjes en steeds nieuwe bloemen. In het begin van de Molenstraat zijn grote planten gezet en die lijken beter bestand tegen vernielingen door honden en fietsen. Misschien kan een totaal en uniform plan worden uitgewerkt. Zo is het rommel en zonde van de energie.

Antwoord:
Doorgegeven aan de Stad.


Vraag:
Er wordt geregeld tegen de richting gereden door automobilisten in de Molenstraat, Isabella Brantstraat/Jozef De Bomstraat.

Antwoord:
Voorlopig heeft het VOT nog geen vaststellingen gedaan. Ze blijven hier controles doen.


Vraag:
Op het kruispunt aan de Molenstraat/Montebellostraat gebeuren op regelmatige basis verkeersongevallen tussen voertuigen en fietsers (blijkbaar zelfs ook politievoertuigen). De plaatsing van een spiegel zou de verkeersveiligheid op deze locatie sterk verbeteren.

Antwoord:
We ontvingen volgend antwoord van de Stad: ‘Het kruispunt Molenstraat/Montebellostraat is een gewoon T-kruispunt dus is echt niet de bedoeling om hier een spiegel te plaatsen want dan kunne we dat aan elke zijstraat gaan zetten. Sinds een aantal jaren worden er door de stad geen spiegels meer geplaatst. Het in- en uitrijden van een zijstraat dient altijd met de nodige voorzichtigheid te gebeuren. Het plaatsen van een verkeersspiegel verbetert het zicht op de weggebruikers niet altijd en verbetert de veiligheid daarmee ook niet. Het is immers niet denkbeeldig dat er dan uitsluitend naar de verkeersspiegel gekeken wordt in plaats van visueel contact te hebben met het naderende verkeer. Bovendien geeft een verkeersspiegel een vertekend beeld van de snelheid en de afstand van de naderende verkeersdeelnemers.


Vraag:
Parken Rondhanggedrag van jongeren, geluidsoverlast, druggebruik, sluikstort, dealen, … Vinkenpark: Rondslingerende stoelen van de stad, melder ruimt deze regelmatig op maar dit heeft weinig zijn als ze niet opgehaald worden.

Antwoord:
Er worden regelmatig acties gedaan op parken en pleinen. Deze acties nemen de komende maanden toe, er wordt onder andere extra gecontroleerd op jongerenoverlast en vuurwerk. Buiten deze acties zijn er ook nog steeds de corona-ploegen die eveneens langs de gekende overlastplaatsen gaan.Vragenronde en nieuwe actiepunten

Vraag:
Aan de Mechelsesteenweg/Montebellostraat was onlangs weer een ongeval met een tram, auto en een voetganger. De auto’s die hier geparkeerd staan nemen veel weg van het zicht op de baan. Is het mogelijk de parkeerplaatsen daar te laten verdwijnen?

Antwoord:
Nazicht


Zitdag van 09 januari 2020

14 / 01 / 2020

Actiepunten vorige zitdag

Vraag:
In de Montebellostraat bevindt zich een gebouw in totaal verloederde toestand waarin de eigenaar tijdelijke (legaal of illegaal) buitenlandse werknemers (voornamelijk oostblok) onderbrengt. Buurtbewoners vermoeden dat het gebouw illegaal als een soort hotel gebruikt wordt.

Antwoord:
In het kader van de werken aan de Oosterweelverbinding hebben veel aannemers werknemers laten overkomen uit het buitenland, zij hebben toestemming om hun werknemers tijdelijk onder te brengen in leegstaande panden in de stad.  We vragen na of dit zo’n pand betreft.
Dossier opgestart bij de wijkwerking, wordt mee opgevolgd door Sun Mee.


Vraag:
Parkeren op de stoep aan de Molenstraat 35. Mogelijk om daar paaltjes op de stoep te laten zetten, dan kunnen de automobilisten zich er niet parkeren?

Antwoord:
Teamleider heeft dit besproken met Sun Mee, zij heeft dit op zich genomen maar het plaatsen van paaltjes kan tot een jaar duren (procedure Stad).


Vraag:
Aan de overkant van de Anselmostraat 22 wordt elke avond tussen 23 en 01 uur veel overlast veroorzaakt door jongeren die steps van Bird willen opladen.

