Oppassen voor valse controleurs van rookmelders!

14 / 01 / 2020

Valse controleurs van rookmeldersVan onze BIN-Gemandateerde van politiezone Antwerpen kregen we een preventieve melding ivm de nieuwe verplichting tot het plaatsen van rookmelders.

Hoewel we deze wettelijke maatregel enkel kunnen toejuichen, voorkomen is altijd beter dan genezen, zijn er reeds de eerste meldingen van malafide personen die zich kenbaar maken als “controleurs” en nazicht wensen te doen op de geïnstalleerde rookmelders.

De Vlaamse minister voor wonen laat uitdrukkelijk weten dat er momenteel geen enkele controle zal gedaan worden op de plaatsing van rookmelders.

Wees dan ook alert mochten er zich personen aanbieden voor een dergelijke controle.

Weet dat u steeds het recht heeft om te vragen dat medewerkers van de nutsmaatschappijen en andere overheden zich eerst dienen te identificeren aan de hand van hun dienstbadge alvorens medewerking te verlenen.

Bij de minste twijfel neemt u contact op met de Blauwe Lijn 0800 123 12.

Phaemar – 14/01/2020

Babbeltrucs

30 / 07 / 2018

Wat doet u als een onbekende bij u thuis aanbelt?
Beroving door een ‘babbeltruc’ komt steeds vaker voor: onbekenden bellen bij u aan en gebruiken een mooie smoes om binnen te komen. Vervolgens stelen zij uw geld en andere waardevolle bezittingen. In sommige gevallen gebeurt dit in combinatie met bedreiging en/of geweld.

Vindt u uw bezoeker verdacht?
Bel het noodnummer 101 of de blauwe lijn 0800 123 12. Blijf rustig en neem vooral geen risico’s. Schrijf op hoe de verdachte eruit ziet. Heeft de persoon een auto bij zich, schrijf dan ook het kenteken op. Bent u onverhoopt toch slachtoffer geworden? Doe altijd aangifte! Alleen dan kan de politie de daders opsporen.

Acht tips om diefstal door een babbeltruc te voorkomen

  1. Kijk voor u uw deur open doet, eerst wie heeft aangebeld. Kent u de persoon niet en vertrouwt u het niet? Vraag dan eerst wie hij/zij is en wat hij/zij komt doen. Vertrouwt u het nog niet? Bel dan het noodnummer 101.
  2. Zorg dat u de deur op een kier kunt zetten, bijvoorbeeld kierstandhouder of een kijkgaatje. Zo kunt u zien wie er voor uw deur staat zonder uw deur open te doen.
  3. Vraag altijd naar een legitimatiebewijs. Ook als iemand zegt dat hij/zij van de gemeente, een bedrijf of instelling is. Heeft iemand geen legitimatie bij zich, maak dan een nieuwe afspraak. Vertrouwt u het niet, bel dan het noodnummer 101.
  4. Laat nooit mensen uw huis binnen. Om aan hun buit te komen maken sommige dieven gebruik van geweld. Wilt u iets pakken, bijvoorbeeld uw telefoon of geld? Laat mensen dan buiten wachten en doe uw deur dicht. Neem nooit uw portemonnee mee naar de deur.
  5. Loop nooit met iemand mee naar buiten. Vaak komen dieven met z’n tweeën. De ene persoon maakt een praatje met u, terwijl de andere uw huis binnensluipt om uw spullen te stelen.
  6. Doe uw achterdeur op slot als u alleen thuis bent. Soms komt iemand via de achterdeur uw huis binnen, terwijl u bij de voordeur staat te praten.
  7. Geloof niet alles wat mensen tegen u zeggen. Oplichters vertellen vaak mooie of juist heel zielige verhalen. Ze willen bijvoorbeeld bellen, hebben geld nodig of willen u juist iets geven. Of ze zeggen dat ze bij een bank of de thuiszorg werken. Medewerkers van dit soort bedrijven komen niet zomaar langs, zij maken van tevoren een afspraak.
  8. Vertrouw niet iedereen. Zelfs kinderen of moeders met kinderen kunnen oplichters zijn. Of mannen in nette pakken.

Afwezigheidstoezicht en meer….

15 / 11 / 2017

Wist u dat de lokale politie uw woning tijdens uw afwezigheid gratis extra in het oog houdt? Afwezigheidstoezicht kan steeds aangevraagd worden aan de loketten van de politieburelen.

Klik hier voor het aanvraagformulier. Toezicht op uw eigendommen is niet enkel van belang tijdens uw afwezigheid. Bij diefstal is het van belang dat uw goederen op een degelijke wijze geregistreerd werden om de voorwerpen bij de juiste eigenaar terug te brengen.

Artist

Juwelen (of andere kunstwerken) hebben gewoonlijk een grotere emotionele waarde dan de eigenlijke financiële waarde. Het zijn zeer dikwijls familiestukken die geërfd werden of aangeschaft werden voor speciale gelegenheden zoals een huwelijk, verjaardag etc. Juwelen (of andere kunstwerken) dienen dan ook te schitteren op (familie)feestjes.

Bij inbraak of andere feiten is meestal de diefstal van dergelijke waardevolle familiestukken nog het grootste gemis, veel meer dan alle andere buit en de noodzakelijke ‘administratieve’ regelingen.

Nochtans kan men de kans op diefstal beperken door bv. de juwelen (of andere waardevolle stukken) in een (bank)kluis op te bergen. Maar vooral door het registreren van deze voorwerpen wordt de kans op recuperatie groter. Een goed ingevuld registratieformulier (liefst met bijhorende foto) helpt u en de politie. Het zal u ook ten goede komen voor de administratieve afhandeling met de eventuele verzekering.

Ook uw ‘dagelijkse’ goederen verdienen de bijkomende beveiliging van een registratie. Bij diefstal is het serienummer van uw toestellen van cruciaal belang om de eigenaar te vinden.