Coronacijfers in Antwerpen, geen echt succesverhaal….

23 / 07 / 2020

Op vraag van onze BIN-gemandateerde PZ Antwerpen en gezien de Antwerpse coronacijfers, ondanks de verstrengde nationale maatregelen, al enige dagen een stijgende curve vertonen, brengen wij graag onderstaande verstrengde maatregelen onder uw aandacht.

Om de tendens van de stijgende coronacijfers een halt toe te roepen zullen vanaf zaterdag 25 juli 2020, over het ganse grondgebied van de stad Antwerpen, onderstaande maatregelen verstrengd worden:

 • Een verdere verstrenging van de ordehandhaving op horecazaken. Horecazaken zullen bij manifeste overtredingen, zonder uitzondering, gesloten worden. Zelfs indien het een eerste overtreding betreft.
 • Een registratieplicht voor horecazaken waarbij de contactgegevens van de klanten bijgehouden moeten worden, teneinde bij een eventuele besmettingshaard de mogelijk potentiële slachtoffers snel te kunnen contacteren en het risico op verspreiding minimaal te houden.
 • Een mondmaskerplicht op alle markten en kermissen. Ook in alle publiek toegankelijke ruimtes zal een mondmaskerplicht gelden, tenzij men zit om te consumeren of bij statische activiteiten waarbij voldoende afstand gegarandeerd kan worden (bv. een fitnesstoestel gebruiken op voldoende afstand van anderen). Dit betekent bv. dat wie in het café naar het toilet gaat, op dat moment wel een mondmasker zal moeten dragen.
 • Een verbod op hoog risicovol consumptiegedrag zoals het delen van alcoholische dranken of het gebruik van een waterpijp.
 • Een verbod op de alcoholverkoop voor take-away tussen middernacht en zeven uur ’s ochtends, dit specifiek om het verplaatsingsgedrag na het sluitingsuur van de horeca (om 1 uur) tegen te gaan.
 • De regels voor evenementen blijven gelden maar er komt een verbod op samenscholingen boven 10 personen wanneer dit gebeurt buiten het strikte gezinsverband of wanneer de afstandsregels niet gerespecteerd worden.

Preventieve maatregelen.

 • Was regelmatig uw handen (zeker na een toiletbezoek)
 • Maak gebruik van een ontsmettingsgel
 • Draag zo veel mogelijk een mondmasker indien u uw bubbel verlaat.
 • Hou minstens 1,5 m afstand
 • Wie zich ziek voelt neemt contact op met zijn huisarts en blijft thuis.

©Phaemar – 23/07/2020