Antwoord:
Op dit moment nog geen vaststellingen kunnen doen, blijft in behandeling bij het wijkteam.
Vragenronde en nieuwe actiepunten

Vraag:
Op de hoek van de Jan Blockxstraat richting Verdussenstraat staat twee parkeerplaatsen een zelf aangebracht parkeerverbod. Zogezegd om de uitgang van een garage niet te blokkeren. Deze garagepoort zou uitgeven op een koer een zwembad.

Antwoord:
Nazicht


Vraag:
In het voorjaar 2020 worden assistentieflats CORES, Van Schoonbekestraat 10 opgeleverd en verdwijnen alle bouwwerf afsluitingen, waardoor dit gedeelte van de straat gedurende enkele jaren éénrichting was geworden. (komende van Mechelsesteenweg richting Lange Lozanastraat)
Buurtbewoners zouden deze enkelrichting graag behouden aangezien hierdoor een stuk minder doorgaand verkeer door de straat gaat.

Is dit mogelijk?

Antwoord:
Zal worden nagevraagd.


Vraag:
Veelvuldige snelheidsovertredingen in de Molenstraat.

Antwoord:
Nazicht


Vraag:
Tegen de richting rijden Molenstraat (komende vanuit alle zijstraten)
Gevaarlijke situatie want eris geen plaats om elkaar in twee richtingen te passeren.
Isabella Brantstraat/Jozef De Bomstraat richting Teichmansplaats ook verkeerde rijrichting. 

(melder gaat een schets van de situatie daar doorsturen)

Antwoord:
Nazicht


Zitdag van 02 mei 2019

6 / 06 / 2019

Actiepunten vorige zitdag

Vraag:
Meldster heeft een B&B in de straat, haar gasten kunnen vaak niet tot bij de deur met hun koffers omdat er auto’s en bestelwagens. Ook voor ouders/wandelaars met een buggy of een rolstoel is het onmogelijk om erlangs te stappen. Blauwe Lijn bellen is zinloos want tegen dat er een ploeg arriveert is de auto meestal al terug weg.
Voor de dokterspraktijk in de De Moystraat zijn er een tijdje terug paaltjes op de stoep gezet waardoor het probleem verholpen is, is dat daar ook mogelijk?

Antwoord:
De paaltjes zijn aangevraagd bij de Stad. Nog geen feedback of het goedgekeurd is of niet.Vraag:
De Verdussenstraat en de Jan Blockxstraat zijn al verschillende maanden enkelrichtingstraten, toch wordt dit niet gerespecteerd. Vooral in de late namiddag en ’s avonds rijden de auto’s van op de parking van het kantoorgebouw op de Jan Blockxstraat 1 gauw even rechtdoor om sneller in de Lange Lozannastraat te zijn via de Vinkenstraat. Dit zorgt vaak voor onveilige situaties. (gegevens melder bij WIK)

Antwoord:
Voorlopig nog geen vaststellingen. Het VOT en het wijkteam blijven nazichten doen.


Vraag:
Langs de garage in de Mertens en Torfsstraat zijn aan beide kanten aan het werken, waardoor er langs beide kanten vaak materiaal of containers staan. Doordat er aan de overkant van de straat, rechtover de garage steeds wagens geparkeerd staan is het praktisch onmogelijk om in en uit de garage te rijden. (gegevens melder bij WIK)

Antwoord:
Wijkteam heeft de werkmannen aangesproken, ze zouden er rekening mee houden maar het probleem blijkt niet opgelost. Wijkteam gaat nog eens langs.Vragenronde en nieuwe actiepunten

Vraag:
Overlast jongeren in het Harmoniepark: luide muziek, druggebruik, sluikstort, …

Antwoord:
Nazicht

Vraag:
Achtergelaten fietsen aan elke boom/paal in de straat in de Justitiestraat.

Antwoord:
Stad is bezig met een plan uit te werken om de fietsen van de straat te kunnen halen, op te slaan in een hangar en de overtreder bij afhaling van de fiets een GAS-boete te laten betalen. In Leuven wordt dit al zo gedaan.