Telefoonnummers

21 / 10 / 2017

NAAM

TELEFOONNUMMER

LINK

Ambulance

112

www.sos112.be

Brandweer

112

www.sos112.be

Politie (Dringende hulp)

101

www.police.be/nl

Politie Antwerpen

0800 123 12

www.politieantwerpen.be

Antigifcentrum

070 245 245

www.antigifcentrum.be

De zelfmoordlijn

1813

www.preventiezelfdoding.be

www.zelfmoord1813.be

Tele-Onthaal

106

www.tele-onthaal.be

AWEL (Kinder- en Jeugdtelefoon)

102

awel.be

Child Focus

116 000

www.childfocus.be/nl

Meldpunt geweld, misbruik en kindermishandeling

1712

1712.be

Stad Antwerpen

03 22 11 333

www.antwerpen.be

OCMW Antwerpen

03 22 11 333

www.antwerpen.be/socialecentra/

Provincie Antwerpen

03 240 50 11

www.provincieantwerpen.be

België

 

www.belgium.be

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking

02 501 81 11

 

FAVV (Federaal  Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen)

0800 13 550

 

Kruispuntbank van Ondernemingen

0800 120 33

economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van

Crisiscentrum

02 506 47 11

 

Ministerie van Defensie

0800 333 48

www.mil.be/nl/keywords/minister-van-defensie

DIV

02 277 30 50

mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving_van_voertuigen

DOC STOP

00800 2123 2123

www.checkdoc.be/CheckDoc/docstop.do

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

0800 120 33

 

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

02 233 41 11

 

FOD Financiën

02 572 57 57

 

FOD Binnenlandse Zaken

02 500 21 11

 

FOD Mobiliteit

02 277 31 11

 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

02 524 97 97

 

FOD Sociale Zekerheid

02 528 60 11

 

FOD Sociale Zekerheid DG Personen met een Handicap

0800 987 99

 

Brandwondencentrum Antwerpen

03 217 75 95

www.brandwonden.be

Noodnummer 112

21 / 10 / 2018

De benaming “Hulpcentra 100/112” stamt uit een verleden waar de nummers 100 en 112 nog naast mekaar bestonden.

De FOD Binnenlandse Zaken promoot echter al jaren niet langer het nummer “100” voor ambulance en brandweer. Het is dus tijd om de benaming van deze centra voor dringende hulpverlening aan te passen aan de realiteit van vandaag en daarom gaan de centra vanaf nu door het leven als “Noodcentrale 112”.

De toevoeging ‘100’ behouden in de naam van de centra die instaan voor dringende medische hulpverlening en dringende brandweerhulp kan verwarring scheppen en dus is het beter om dit weg te laten.

Let wel, voor dringende politie wordt nog steeds uitsluitend naar het noodnummer “101” gebeld. Dit betreft een aparte noodcentrale.

Bron: Politie Antwerpen

Meldpunt 1712

23 / 03 / 2012

Nieuw meldpunt 1712
Het meldpunt 1712 is een initiatief van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Het meldpunt is voor iedereen die met geweld of misbruik te maken krijgt, in welke vorm en op welke leeftijd dan ook. Met dit meldpunt moet je niet langer zoeken naar moeilijke telefoonnummers. Via 1712 zal een professionele hulpverlener je onmiddellijk op het juiste spoor zetten en je de weg wijzen naar de persoon of dienst die jou het best kan helpen.

Het meldpunt is vlot bereikbaar op werkdagen van 9 tot 17u. Oproepen naar 1712 zijn gratis en verschijnen niet op de telefoonrekening.

Of u nu zelf slachtoffer bent of een betrokkene, het team 1712-medewerkers :

  • luistert naar uw verhaal en zal in overleg uw vraag proberen helder te krijgen
  • zal samen met u de mogelijkheden bekijken om iets met die bezorgdheid of verontrusting te doen
  • helpt u om samen de juiste informatie te zoeken
  • maakt u wegwijs in de wereld van justitie en hulpverlening
  • kan u, indien gewenst, leiden tot gespecialiseerde hulp bij uw in de buurt.
    Dat kan hulp in het CAW of het vertrouwenscentrum kindermishandeling zijn, maar evengoed een andere instantie. Door contact op te nemen met 1712 heb je een belangrijke stap gezet en de 1712-medewerkers willen je graag ondersteunen bij een volgende stap.
Het meldpunt 1712 wordt professioneel bemand door medewerkers van de CAW’s & de vertrouwenscentra kindermishandeling. Wanneer je belt naar 1712 word je doorgeschakeld naar een hulpverlener in je eigen provincie. Op deze manier kan de hulpverlener verwijzen naar aangepaste hulp in de eigen regio.

Hoe werkt het meldpunt 1712?
Je kan bij het meldpunt 1712 terecht in alle discretie. Als 1712-medewerkers zijn we gebonden aan het beroepsgeheim. Uiteraard, wanneer iemand in gevaar verkeert, zullen we niet nalaten hulp te bieden. Als je bedreigd wordt of in gevaar bent, raden wij je aan onmiddellijk de politie (101) te contacteren. Voor dringende medische hulp, bel 112. Het meldpunt 1712 is geen alarmlijn, kliklijn of protestlijn, maar een hulplijn, een aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over geweld, misbruik of mishandeling. Wens je een klacht in te dienen, dan kun je terecht bij de politie.

Informatie over misbruik en geweld
Wanneer je contact opneemt met het meldpunt 1712, zullen hulpverleners je helpen om de juiste informatie te vinden. Zij kunnen je ook wegwijs maken in de wereld van justitie en hulpverlening, om zo de stappen te zetten of de hulp te vragen die je zelf wenst. En ze kunnen je ook leiden tot gespecialiseerde hulp in je buurt.

Meer info op www.1712.be