40% hangt de rookmelder verkeerd op!

18 / 01 / 2012

Een bevraging van de FOD Binnenlandse Zaken en ANPI vzw toonde aan dat 40 % van de Belgen die een rookmelder bezitten, deze foutief in de keuken installeren. Ook in de stookruimte of de badkamer worden soms toestellen gemonteerd. Nochtans kan een rookmelder in deze ruimtes slecht functioneren en een vals gevoel van veiligheid opwekken. De Nationale Rookmeldercampagne legt daarom deze maand de nadruk op de correcte plaatsing van rookmelders in de woning.

Een vals gevoel van veiligheid
Brandpreventieadviseur Patrick Smeets (Heusden-Zolder): “Mensen denken vaak: ik heb een rookmelder opgehangen waar brandgevaar is, zoals in de keuken, dus ik ben veilig! Maar dat klopt niet. Een foutief geïnstalleerde rookmelder kan slecht functioneren of vals alarm geven, waardoor mensen de batterijen uit het toestel halen. Het zorgt voor een vals gevoel van veiligheid. In ruimtes waar van nature regelmatig damp, stoom of stof aanwezig is, zoals de garage, de keuken, het verwarmingslokaal en de badkamer is de installatie van een rookmelder af te raden. Installeer er ook geen op plaatsen waar veel luchtverplaatsing is, zoals nabij een open raam of een ventilatieopening. Hierdoor kan het toestel slecht werken! Een rookmelder correct installeren is nochtans kinderspel en zorgt ervoor dat je ’s nachts wakker gemaakt wordt als het brandt!”
Een belangrijk gegeven blijkt uit het onderzoek. Niet alleen heeft minder dan de helft van de Belgen thuis rookmelders, vaak hangen die ook nog op de verkeerde locaties in de woning.

  1. Plaats 1 of meerdere rookmelders in de hal of het trappenhuis op elk bewoond niveau van het huis. Het wordt ook aanbevolen in de slaapkamers en living.?Zorg dat je er steeds bij kan voor onderhoud en testen van het toestel.
  2. Bevestig een rookmelder bij voorkeur tegen het plafond, want rook stijgt. Installeer het toestel volgens de voorschriften van de fabrikant: meestal in het midden, aan het plafond en op minstens 30cm van de hoek.
  3. Maak de onderkant van de rookmelder vast (kleven of vastschroeven). Plaats indien nodig de batterij en bevestig de rookmelder aan het onderstel. Zorg dat je de rookmelder ingeschakeld hebt nadat die geïnstalleerd is.
  4. Druk na installatie op de testknop. Controleer na plaatsing of je het alarmsignaal in alle vertrekken van je woning hoort, ook met gesloten deuren.
  5. Klaar! Een goed geïnstalleerde rookmelder verdubbelt je kans om een woningbrand te overleven.
Het geïllustreerde stappenplan, meer informatie over de rookmelder en het gratis campagnemateriaal zijn te vinden op de website: www.speelnietmetvuur.be.

Oppassen voor valse controleurs van rookmelders!

14 / 01 / 2020

Valse controleurs van rookmeldersVan onze BIN-Gemandateerde van politiezone Antwerpen kregen we een preventieve melding ivm de nieuwe verplichting tot het plaatsen van rookmelders.

Hoewel we deze wettelijke maatregel enkel kunnen toejuichen, voorkomen is altijd beter dan genezen, zijn er reeds de eerste meldingen van malafide personen die zich kenbaar maken als “controleurs” en nazicht wensen te doen op de geïnstalleerde rookmelders.

De Vlaamse minister voor wonen laat uitdrukkelijk weten dat er momenteel geen enkele controle zal gedaan worden op de plaatsing van rookmelders.

Wees dan ook alert mochten er zich personen aanbieden voor een dergelijke controle.

Weet dat u steeds het recht heeft om te vragen dat medewerkers van de nutsmaatschappijen en andere overheden zich eerst dienen te identificeren aan de hand van hun dienstbadge alvorens medewerking te verlenen.

Bij de minste twijfel neemt u contact op met de Blauwe Lijn 0800 123 12.

Phaemar – 14/01/2020

De rookmelder verplicht vanaf 1 januari 2020!

1 / 01 / 2020

Rook is levensgevaarlijk en kan er voor zorgen dat je verdooft geraakt en misschien wel niet meer wakker wordt, terwijl je woning de vlammen opgaat. Rookmelders detecteren het snelst de rook, meestal voordat jij er ook maar iets van merkt. Het waarschuwingssignaal van de rookmelder maakt je dan tijdig wakker, zodat de menselijke en materiële schade tot een minimum beperkt blijft. Rookmelders laten je dus niet stikken!

Goede rookmelders aanschaffen.
Een rookmelder kan je kopen in allerlei elektro- en doe-het-zelfzaken. Koop rookmelders die voorzien zijn van een (niet-vervangbare) batterij met een levensduur van 10 jaar. Ze kosten meer, maar je moet de batterijen gedurende 10 jaar niet vervangen.

Zoek op de verpakking naar de labels CE en EN14604.
Rookmelders gecertificeerd door Bosec, VDS, BS, NF of een gelijkaardige keuringsinstelling garanderen een goede kwaliteit. Meer informatie over goede rookmelders vind je op de site van ANPI (bij brand/producten).

Installeren
Je hebt rookmelders gekocht? Prachtig. Maar alleen als ze correct geïnstalleerd zijn, ben je voldoende beschermd tegen brandgevaar.

Neem daarom deze tips ter harte:

– Alle woongelegenheden (eengezinswoningen, appartementen, …) zijn veiliger als u ze beschermt met één of meerdere rookmelders. Het maakt niet uit als de woning verhuurd wordt of niet. Deze maatregel geldt ook voor woningen die een gedeelte hebben dat niet voor wonen wordt gebruikt (vb. praktijk).

– Plaats één rookmelder in de hal of het trappenhuis op elke bewoonde verdieping van het huis. Rookmelders in de keuken, badkamer of garage kunnen sneller leiden tot valse alarmen en zijn dus niet aan te raden. Installeer de rookmelders aan het plafond op minstens 30 cm van de hoek. Op die manier kan de detector het snelst de rook oppikken.
Wanneer de rookmelder op de muur geplaatst wordt, doe het dan ze hoog mogelijk maar minstens 15 cm van het plafond verwijderd.
Plaats de rookmelder zodanig dat je er vlot bij kan voor onderhoud.
Zorg dat je de rookmelder ingeschakeld hebt nadat die geïnstalleerd is.

De rookmelder onderhouden en testen
– Test tenminste één keer per maand uw rookmelder. In de meeste gevallen is hiervoor een testknop op de rookmelder voorzien.

– Verwijder maandelijks het stof van de rookmelder. Dit kan met een stofdoek of eventueel met uw stofzuiger.

– Haal nooit de batterij uit de rookmelder, tenzij om die te vervangen. Bij sommige rookmelders kan je zelfs de batterij niet vervangen. De batterij heeft in dat geval vaak een levensduur van 10 jaar.

– Overschilder nooit je rookmelder en stop nooit de gaatjes toe. De detector kan hierdoor slecht functioneren.