WELKOM

Veiligheid en zich veilig voelen zijn één van de belangrijkste maatschappelijke topkwaliteiten. Dagelijks worden we via de media overspoeld met berichten over inbraak, geweldpleging, vandalisme enz… Elk initiatief om onze veiligheid te verhogen dient daarom te worden toegejuicht!
 BIN Harmonie nodigt u uit om samen te zorgen voor het creëren van een aangename woonomgeving.
Op deze pagina vindt u de meest recente berichten van de website.

23/07/2020

Coronacijfers in Antwerpen, geen echt succesverhaal….


Op vraag van onze BIN-gemandateerde PZ Antwerpen en gezien de Antwerpse coronacijfers, ondanks de verstrengde nationale maatregelen, al enige dagen een stijgende curve vertonen, brengen wij graag onderstaande verstrengde maatregelen onder uw aandacht.Om de tendens van de stijgende coronacijfers een halt toe te roepen zullen vanaf zaterdag 25 juli 2020, over het ganse grondgebied van […]

24/06/2020

Veiligheidstips voor een zorgeloze vakantie


Ook in 2020, het jaar dat geboekstaafd zal staan als het jaar van het coronavirus en zijn verregaande gezondheidsmaatregelen, nadert de jaarlijkse vakantieperiode met rasse schreden. Vermoedelijk zal dit voor vele onder ons een zeer welkome afleiding zijn na een paar ongewone maanden, waarbij vele onder ons thuis vanuit ‘hun kot’ werkten en ook voor […]

02/05/2020

Corona: een overvloed aan informatie


Al enkele maanden wordt ons dagelijks leven beheerst en bepaald door het Corona virus oftewel Covid-19.De verschillende media overspoelen ons met allerlei informatie.  Sommige heel actueel en accuraat, andere informatie (voornamelijk via sociale media) blijkt niet altijd even betrouwbaar.  Hierdoor is het voor de burger niet altijd evident wat wel en wat niet te geloven.Als […]

02/05/2020

Verkeersdrukte versus parkeerdruk


Weliswaar hebben we er momenteel weinig hinder van, maar in pre-corona tijden en vermoedelijk in de post-corona periode lijkt de ‘parkeerdruk’ een logisch gevolg van de ‘verkeersdrukte’. Maar klopt dit wel altijd…Overdag heeft onze wijk – vooral tijdens de spitsuren – best wel last van de verkeersdrukte. Denk hierbij maar aan de Mechelsesteenweg, Lange Lozanastraat, […]

23/04/2020

Ook tijdens de lockdown is het opletten voor valse berichten op sociale media


In tijden van lockdown wordt er zo mogelijk nog meer gebruik gemaakt van sociale media. Spijtig genoeg is dit ook de ‘grappenmakers’ niet ontgaan, m.a.w. er gaan momenteel een aantal valse berichten (= HOAX) rond op het internet. En zoals altijd, eens een bericht op het internet staat, is het heel moeilijk (tot onmogelijk) om […]

18/04/2020

Listige dieven


Niet enkel op de sociale media zijn de criminelen actief. Ook in het dagelijks leven zijn ze behoorlijk vindingrijk om (vooral oudere personen) te misleiden. Momenteel doen bepaalde (misdadige) personen zich voor als een ambtenaar die de ‘coronamaatregelen’ komen controleren. Dit met als enig doel, u te bestelen. Zoals gewoonlijk zijn deze dieven vooral uit […]

04/03/2020

De politie vraagt ons om extra op te letten…


De politiezone Antwerpen liet ons weten dat onze woonbuurt een verhoogde attractiviteit geniet bij inbrekers. Sinds begin dit jaar is er een (lichte) stijging van het aantal woninginbraken vastgesteld binnen onze politieregio. Specifiek betreft het hier een stijging van het aantal woninginbraken langs de achterkant van (meestal) gesloten bebouwingen. De daders maken gebruik van ladders, vuilbakken, […]

27/02/2020

Zitdag van 06 februari 2020


Actiepunten vorige zitdag Vraag: Parkeren op de stoep aan de Molenstraat 35. Mogelijk om daar paaltjes op de stoep te laten zetten, dan kunnen de automobilisten zich er niet parkeren? Antwoord:Teamleider heeft dit besproken met Sun Mee, zij heeft dit op zich genomen maar het plaatsen van paaltjes kan tot een jaar duren (procedure Stad).Vraag:Op […]

13/02/2020

Frauduleuze sms van FOD Financiën


De FOD Financiën waarschuwt voor frauduleuze sms’en die recent de ronde doen. Daarin vraagt men u om een zogezegde schuld aan de FOD Financiën af te lossen.Ga nooit in op dat soort vragen! De FOD Financiën zal u nooit per sms vragen om een betaling te doen!Een betaling doen aan de FOD Financiën kan alleen […]

11/02/2020

Noodnummer 101 of 112; aan u de keuze


Naar aanleiding van de Europese 112-dag zal de gebruiker van een noodnummer (112 of 101) vanaf dinsdag 11 februari 2020 eerst een keuzemenu aangeboden krijgen; dit naar de analogie met de gekende 112 BE-app, waarmee je via een icoon de hulp kiest (ambulance, brandweer of politie) die je nodig hebt.Bedoeling is, na een positieve beoordeling […]

Kalender3 september 2020
Zitdag Regio Centrum
Graag uw opmerkingen voor
2 september 2020!

1 oktober 2020
Zitdag Regio Centrum
Graag uw opmerkingen voor
30 september 2020!

5 november 2020
Zitdag Regio Centrum
Graag uw opmerkingen voor
4 november 2020!

3 december 2020
Zitdag Regio Centrum
Graag uw opmerkingen voor
2 december 2020!

Onze leden

BIN Harmonie is er voor de buurtbewoners maar ook voor de zelfstandigen.  U vindt hier informatie van onze professionele leden.

BIN Cijfertjes

Officiële cijfers aantal BIN’s
januari 2020
België
 1 354
Vlaanderen
 1 082
Wallonië
 261
Brussel
 11

Provincie Antwerpen
 568
Stad Antwerpen
 67