Oppassen voor valse controleurs van rookmelders!

14 / 01 / 2020

Valse controleurs van rookmeldersVan onze BIN-Gemandateerde van politiezone Antwerpen kregen we een preventieve melding ivm de nieuwe verplichting tot het plaatsen van rookmelders.

Hoewel we deze wettelijke maatregel enkel kunnen toejuichen, voorkomen is altijd beter dan genezen, zijn er reeds de eerste meldingen van malafide personen die zich kenbaar maken als “controleurs” en nazicht wensen te doen op de geïnstalleerde rookmelders.

De Vlaamse minister voor wonen laat uitdrukkelijk weten dat er momenteel geen enkele controle zal gedaan worden op de plaatsing van rookmelders.

Wees dan ook alert mochten er zich personen aanbieden voor een dergelijke controle.

Weet dat u steeds het recht heeft om te vragen dat medewerkers van de nutsmaatschappijen en andere overheden zich eerst dienen te identificeren aan de hand van hun dienstbadge alvorens medewerking te verlenen.

Bij de minste twijfel neemt u contact op met de Blauwe Lijn 0800 123 12.

Phaemar – 14/01/2020