Neen tegen graffiti!

8 / 12 / 2012

Staat er een graffiti-tag op uw gevel? Kan u niet meer naast de aangeplakte affiches kijken? Kan u het verkeersbord niet meer zien door de stickers?
Sedert 1 juni 2009 verwijderen de stadsdiensten gratis graffiti, affiches en zelfklevers op openbaar en privé-domein.
Inwoners van Antwerpen die graffiti, affiches en stickers op hun eigendom hebben, kunnen een aanvraag indienen bij de stad om dit gratis te laten verwijderen. Let wel: enkel de eigenaars of verantwoordelijke personen van een woning kunnen een aanvraag indienen.

Het team dat de graffiti verwijdert werkt per zone. Tijdens de ´Buurt aan de Beurt´-actie wordt een volledige wijk aangepakt. Andere vragen om graffiti te verwijderen worden in een schema opgenomen en op een later moment uitgevoerd.

Praktische werkwijze aanvraag:
U vindt het aanvraagformulier in alle stadskantoren en districtshuizen. Via het e-loket kunt u ook een aanvraag indienen om het formulier thuis bezorgd te krijgen.

Het volledig ingevulde en ondertekend formulier dient verstuurd te worden aan:
College van burgemeester en schepenen
Bijzonder interventieteam stadsreiniging
Grote Markt 1
2000 Antwerpen

Het bijzonder interventieteam zal de eigenaar contacteren voor meer informatie en praktische afspraken.

Wat met graffiti op het openbaar domein?
Graffiti meldingen op het openbaar domein kan u doorgeven aan de infolijn 0800 935 11, via melding.graffiti@stad.antwerpen.be of via de districtshuizen. Deze meldingen worden elk afzonderlijk beoordeeld en opgevolgd.

Bron: Stad Antwerpen