Uw coördinator als gastspreker

19 / 03 / 2013

Op woensdag 6 maart werd het eerste buurtinformatienetwerk te Boom, met name BIN Heypleck officieel ingehuldigd.

Als coördinator van BIN Harmonie werd ik gecontacteerd door een verantwoordelijke van de preventiedienst van de gemeente Boom. Haar uitnodiging om de aanwezigen van deze nieuwe BIN in te lichten over de praktische werking van BIN Harmonie werd door mij, gezien mijn jarenlange ervaring, met genoegen aanvaard.

Tijdens de receptie, die plaatsvond na het academisch gedeelte, werd ik door verscheidene aanwezigen, waaronder de burgemeester van Boom, benaderd om bijkomende informatie in te winnen. Deze informatie bleek voor de meeste geïnteresseerden belangrijk genoeg om zich nog die avond te laten inschrijven als lid van BIN Heypleck.

BIN Harmonie weer aan zet

13 / 12 / 2012
Op donderdag 13 december vond de eindejaarsbijeenkomst plaats voor de leden van BIN-Harmonie. Deze jaarlijkse viering werd naar goede gewoonte gehouden in het prachtige gebouw van de Thomas More Hogeschool (voormalige Lessius Hogeschool).

Dat de leden begaan zijn met hun veiligheid en ook te vinden zijn voor een gezellige babbel met de buren, verklaarde het groot aantal aanwezigen.

De avond werd ingezet met een verwelkoming van mevr. Maria Bogaerts, coördinator van BIN Harmonie. Het academisch gedeelte begon met een uiteenzetting over de werking 2012 van de BIN-Harmonie. Deze werd gehouden door dhr. Guido Bennaerts, inspecteur van de Lokale politie Antwerpen en BIN-gemandateerde.

Vervolgens was het de beurt aan de gastspreker, dhr. Daniël Dezutter van de Nationale Bank van België. De aanwezigen werden verzocht om de tips over “Hoe herken ik vals geld” uit te proberen op een eigen geldbriefje van 20,00 Euro of 50,00 Euro. Deze interactieve manier van voorstellen werd door de leden erg gesmaakt.

Tenslotte gaf mevrouw Anne Pylyser, co-coördinator BIN Harmonie, een toelichting over de vernieuwde website. Luchtig design, nieuwe navigatie, mogelijkheid tot rechtstreeks inschrijving voor lidmaatschap, uitgebreidere en gedetailleerde informatie in het kader van criminaliteits- en brandpreventie zijn enkele kenmerken van deze vernieuwde site die vanaf 15 december 2012 on line werd gezet.

Deze avond werd georganiseerd dankzij de medewerking van de Thomas More Hogeschool, de Stad Antwerpen, Keurslager Michielsen en de Lokale Politie Antwerpen.Tevreden gingen de leden huiswaarts met een kerstpakket dat, naast allerlei nuttige documentatie, ook nog een kleine attentie bevatte.

BIN Harmonie ook in 2014 aan zet

29 / 01 / 2014
Op woensdag 29 januari hield BIN Harmonie zijn jaarlijkse bijeenkomst. Dit jaar waren een honderdvijftigtal BIN-leden en geïnteresseerden buurtbewoners aanwezig in de prachtige gebouwen van Thomas Moore Hoge School.

Schepen (en vooral buurtbewoner) Philip Heylen had als eerste spreker het voorrecht om niet enkel het relaas van het ontstaan van BIN Harmonie in herinnering te brengen, maar vooral om de kracht van het BIN te benadrukken. Hierbij werd vooral het belang van het sociaal contact benadrukt.

Als coördinator had ik het voorrecht om onze nieuwe korpschef te verwelkomen. HCP Serge Muyters gunde de aandachtige toehoorders een blik op de toekomstige (vernieuwde) werking van de Antwerpse politie. Een eerste kenmerk van deze vernieuwing is het sporenteam dat sinds enige maanden actief is. Mede door dit team tracht men de oplossingsgraad van gepleegde inbraken te verhogen.

Dat dit laatste geen overbodige luxe is, vernamen we van onze derde gastspreker. Onze BIN-gemandateerde INP Guido Bennaerts gaf een beknopt overzicht omtrent de werking van BIN Harmonie. Hieruit blijkt o.a. dat er slechts 5 procent van de inbraken werden opgelost binnen ons BIN. Het nut van het nieuwe sporenteam werd hiermee automatisch aangetoond, anderzijds ook het nut van het gratis antidiefstal preventieadvies. Onder het gekende motto ‘beter voorkomen dan genezen’ kan u dit advies vrijblijvend aanvragen bij de lokale politie Antwerpen, via telefoonnummer 03 338 75 33

Mevr. Gwenda Verstreken had het, als laatste gastspreker van de avond, over de ondersteuning die de dienst slachtofferhulp van de Antwerpse politie kan bieden indien u slachtoffer ben geworden van een misdrijf.

Na een leerzame avond konden de aanwezigen rustig bij praten tijdens een uiterst verzorgde receptie. Het was wederom een geslaagde BIN bijeenkomst waarbij aan de aanwezigen bij het huiswaarts keren een nuttig geschenk werd overhandigd.

Maria Bogaerts
Coördinator