Brand is te voorkomen

5 / 08 / 2018

Problematiek
Jaarlijks zijn er in ons land 10.000 branden. Deze veroorzaken heel wat menselijke en materiële schade. Bovendien hoef je geen brandhaard in uw woning te hebben om gevaar te lopen. In België worden immers meer dan 1000 mensen per jaar bevangen door koolstofmonoxide (CO-vergiftiging).

Tegen heel wat van die gevaren kunt u zich beschermen. Maatregelen tegen brandgevaar hoeven bovendien niet veel te kosten. Een rookmelder, een brandblusapparaat, een branddeken en een vluchtplan kunnen al een fikse stap vooruit betekenen voor uw veiligheid. Maar zorg vooral dat het risico op brand in uw woning tot een minimum beperkt blijft. Een veilige verwarmings- en elektriciteitsinstallatie én uw gezond verstand zijn de belangrijkste factoren om brand te vermijden.

Preventietips
Gebruik uw gezond verstand!

– Laat uw verwarming- en elektriciteitsinstallaties installeren en nakijken door een vakman.
– Vermijd bij het bouwen/verbouwen van uw woning het gebruik van brandbare bouwmaterialen.
– Leg nooit verlengsnoeren onder het tapijt, dekens of de deur.
– Reinig regelmatig de filters van uw droogkast en dampkap.
– Droog uw kledij in de droogkast of op het droogrek, niet op uw verwarming.
– Rook nooit in bed.
– Laat brandende kaarsen niet onbewaakt achter.
– Schakel elektrische apparaten volledig uit als u ze niet gebruikt.
– Zorg ervoor dat elektrische apparaten uit de buurt van water blijven.

Materiële bescherming

– Rookmelders detecteren de rook sneller dan u!
– Brandblussers kunnen een ramp vermijden als u ermee kan omgaan. Bovendien kunt u een belastingsvermindering krijgen voor de aankoop ervan.
– Met een blusdeken kunt u brand bestrijden in de keuken.
– Brandwerende deuren houden rook en hitte buiten. Bovendien kunt u belastingsvermindering krijgen als u erin investeert.
– Zorg voor een evacuatieplan dat u regelmatig test met uw gezin.

Informatie brandpreventie
De brandweer wil burgers, bedrijven, instellingen en overheden informeren en sensibiliseren op het gebied van brandveiligheid en over de risico’s op brand en ontploffing. Een veilige omgeving, dat willen we toch allemaal!

Heeft u nog vragen?
De preventiedienst van de brandweer tracht u een gericht antwoord te geven op vragen omtrent brandveiligheid en u de nodige informatie en ondersteuning te bieden. U kunt contact opnemen via het mailadres brandweer.preventiesecretariaat@stad.antwerpen.be of op het nummer 03 338 89 50 (tussen 8u30 en 12u00).