Diefstal met list

6 / 10 / 2013

Problematiek: wat is diefstal met list precies?
Sinds enkele jaren heeft een bijzonder fenomeen zijn intrede gedaan, namelijk het fenomeen ‘diefstal met list’.
Het betreft een woningdiefstal (meestal bij senioren) door een persoon die zich met een list onrechtmatig uitgeeft voor een politieagent of een arbeider van een water- of elektriciteitsmaatschappij (in de meeste gevallen). De daders maken hierbij gebruik van het prestige dat hun valse titel hen verschaft om op slinkse wijze een kompaan in de woning binnen te laten en zo een diefstal te plegen.

Dit fenomeen omvat talrijke modus operandi, die gaan van valse politieagenten of valse bedienden tot het gebruik van valse voorwendselen. Dit is één van de redenen waarom deze feiten moeilijk op te sporen zijn. Niettemin kunnen een aantal eenvoudige preventieve maatregelen het risico op een dergelijk misdrijf aanzienlijk verminderen.

Preventietips: hoe kan u diefstal met list vermijden?

 • Vermeld niet op de deurbel dat u alleen woont (bijvoorbeeld “weduwe X”). Vermeld enkel uw familienaam.
 • Het is aanbevolen om in de eerste plaats een ketting (of degelijke kierstandhouder) op de deur te laten plaatsen. Dit vormt een eerste obstakel voor dieven en het biedt de bewoner de mogelijkheid op een relatief veilige wijze met een persoon die voor de deur staat te praten.
 • Pas op voor huis-aan-huisverkopers die u hun koopwaar laten zien bij de voordeur (tapijten, producten, enz.). Deze list wordt dikwijls gebruikt om het plegen van een diefstal te verdoezelen.
 • Hoed u voor onbekende personen die bij u aanbellen en vragen om iets te eten of te drinken. Laat deze in geen geval binnen.
 • Staat een politieagent, iemand van een gas-, elektriciteits-, of andere maatschappij voor de deur? Vraag een dienstkaart. Aarzel niet deze dienstkaart onder de deur te laten schuiven. Heeft de persoon geen dienstkaart? Niet opendoen.
 • Bewaar het telefoonnummer van de lokale politie vlakbij uw telefoon. Indien iemand bij u aanbelt en beweert van de politie te zijn, bel dan naar de politie en vraag of de naam die de agent in kwestie opgeeft, wel degelijk bestaat en of deze agent dienst heeft.
 • Bel in geen geval naar het telefoonnummer dat de agent u geeft. Dit kan het nummer van een kompaan zijn.

Waar kan u terecht na een diefstal met list?
Mocht u toch nog slachtoffer van diefstal met list worden, neem dan volgende raadgevingen in acht:

 • Doe onmiddellijk aangifte van de diefstal.
 • Verwittig in geval van diefstal van waardepapieren en kasbons onmiddellijk de bank en laat deze blokkeren. Dit belet de daders de buit in de wacht te slepen.
 • De dieven kunnen sporen hebben achtergelaten. Raak niets aan tot de (echte) politie ter plaatse is.

Er wordt een proces-verbaal opgesteld en de beschrijving van de dader(s) wordt verspreid naar de andere politiediensten. De federale politie beschikt over een videoband waarop de daders van dergelijke feiten staan. Deze staat ter beschikking van de politiediensten die belast zijn met deze onderzoeken. De politie heeft aandacht voor slachtofferhulp. Wij kunnen dan ook alleen maar adviseren hierop een beroep te doen.

Bron: Besafe.


Diefstalpreventieadvies: beveilig uw woning tegen inbraak

8 / 12 / 2012
VEILIGHEID BEGINT MET HET AANNEMEN VAN GOEDE GEWOONTEN.


Diefstalpreventieadvies
Om de kans op slachtofferschap te voorkomen stellen we u hier een reeks maatregelen voor die tot doel hebben inbraak, gauwdiefstal en overvallen te voorkomen. Deze discipline bevat drie soorten beveiligingsmaatregelen, die de kans om slachtoffer te worden aanzienlijk verminderen. De maatregelen dienen altijd in deze volgorde te worden behandeld:

Organisatorische maatregelen:
Deze maatregelen kan iedereen toepassen, ze zijn goedkoop en zo eenvoudig dat ze vaak over het hoofd worden gezien. Nochtans vormen ze de eerste en meest essentiële stap van een beveiligingsplan.
Enkele voorbeelden:

 • een goed sleutelbeheer
 • bij afwezigheid uw woning een bewoonde indruk geven
 • registreren van waardevolle voorwerpen
 • uw deuren en ramen met sleutel sluiten, zelfs bij korte afwezigheid

Bouwkundige maatregelen:
Na de organisatorische maatregelen is het van belang om de ramen en deuren van uw woning voldoende te beveiligen. Mits het nemen van de juiste bouwkundige maatregelen kan men de inbraakwerendheid van de woning sterk verhogen. Het is dan ook aan te raden om een gratis diefstalpreventieadvies aan te vragen. Dit advies zal u helpen om zich niet te laten verleiden tot de aankoop van onnodig zwaar en duur hang- en sluitwerk.
Enkele voorbeelden:

