Stad en Lokale Politie Antwerpen lanceren campagne voor veiliger verkeer

9 / 09 / 2015

Sinds begin september hebben stad Antwerpen en Politie Antwerpen hun nieuwe campagne voor verkeersveiligheid opgestart. Dit jaar ligt de nadruk op de verantwoordelijkheid die iedereen heeft in het verkeer. Respect tussen alle weggebruikers zorgt voor veiliger verkeer in de stad.

Affichecampagne
Naast affiches in het straatbeeld wordt sterk ingezet op een digitale campagne. Online vormen het computerspel Crashpunt en de website www.meerveiligverkeer.be de basis van de campagne.
In het straatbeeld verschijnen affiches en borden aan zebrapaden, fietspaden en locaties waar er vaak overtredingen voorkomen. Ze tonen zes weggebruikers (voetgangers, fietsers, chauffeurs) die trots vertellen hoe zij mee zorgen voor veiliger verkeer, en hoe eenvoudig dat is. Ze vertellen welk type ze zijn in het verkeer. Met de vraag: ‘En jij?’ leggen ze de verantwoordelijkheid ten slotte ook weer duidelijk bij de lezer. Als ambassadeurs voor meer veilig verkeer in de stad verwijzen ze de Antwerpenaars door naar de campagnewebsite.

Politiemaatregelen gebaseerd op data
Een verkeerscampagne heeft pas nut als ze geflankeerd wordt door politiemaatregelen die de boodschap vertalen naar een aanpak van overtreders in de straten. En je kan maar gericht werken op overtredingen als je een duidelijk beeld hebt van waar en wanneer welke overtredingen zich het meeste voordoen. Lokale Politie Antwerpen werkt daarvoor met data en fenomeengericht verkeerstoezicht zodat verkeersonveiligheid gericht wordt aangepakt.

Focus op de zwakke weggebruiker
Naast deze handhaving is het noodzakelijk dat er ook aandacht gaat naar een goede infrastructuur en verkeerseducatie. Maar waar het in deze campagne vooral om draait is engagement. Niet alleen het engagement van de lokale politie van Antwerpen om onveilig gedrag op het juiste moment op de juiste plaats aan te pakken, maar vooral het engagement van iedere individuele verkeersdeelnemer.

Waar de campagnes van de voorbije jaren zich bijna uitsluitend richtten op de automobilisten, wordt nu ook de zwakke weggebruiker aangesproken op zijn verantwoordelijkheid om zich veilig te gedragen in het verkeer.

Uit analyses van ongevallen met zwakke weggebruikers kwamen de volgende vier oorzaken duidelijk naar voor:

  • Overdreven snelheid
  • Negeren rood licht
  • Fietsen op het voetpad
  • Fietsen tegen de rijrichting op het fietspad

De eerste oorzaak vinden we vooral terug bij gemotoriseerde weggebruikers, oorzaak drie en vier uiteraard bij fietsers en, opvallend, oorzaak twee negeren van het rood licht is een overtreding waar iedere soort weggebruiker zich aan bezondigt, niet het minst de zwakke weggebruikers, fietsers en voetgangers.

Tijdens deze campagne zal de verkeerspolitie, de interventiepatrouilles, de wijkteams en de mobiele eenheid deze vier hoofdoorzaken aanpakken, zonder ander foutief gedrag zoals rijden onder invloed uit het oog te verliezen. Niet alleen om het aantal verkeersongevallen terug te dringen, maar ook om alle verkeersdeelnemers op hun eigen verantwoordelijkheid te wijzen. Correct gedrag in het verkeer is niet alleen hoffelijk, het is vooral veiliger.

Goed om weten
Een aantal van hogergenoemde verkeersinbreuken betreffen verkeersovertredingen van de derde graad, d.w.z. dat de overtreder (autobestuurder, fietser en voetganger) een voorstel tot minnelijke schikking krijgt ten bedrage van 165 euro.

Bron: Lokale Politie Antwerpen

Verkeersbord C6: Quad verbod

10 / 10 / 2012

Nieuw verbodsbord C6 voor quads
Sinds enige tijd ziet de attente weggebruiker meer en meer een nieuw verkeersbord in het straatbeeld opduiken. Het nieuwe verkeersbord C6 – verboden toegang voor bestuurders van motorvoertuigen met vier wielen, geconstrueerd voor onverhard terrein, met een open carrosserie, een stuur als op een motorfiets en een zadel – werd ingevoerd met het KB 11 juni 2011.

Waarom deze maatregel in Antwerpen
Op het grondgebied van de stad Antwerpen mag u niet met een quad rijden. De stadsbewoners werden vaak geconfronteerd met het foutief gebruik van deze vierwielige motorvoertuigen. Geluidshinder, onaangepaste snelheden en roekeloos rijgedrag zijn enkele van de veelvoorkomende klachten waarmee het stadsbestuur in aanraking kwam. Om de levenskwaliteit van de stadsbewoners te verzekeren en om de veiligheid van andere weggebruikers te garanderen, werden quads verboden op de stadswegen.

