Zitdag van 06 december 2018

3 / 01 / 2019

Actiepunten vorige zitdag
Vraag:
Op de hoek van  de Jozef De Bomstraat/Isabella Brantstraat en de Jozef De Bomstraat/Fourmentstraat staan ’s avonds bijna altijd auto’s op de stoep. Met de heraanleg van deze straten zijn er minder parkeerplaatsen in deze straten.
Antwoord:
Wijkteam blijft regelmatig toezicht houden.


Vraag:
In het eerste deel van de Lange Lozanastraat vanaf de Jan Van Rijswijcklaan wordt gefietst en met bromfietsen gereden op het voetpad.
Er zijn nochtans fietspaden aan beide kanten van de straat. Dit is gevaarlijk voor voetgangers en zeker voor ouderen met een rollator. Er worden bromfietsen hersteld op het voetpad en getest met de nodige overlast.
Antwoord:
Wijkteam heeft aan de uitbaters gevraagd om de klanten erop aan te spreken en te sensibiliseren.


Vraag:
Op de Mechelsesteenweg 76 en 92 staan ook regelmatig fietsen, reclameborden en Vespa’s in de weg. Meestal is er wel een doorgang voor voetgangers, zij het uiterst smal.
De Biologische bakker heeft ook verschillende bloembakken op het terras staan. Als er fietsen staan of mensen op de bank en aan de tafeltjes zitten waardoor er daar weinig plaats voor de voetgangers is. Aan de kant van het fietspad is meestal totaal geen doorgang want daar staan de reclameborden en ook hun fietsenstalling.
Antwoord:
Door wijkteam nazicht gedaan en uitbater aangemaand om terras te zetten zoals op de vergunning is vermeld. Wijkteam blijft op regelmatige basis nakijken of terras nog in regel is.Vragenronde en nieuwe actiepunten
Vraag:
Er is bezorgdheid over het vuurwerk dat de komende weken kan worden afgestoken.  
Antwoord:
Vanaf 15 december worden er extra ploegen ingezet om te controleren op vuurwerk. Wanneer er vuurwerk wordt afgestoken en de daders worden gevat krijgen ze een boete, al blijft de pakkans wel klein.

Zitdag van 03 januari 2019

18 / 01 / 2019
Er werden geen punten behandeld van BIN Harmonie.

Zitdag van 04 oktober 2018

21 / 10 / 2018

Vragenronde en nieuwe actiepunten
Vraag:
Molenstraat: Bord achtergelaten met de werken, wordt door iedereen verplaatst, zou opgehaald moeten worden.
Aan de kleuterschool ‘De Sterrekijker’ staat een vuilbak, deze wordt dagelijks rond 9 uur leeg gemaakt door de stad en tegen 10 uur zit hij al terug vol. Mensen stoppen er speciaal om zakjes huisvuil in de vuilbak te stoppen.
Antwoord:
Er zal nazicht worden gedaan.


Vraag:
Wanneer je van de Sanderusstraat richting de Mertens en Torfsstraat gaat staat er geen bord dat je niet rechts mag afslaan. Er staat wel een verbodsbord in de straat zelf, maar het is op voorhand nergens aangegeven dat je dit manoeuvre niet mag doen.
Antwoord:
Er zal nazicht worden gedaan.


Vraag:
Op de hoek van  de Jozef De Bomstraat/Isabella Brantstraat en de Jozef De Bomstraat/Fourmentstraat staan ’s avonds bijna altijd auto’s op de stoep. Met de heraanleg van deze straten zijn er minder parkeerplaatsen in deze straten.
Antwoord:
Er zal nazicht worden gedaan.


Vraag:
Weer heel veel fietsen op het voetpad ter hoogte van de Panos in de Anselmostraat. Dit doet zich vooral ’s middags en tussen 16 en 17 uur voor.
Antwoord:
Er zal nazicht worden gedaan.


Mededeling:
Het groene stuk in de Molenstraat zal in de toekomst moeten wijken voor een nieuwe sportschool. Buurtbewoners maken zich zorgen over de overlast dat dit zal meebrengen, vooral over het extra verkeer en de jongerenoverlast. Ze zijn bezig met een petitie en schrijven de nodige instanties aan om deze plannen tegen te gaan. Ze zijn van mening dat het plein in de Sanderusstraat veel beter geschikt is voor zo een complex neer te zetten aangezien daar veel meer parkeermogelijkheden zijn.