 • veiligheidsglas installeren
 • veiligheidscilinder in de voordeur plaatsen
 • het juiste veiligheidsbeslag rond de cilinder

Elektronische maatregelen:
Sinds enkele jaren is er een groot aanbod aan elektronische systemen op de markt te vinden. Het plaatsen van een elektronisch veiligheidssysteem is een aanvulling op de voorgaande organisatorische en bouwkundige maatregelen. Anders heeft het geen zin.
Enkele voorbeelden:

 • alarmsystemen
 • camerabewaking

De diefstalpreventieadviseur
Is een persoon, werkzaam bij de preventiedienst van uw gemeente en/of lokale politie, die in de praktijk van de technopreventie is opgeleid door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken of door de Politiescholen.

De rol van de diefstalpreventieadviseur betreft

 • objectief en kosteloos advies geven over inbraakbeveiliging
 • preventie advies geven aan de kandidaat-bouwers of mensen die een woning renoveren, soms op basis van door de architect gemaakte plannen (op uw vraag)
 • adviseren van zelfstandigen, handelaars, uitoefenaars van vrije beroepen, … over de beveiliging tegen inbraak/overvallen/winkeldiefstal
 • geven van uitleg/conferenties over criminaliteitspreventie aan verschillende doelgroepen (op vraag van burgergroeperingen, wijkverenigingen, handelaarsverenigingen, beroepsverenigingen, …)
 • aanreiken van relevante en actuele informatie over technopreventief materiaal en over verschillende beveiligings- en preventietechnieken.

Diefstalpreventieadvies
Indien u wilt weten of u voldoende aandacht heeft besteed aan de beveiliging van uw woning, kunt u een gratis en vrijblijvend diefstalpreventieadvies aanvragen bij de lokale politie Antwerpen tel. 03 338 57 33 of preventie@politie.antwerpen.be

Bron: Politie Antwerpen

De vakantie komt eraan: enkele trucjes om uw woning veilig achter te laten

26 / 06 / 2013

U ziet uzelf al: op het strand, genietend van uw favoriete cocktail en al uw zorgen vergetend.
Ja, maar als u echt met een gerust hart wilt vertrekken, vergeet u best enkele adviezen niet om uw woning veilig achter te laten en zo ongewenste bezoekers te vermijden. Inbrekers gaan niet op vakantie en maken gebruik van elke gelegenheid om hun feiten te plegen.
Maak het hen niet gemakkelijker en tref de volgende, eenvoudige maatregelen:

Geef uw woning een bewoonde indruk
Zorg ervoor dat potentiële inbrekers uw afwezigheid niet opmerken. Plaats hiertoe tijdschakelaars op enkele lampen. Vraag aan een buurman of een familielid om de rolluiken op- en neer te laten, om uw brievenbus te legen en eventueel om het gras te maaien indien u voor een lange periode afwezig zult zijn.

Opgepast met sociale netwerken
U vertrekt binnenkort op vakantie en u wilt dit bekendmaken op uw Facebookpagina of uw blog: een grote fout. Niet iedereen heeft nood aan deze informatie. Vermijd dus om de data van uw afwezigheid te vermelden, ook op uw antwoordapparaat; mogelijk kunt u uw oproepen doorschakelen naar uw GSM.

De politie waakt
De politiediensten hebben een gratis dienst afwezigheidstoezicht tijdens de vakantie op touw gezet. Het principe is simpel: u meldt uw periode van afwezigheid aan uw lokale politie en een patrouille zal uw woning vervolgens één tot twee keer komen controleren om te kijken of er niets verdacht is. De procedure is eenvoudig: het volstaat om contact op te nemen met uw lokaal politiekantoor of om het formulier op www.police-on-web.be in te vullen.

Diefstalpreventieadviseur
Uw vertrek op vakantie is een goede gelegenheid om uw diefstalpreventieadviseur* langs te laten komen om te controleren of uw woning goed beveiligd is voor uw vertrek.  Maak een afspraak via preventie@politie.antwerpen.be

Hij zal u niet alleen advies kunnen geven over de versteviging van de deuren en ramen, maar eveneens eenvoudig toe te passen adviezen zoals:

 • doe alle deuren en ramen goed op slot
 • berg de sleutels uit het zicht op
 • overhandig de sleutels van uw woning aan een vertrouwenspersoon
Tijdens de vakantie
Zorg er tijdens uw verblijf voor dat u uw geld en waardevolle voorwerpen in een kluis of op een onverwachte plaats bewaart. Sluit de deur van uw appartement, vakantiehuisje, … steeds goed af, zelfs wanneer de plaats rustig lijkt te zijn.

Diefstalpreventieadviseur: speciaal opgeleide politieagent/gemeentelijke ambtenaar die op uw verzoek volledig gratis en vertrouwelijk persoonlijke en praktische adviezen verschaft betreffende de inbraakbeveiliging van uw woning of diefstal/overvallen in uw handelszaak.