Uitzondering op deze regel
Het quadverbod geldt in de bebouwde kom, met uitzondering van de gewestwegen. Op gewestwegen zijn de quads toegelaten om doorstroming naar de naburige gemeenten mogelijk te maken.

Het verbod wordt aangeduid met het verbodsbord C6, aangevuld met een onderbord (uitgezonderd vergunninghouders).

Vergunning aanvragen
In zeer uitzonderlijke gevallen wordt er een vergunning toegekend om met een quad op de stadswegen te rijden.

Dit kan om:

  • medische redenen
  • omwille van een specifieke beroepsuitoefening
  • andere gegronde redenen

U kan een vergunning aanvragen via het e-formulier.

Winterbanden

11 / 10 / 2018

In ons land zijn winterbanden nog niet verplicht. In andere landen bestaat die verplichting mogelijk wel. Zomerbanden worden bij koude temperaturen hard en verliezen op die manier hun hechtingsvermogen met de rijbaan. Heel veel auto’s zijn tegenwoordig voorzien van eco-banden met geringe rolweerstand. Bij dergelijke auto’s zijn winterbanden onontbeerlijk. In principe is het zo dat een winterband wordt aanbevolen bij temperaturen onder de zeven graden.

Andorra, Bulgarije, Denemarken, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Moldavië, Nederland,
Polen, Portugal en Spanje
Niet verplicht.
Albanië
Niet verplicht, doch bij gebruik: minimale profieldiepte van 4mm.
België
Niet verplicht, maar van 1 april tot 30 oktober zijn winterbanden met een lagere snelheidsindex dan de maximum snelheid van het voertuig verboden.
Bosnië-Herzegovina
Verplicht, bij winterse omstandigheden, van 15 november tot 15 april. Minimale profieldiepte van 4mm.
Duitsland
Verplicht bij winterse omstandigheden. Aanbevolen minimaal 4 mm profieldiepte. De band moet de aanduiding M+S of een Sneeuwvlokjes-symbool dragen. Bij overtreding: boete 40 euro.
Finland
Verplicht van 1 december tot 1 maart.
Frankrijk
Verplicht bij bord. Uitgangspunt: De winterbanden moeten corresponderen met de wegomstandigheden. Als je geen winterbanden of sneeuwkettingen gebruikt, riskeer je een boete van 135 euro. Na ontvangst van een boete mag je niet verder rijden, tot de wagen in orde is.
Italië
Verplicht bij bord. Verplicht in de Aostavallei van 15 oktober tot 30 april en in de provincie Milaan van 15 november t/m 31 maart. Ook als er geen bord staat, kan bij aanrijding schuld worden toegewezen. Het gebruik van sneeuwkettingen in plaats van winterbanden is ook toegestaan. Als je niet beschikt over sneeuwkettingen in de Aostevallei, riskeer je een boete van 80 euro.
Kroatië
Verplicht bij winterse omstandigheden. Minimaal 4 mm profieldiepte en de band moet de aanduiding M+S dragen. Spijkerbanden zijn verboden.
Letland
Verplicht van 1 december tot 1 maart. Minimale profieldiepte van 3mm. Litouwen Verplicht van 10 november tot 1 april. Minimale profieldiepte van 3mm. Voor alle voertuigen (incl. aanhanger/caravan).
Luxemburg
Verplicht bij winterse omstandigheden. Bij overtreding: boete 74 euro.
Macedonië
Niet verplicht, doch bij gebruik: minimale profieldiepte van 5mm.
Montenegro
Niet verplicht, doch bij gebruik: minimale profieldiepte van 4mm.
Noorwegen
Verplicht, bij winterse omstandigheden, van 1 november tot 1 mei. Minimale profieldiepte van 3mm.
Oostenrijk
Verplicht, bij winterse omstandigheden, van 1 november tot 15 april. Minimale profieldiepte van 4mm. Buiten deze perioden kan het gebruik van winterbanden op bergwegen verplicht gesteld worden.
Roemenië
Niet verplicht, doch bij gebruik: minimaal 2 mm profieldiepte.
Servië
Verplicht, bij winterse omstandigheden, van 15 november tot 15 april. Sneeuwkettingen voldoen ook.
Slovenië
Verplicht, bij winterse omstandigheden, van 15 november tot 15 maart. Minimale profieldiepte van 3mm. Spijkerbanden zijn verboden.
Slowakije
Verplicht, bij winterse omstandigheden, van 15 november tot 1 april. De band moet de aanduiding M+S dragen bij gladheid en sneeuwval.
Tsjechië
Verplicht bij bord, van 1 november tot 1 mei. Minimale profieldiepte van 4mm. Spijkerbanden zijn verboden.
Zweden
Verplicht, bij winterse omstandigheden, van 1 december tot 1 april. Minimale profieldiepte van 3mm.
Zwitserland
Verplicht bij bord. Minimale profieldiepte van 4mm. Ook als er geen bord staat, kan bij aanrijding schuld worden toegewezen. Zorg je op zomerbanden echter voor hinder op de weg, riskeer je een boete van 73 euro.
Bron: www.winterbanden-365.nl en VAB.