Neen tegen graffiti!

8 / 12 / 2012

Staat er een graffiti-tag op uw gevel? Kan u niet meer naast de aangeplakte affiches kijken? Kan u het verkeersbord niet meer zien door de stickers?
Sedert 1 juni 2009 verwijderen de stadsdiensten gratis graffiti, affiches en zelfklevers op openbaar en privé-domein.
Inwoners van Antwerpen die graffiti, affiches en stickers op hun eigendom hebben, kunnen een aanvraag indienen bij de stad om dit gratis te laten verwijderen. Let wel: enkel de eigenaars of verantwoordelijke personen van een woning kunnen een aanvraag indienen.

Het team dat de graffiti verwijdert werkt per zone. Tijdens de ´Buurt aan de Beurt´-actie wordt een volledige wijk aangepakt. Andere vragen om graffiti te verwijderen worden in een schema opgenomen en op een later moment uitgevoerd.

Praktische werkwijze aanvraag:
U vindt het aanvraagformulier in alle stadskantoren en districtshuizen. Via het e-loket kunt u ook een aanvraag indienen om het formulier thuis bezorgd te krijgen.

Het volledig ingevulde en ondertekend formulier dient verstuurd te worden aan:
College van burgemeester en schepenen
Bijzonder interventieteam stadsreiniging
Grote Markt 1
2000 Antwerpen

Het bijzonder interventieteam zal de eigenaar contacteren voor meer informatie en praktische afspraken.

Wat met graffiti op het openbaar domein?
Graffiti meldingen op het openbaar domein kan u doorgeven aan de infolijn 0800 935 11, via melding.graffiti@stad.antwerpen.be of via de districtshuizen. Deze meldingen worden elk afzonderlijk beoordeeld en opgevolgd.

Bron: Stad Antwerpen

E-mail fabeltjes

5 / 12 / 2012

U vindt hier een aantal veel voorkomende hoaxes (internetfabels), maar er zijn er spijtig genoeg nog veel meer. Volgende tips kunnen u helpen een hoax te herkennen:

 • de meeste hoaxes roepen (liefst in hoofdletters) op om het bericht door te sturen naar iedereen die u kent
 • veel hoaxes blijven redelijk vaag, ze verwijzen naar ´een goede bron´ of ´een kennis´
 • begint een mail met ´dit is echt gebeurd´ dan mag u er zeker van zijn dat dit niet zo is
 • als een mail al tientallen keren is doorgestuurd, vaak met commentaar als ´je weet maar nooit´, negeert hem dan
 • is het aanbod te mooi om waar te zijn, dan is het niet waar
 • ontvangt u een mail die u niet vertrouwt, zoek dan op het internet of het om een hoax gaat, stuur de mail niet door

Volgende mails zijn veel voorkomende hoaxes.

 • Hotmail weg. De gebruiker wordt gevraagd deze mail door te sturen om zijn hotmail adres te behouden.
 • Opgepast, spin! Onnodige paniek verspreiding omtrent een spinnen plaag.
 • Bill Gates trakteert. Miljardairs die hun geld uitdelen, wie droomt daar niet van?
 • Boevenautomaat. Pincode omgekeerd ingeven alarmeert de politie? Spijtig genoeg werkt dit NIET.
 • Telefoonfraude. Via de combinatie #09 kan men gelukkig niet op uw kosten telefoneren.
 • Gratis laptop. Noch Sony Ericsson, noch Nokia is familie van Sinterklaas of de Kerstman.
 • De stelende gsm. Met de Nokia 1100 (noch met een andere)

Bron: Politie Antwerpen

Buurtconflicten oplossen door bemiddeling

14 / 09 / 2012

Buurtconflicten hebben een belangrijke impact op het onveiligheidsgevoel en de levenskwaliteit van de betrokken bewoners. Uit nader onderzoek blijkt dat de oorzaak veelal een gebrekkige communicatie tussen buurtbewoners is.

Een constructieve benadering van buurtconflicten: bemiddeling.
Uw naaste buur luistert om middernacht nog steeds naar de radio, die zoals gewoonlijk snoeihard staat. U hebt hem reeds meermaals gevraagd dit niet meer te doen, maar de laatste keer heeft hij u op een zeer agressieve wijze geantwoord dat hij in zijn huis doet wat hij wilt. Sindsdien durft u hem niet echt meer aan te spreken, maar de gevolgen van enkele slapeloze nachten worden voelbaar. U bent uitgeput en weet niet meer wat doen.

Ogenschijnlijk banale buurtconflicten kunnen soms grote frustraties veroorzaken en uw leefkwaliteit ernstig schaden.
Misschien kan u dit conflict wel aan de hand van een buurtbemiddeling afhandelen. Een buurtbemiddeling initieert immers een constructief proces waarbij alle partijen gezamenlijk naar een oplossing zoeken, dit in een vertrouwelijke en vrijwillige sfeer.

De bemiddelaar faciliteert het gesprek tussen buurtbewoners. Hij geeft elke partij de kans om zijn standpunt te verwoorden en stimuleert ze om hun rol in de afhandeling van het conflict zonder zich zelf over het conflict uit te spreken. Een geslaagde buurtbemiddeling kan de verstoorde relaties tussen buurtbewoners herstellen. Het stelt elke partij in staat om de standpunten en de belangen van de ander beter te begrijpen. Hierop verder bouwend kunnen partijen op autonome wijze een oplossing voor hun conflict uitdenken die voor iedereen aanvaardbaar is.

Preventietips: hoe conflicten met buurtbewoners voorkomen?

 • Bespreek problemen, die u met een buurtbewoner ervaart, steeds eerst met de persoon in kwestie. Door jullie standpunten en jullie gevoelens uit te wisselen is de kans immers groot dat jullie tot een oplossing komen;
 • Luister naar uw buur zodat u beter zijn perspectief kan begrijpen;
 • Vermijd mee te gaan in een opbod van provocaties;

Als de communicatie met uw buur echt zoek is en dat er geen oplossing voorhanden is, kunt u op een buurtbemiddelaar beroep doen.
De buurtbemiddelaar voor de stad Antwerpen: tel: 03 338 65 73 of bemiddeling@stad.antwerpen.be

Bron: besafe / Stad Antwerpen