Winter: vermijd brand en brandwonden

11 / 12 / 2014

Bij winterkoude is de kans op risicogedrag in verband met brand en brandwonden een stuk hoger dan in de zomermaanden.
Daarom geven we u graag enkele tips.

Open haard, kachel en kaarsen

 • Is de schouw voor de winter gekuist en heeft u er een attest van?
 • Gebruik nooit brandgel of spiritus om haard of kachel aan te steken.
 • Plaats geen licht ontvlambare stukken dicht bij kachel of haard; een afstand van minstens 1 meter is absoluut nodig.
 • Verbrand in de kachel of haard geen vuilnis, papier of groen hout.
 • Zorg dat kaarsen stabiel staan en zich niet te dicht bij brandbare stoffen, zoals gordijnen, bevinden.

Oven

 • Gebruik een oven nooit als extra verwarming.
 • Zorg dat kinderen de oven niet kunnen aanraken want ze lopen makkelijk contactbrandwonden op.

Elektrische verwarmingstoestellen

 • Vermijd overbelasting van het elektrisch circuit door te veel aansluitingen op hetzelfde stopcontact of dominostekker; stekkerdozen mogen niet op elkaar worden aangesloten.
 • Let op bij het gebruik van elektrische verwarmingstoestellen in de badkamer, contact met water moet absoluut onmogelijk zijn.
 • Leg geen brandbaar material, zoals kledij of handdoeken, op verwarmingstoestellen.
Zorg voor de veiligheid van uw kinderen
 • Wanneer er gekookt wordt, blijven kinderen best uit de keuken; misschien is het wel een leuk idee om met gekleurde tape een zone af te bakenen die de kinderen niet mogen betreden tijdens het koken.
 • Zet een scherm voor kachel en haard zodat kinderen niet in de onmiddellijke nabijheid kunnen komen.
 • Fondue: gebruik bij voorkeur elektrische toestellen, maak het snoer altijd stevig vast aan de tafelpoot, zorg dat er niet over de draad kan gestruikeld worden waardoor het toestel omver of van de tafel valt en laat kinderen nooit alleen met dit toestel.
  Indien het een niet-elektrisch toestel is, gebruik dan een aansteekpasta maar geen vloeibare brandstof.
AIP 2/12/2014

Brand is te voorkomen

5 / 08 / 2018

Problematiek
Jaarlijks zijn er in ons land 10.000 branden. Deze veroorzaken heel wat menselijke en materiële schade. Bovendien hoef je geen brandhaard in uw woning te hebben om gevaar te lopen. In België worden immers meer dan 1000 mensen per jaar bevangen door koolstofmonoxide (CO-vergiftiging).

Tegen heel wat van die gevaren kunt u zich beschermen. Maatregelen tegen brandgevaar hoeven bovendien niet veel te kosten. Een rookmelder, een brandblusapparaat, een branddeken en een vluchtplan kunnen al een fikse stap vooruit betekenen voor uw veiligheid. Maar zorg vooral dat het risico op brand in uw woning tot een minimum beperkt blijft. Een veilige verwarmings- en elektriciteitsinstallatie én uw gezond verstand zijn de belangrijkste factoren om brand te vermijden.

Preventietips
Gebruik uw gezond verstand!

– Laat uw verwarming- en elektriciteitsinstallaties installeren en nakijken door een vakman.
– Vermijd bij het bouwen/verbouwen van uw woning het gebruik van brandbare bouwmaterialen.
– Leg nooit verlengsnoeren onder het tapijt, dekens of de deur.
– Reinig regelmatig de filters van uw droogkast en dampkap.
– Droog uw kledij in de droogkast of op het droogrek, niet op uw verwarming.
– Rook nooit in bed.
– Laat brandende kaarsen niet onbewaakt achter.
– Schakel elektrische apparaten volledig uit als u ze niet gebruikt.
– Zorg ervoor dat elektrische apparaten uit de buurt van water blijven.

Materiële bescherming

– Rookmelders detecteren de rook sneller dan u!
– Brandblussers kunnen een ramp vermijden als u ermee kan omgaan. Bovendien kunt u een belastingsvermindering krijgen voor de aankoop ervan.
– Met een blusdeken kunt u brand bestrijden in de keuken.
– Brandwerende deuren houden rook en hitte buiten. Bovendien kunt u belastingsvermindering krijgen als u erin investeert.
– Zorg voor een evacuatieplan dat u regelmatig test met uw gezin.

Informatie brandpreventie
De brandweer wil burgers, bedrijven, instellingen en overheden informeren en sensibiliseren op het gebied van brandveiligheid en over de risico’s op brand en ontploffing. Een veilige omgeving, dat willen we toch allemaal!

Heeft u nog vragen?
De preventiedienst van de brandweer tracht u een gericht antwoord te geven op vragen omtrent brandveiligheid en u de nodige informatie en ondersteuning te bieden. U kunt contact opnemen via het mailadres brandweer.preventiesecretariaat@stad.antwerpen.be of op het nummer 03 338 89 50 (tussen 8u30 en 12u00).