Algemene Verordening Gegevensbescherming

21 / 10 / 2018

De door het FOD Binnenlandse Zaken erkende BIN’s (waartoe BIN Harmonie behoort) en die conform werken met de huidige Ministriële omzendbrief betreffende buurtinformatienetwerken, zijn in regel met de Europese regelgeving rond het beheer van persoonsgegevens.

Gerelateerde onderwerpen