Zitdag van 03 oktober 2019

3 / 10 / 2019

Wegens onvoorziene omstandigheden werd deze zitdag afgelast.


Zitdag van 07 maart 2019

7 / 03 / 2019

Wegens ziekte van de voorzitter werd bovenvermelde zitdag geannuleerd.

De punten die zouden besproken worden op deze meeting zullen aangehaald worden op de zitdag van 04 april 2019.

Zitdag van 06 december 2018

3 / 01 / 2019

Actiepunten vorige zitdag
Vraag:
Op de hoek van  de Jozef De Bomstraat/Isabella Brantstraat en de Jozef De Bomstraat/Fourmentstraat staan ’s avonds bijna altijd auto’s op de stoep. Met de heraanleg van deze straten zijn er minder parkeerplaatsen in deze straten.
Antwoord:
Wijkteam blijft regelmatig toezicht houden.


Vraag:
In het eerste deel van de Lange Lozanastraat vanaf de Jan Van Rijswijcklaan wordt gefietst en met bromfietsen gereden op het voetpad.
Er zijn nochtans fietspaden aan beide kanten van de straat. Dit is gevaarlijk voor voetgangers en zeker voor ouderen met een rollator. Er worden bromfietsen hersteld op het voetpad en getest met de nodige overlast.
Antwoord:
Wijkteam heeft aan de uitbaters gevraagd om de klanten erop aan te spreken en te sensibiliseren.


Vraag:
Op de Mechelsesteenweg 76 en 92 staan ook regelmatig fietsen, reclameborden en Vespa’s in de weg. Meestal is er wel een doorgang voor voetgangers, zij het uiterst smal.
De Biologische bakker heeft ook verschillende bloembakken op het terras staan. Als er fietsen staan of mensen op de bank en aan de tafeltjes zitten waardoor er daar weinig plaats voor de voetgangers is. Aan de kant van het fietspad is meestal totaal geen doorgang want daar staan de reclameborden en ook hun fietsenstalling.
Antwoord:
Door wijkteam nazicht gedaan en uitbater aangemaand om terras te zetten zoals op de vergunning is vermeld. Wijkteam blijft op regelmatige basis nakijken of terras nog in regel is.Vragenronde en nieuwe actiepunten
Vraag:
Er is bezorgdheid over het vuurwerk dat de komende weken kan worden afgestoken.  
Antwoord:
Vanaf 15 december worden er extra ploegen ingezet om te controleren op vuurwerk. Wanneer er vuurwerk wordt afgestoken en de daders worden gevat krijgen ze een boete, al blijft de pakkans wel klein.