Winter: vermijd brand en brandwonden

2 / 12 / 2014

Bij winterkoude is de kans op risicogedrag in verband met brand en brandwonden een stuk hoger dan in de zomermaanden.
Daarom geven we u graag enkele tips.

Open haard, kachel en kaarsen

 • Is de schouw voor de winter gekuist en heeft u er een attest van?
 • Gebruik nooit brandgel of spiritus om haard of kachel aan te steken.
 • Plaats geen licht ontvlambare stukken dicht bij kachel of haard; een afstand van minstens 1 meter is absoluut nodig.
 • Verbrand in de kachel of haard geen vuilnis, papier of groen hout.
 • Zorg dat kaarsen stabiel staan en zich niet te dicht bij brandbare stoffen, zoals gordijnen, bevinden.

Oven

 • Gebruik een oven nooit als extra verwarming.
 • Zorg dat kinderen de oven niet kunnen aanraken want ze lopen makkelijk contactbrandwonden op.

Elektrische verwarmingstoestellen

 • Vermijd overbelasting van het elektrisch circuit door te veel aansluitingen op hetzelfde stopcontact of dominostekker; stekkerdozen mogen niet op elkaar worden aangesloten.
 • Let op bij het gebruik van elektrische verwarmingstoestellen in de badkamer, contact met water moet absoluut onmogelijk zijn.
 • Leg geen brandbaar material, zoals kledij of handdoeken, op verwarmingstoestellen.
Zorg voor de veiligheid van uw kinderen
 • Wanneer er gekookt wordt, blijven kinderen best uit de keuken; misschien is het wel een leuk idee om met gekleurde tape een zone af te bakenen die de kinderen niet mogen betreden tijdens het koken.
 • Zet een scherm voor kachel en haard zodat kinderen niet in de onmiddellijke nabijheid kunnen komen.
 • Fondue: gebruik bij voorkeur elektrische toestellen, maak het snoer altijd stevig vast aan de tafelpoot, zorg dat er niet over de draad kan gestruikeld worden waardoor het toestel omver of van de tafel valt en laat kinderen nooit alleen met dit toestel.
  Indien het een niet-elektrisch toestel is, gebruik dan een aansteekpasta maar geen vloeibare brandstof.
AIP 2/12/2014

Donkere dagen op komst!

18 / 09 / 2022

Tijdens deze periode van het jaar, stijgt traditioneel het risico dat u het slachtoffer wordt van een (poging) inbraak. De vele feestdagen en vakantieperiodes in het najaar vormen een extra risicoperiode, doordat sommige bewoners en winkeliers langere tijd afwezig zijn. Bovendien hebben inbrekers de voorkeur om vaker toe te slaan tijdens deze donkere maanden.

Preventieve tips!
Met de onderstaande tips wordt de kans op inbraak kleiner:

 • Zorg voor zichtbaarheid en licht: installeer b.v. een timer op uw verlichting en stel deze zo in dat de verlichting op wisselende tijdstippen in wisselende kamers aan en uit gaat volgens uw leefpatroon.
 • Installeer verlichting met bewegingsdetectie rond uw woning.
 • Sluit ramen en deuren af, ook al verlaat u een ruimte of uw woning maar even.
 • Laat geen briefje betreffende uw afwezigheid achter op uw deur.
 • Geef uw woning een bewoonde indruk.
 • Ga na of uw woning zichtbaar is vanop de straat en verwijder eventuele planten of bomen die de zichtbaarheid verminderen.
 • Laat geen gereedschappen of ladders rondslingeren, die de inbraak kunnen vergemakkelijken.
 • Verberg aantrekkelijk en gemakkelijk mee te nemen goederen, zoals juwelen, gsm’s, computers en andere waardevolle elektronische apparatuur.
 • Plaats de verpakking van uw nieuwe (dure) aankopen niet op uw trottoir. Inbrekers weten hierdoor dat er iets te stelen valt.
 • Breng uw waardevolle voorwerpen (geld en juwelen) naar een bankkluis.
 • Registreer de serienummers en noteer de bijzondere kenmerken van uw waardevolle voorwerpen en maak foto’s van uw juwelen. Registratieformulieren zijn verkrijgbaar via de preventiedienst van de politie Antwerpen.
 • Plaats inbraakwerend hang en sluitwerk.

Voor onze zelfstandigen zijn er eveneens volgende nuttige tips:

 • Laat uw winkelruimte nooit onbeheerd tijdens de openingsuren.
 • Laat geen briefje betreffende uw afwezigheid of vakantie achter op uw deur.
 • Room op regelmatige tijdstippen uw geldkassa af.
 • Breng tijdig uw cash naar de bank.
 • ‘Kassa’ maken na sluitingstijd en uit het zicht van buitenstaanders.
 • Laat indien mogelijk uw ‘ledige’ geldlade open na sluitingstijd.

Reminder
Hou ook een oogje in het zeil voor uw buurt. Signaleer verdachte gedragingen onmiddellijk aan de politiediensten via het noodnummer 101 of De Blauwe Lijn 0800 123 12.

Bron: Politie Antwerpen

Ook tijdens de eindejaarsperiode is vuurwerk verboden!

26 / 12 / 2018

Op oudejaarsavond vuurwerk afsteken op straat: mag dat eigenlijk?
Vuurwerk afsteken op het openbaar domein mag niet zonder expliciete toelating van de burgemeester. Die verleent zo’n vergunning nooit, tenzij voor echt grote evenementen. Het verbod geldt niet alleen voor vuurwerk maar ook voor lampions (de zogenaamde wensballonnen) en voetzoekers. In de periode van 1 november tot 31 januari is het bovendien verboden om vuurwerk op zak te hebben of om aanstalten te maken om het af te steken.

De burgemeester kan toelating geven om hiervan af te wijken. Wie betrapt wordt, krijgt een GAS-boete. Het vuurwerk wordt in beslag genomen en vernietigd. De politie kan een GAS-pv opstellen voor een inbreuk. Het is de gemachtigde GAS-ambtenaar van Stad Antwerpen die bepaalt hoe hoog de boete is. Dit kan oplopen tot 350 euro.

Paniek veroorzaken voor mens en dier
De lokale politie Antwerpen vraagt dit jaar ook expliciet om knalvuurwerk achterwege te laten, zeker op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen zoals op de activiteiten van Winter in Antwerpen. In een menigte kunnen onverwachte luide knallen paniek veroorzaken. Vooral gelet op de situatie waarin ons land zich vandaag bevindt in het kader van de terreurdreiging.

Wat te doen?
Heeft u nog vragen of merkt u op dat er voetzoekers of zelfgemaakte harde knallers worden gebruikt, kan u terecht bij de politie via de Blauwe Lijn via het nummer 0800 123 12.

Bron: Politie Antwerpen.