Jarige verdachte gearresteerd

13 / 09 / 2022

Vrijdag trof het wijkondersteuningsteam van de regio Centrum een man van 25 jaar aan. Hij werd gezocht voor drugsfeiten en is net op z’n verjaardag in de boeien geslagen.

Uit het lopende onderzoek rijst het vermoeden dat de betrokkene minderjarigen voor hem zou laten werken om drugs te bezorgen. De politie vermoedt dat de verdachte het brein achter een organisatie is. De verdachte is na zijn arrestatie voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Hij is aangehouden

PZ Antwerpen – 13/09/2022

Blijf uit mijn tuin….

6 / 09 / 2021

Het ‘nieuwe’ eigendomsrecht, dat per 1 september 2021 in werking trad, heeft in de media en onder de mensen voor de nodige commotie gezorgd. Maar wat is er nu juist gewijzigd?

Via onze BIN-gemandateerde vernemen we de volgende geruststellende informatie.

De bedoeling van de nieuwe regels is om enkele hiaten in de oude regelgeving te verduidelijken, voornamelijk deze rond het eigendomsrecht van objecten of dieren die op uw eigendom terecht komen.

Wat betekent dit nu concreet?

Als een voorwerp of dier op onopzettelijke wijze op een naburig onroerend goed is terechtgekomen, dan is de eigenaar van dit onroerend goed verplicht om dit voorwerp of dier terug te geven of de eigenaar toe te laten van dit voorwerp of dier te recupereren.

Belangrijk om hierbij te onthouden is dat deze regel enkel geldt indien het voorwerp of dier per ongeluk op andermans eigendom is terechtgekomen. Bij een opzettelijke handeling is de nieuwe regelgeving niet van toepassing.

De buurman heeft dus in principe de keuze: ofwel geeft hij het voorwerp/dier terug, ofwel laat hij u binnen om het voorwerp/dier zelf terug te nemen. Indien dit toch geweigerd wordt, kan men in principe “steun vinden in de wet” om toch binnen te gaan (omdat de buurman eigenlijk niet mag weigeren). In de praktijk zal dit vermoedelijk betekenen dat de politie de buurman zal komen vertellen dat hij niet mag weigeren. De politie kan dan een eventuele vaststelling doen van de weigering. Een andere manier zou eventueel de tussenkomst van een vrederechter kunnen betekenen.

De wetgever schrijft voor dat voor het betreden van andermans eigendom de toelating van de eigenaar van het onroerend goed steeds vereist is. Men kan dus niet zomaar op eigen initiatief de eigendom betreden.

Wat als?

–  de puber van het naastgelegen pand (opzettelijk) zijn bal over het muurtje schopt, er vervolgens ongevraagd overkruipt?

In principe zou de eigenaar steeds toelating moeten geven om over het muurtje te kruipen. Dit mag men weliswaar niet weigeren, maar anderzijds mag de puber ook niet zomaar over het muurtje kruipen. Indien het opzettelijk gebeurde, dan geldt de nieuwe regeling niet en mag de eigenaar weigeren de bal terug te geven.

– de tuindeur open staat en de hond valt aan?

Deze vraag heeft geen betrekking op de nieuwe regels in het eigendomsrecht. In een dergelijk geval gelden de regels rond de aansprakelijkheid en is het aan de rechter om te oordelen.

Aangezien het om zeer recente wetgeving gaat, is er nog geen rechtspraak gepubliceerd over deze problematiek. Momenteel kan men dus enkel kijken naar de wet zelf.  Via de media hebben we ook het standpunt van de Minister van Justitie terzake vernomen, deze  stelt dat in ieder geval men nooit de tuin van iemand anders kan betreden zonder diens  toestemming.

Het zal duidelijk zijn dat hiermee nog niet alle discussies of burenruzies tot het verleden zullen behoren. Als basisprincipe kan men stellen dat het gezond verstand in deze materie zou moeten primeren.


Phaemar – 06/09/2021

Hoffelijkheidsactie

4 / 06 / 2021

Het wijkteam van de regio Centrum heeft donderdag samen met de plaatselijke buurtregisseur een hoffelijkheidsactie gehouden aan het Harmoniepark. Er werd toezicht gehouden op de naleving van het parkreglement. Twee fietsers zijn tijdens de actie geverbaliseerd omdat ze het rode verkeerslicht negeerden. En een automobilist omdat hij geen voorrang verleende aan een overstekende fietser. Verder sprak de politie nog 35 fietsers aan op hun gedrag in het park. Ze kregen geen boete, maar werden gesensibiliseerd om rekening te houden met alle gebruikers van het park.

PZ Antwerpen – 04/06/2021