Stad en Lokale Politie Antwerpen lanceren campagne voor veiliger verkeer

9 / 09 / 2015

Sinds begin september hebben stad Antwerpen en Politie Antwerpen hun nieuwe campagne voor verkeersveiligheid opgestart. Dit jaar ligt de nadruk op de verantwoordelijkheid die iedereen heeft in het verkeer. Respect tussen alle weggebruikers zorgt voor veiliger verkeer in de stad.

Affichecampagne
Naast affiches in het straatbeeld wordt sterk ingezet op een digitale campagne. Online vormen het computerspel Crashpunt en de website www.meerveiligverkeer.be de basis van de campagne.
In het straatbeeld verschijnen affiches en borden aan zebrapaden, fietspaden en locaties waar er vaak overtredingen voorkomen. Ze tonen zes weggebruikers (voetgangers, fietsers, chauffeurs) die trots vertellen hoe zij mee zorgen voor veiliger verkeer, en hoe eenvoudig dat is. Ze vertellen welk type ze zijn in het verkeer. Met de vraag: ‘En jij?’ leggen ze de verantwoordelijkheid ten slotte ook weer duidelijk bij de lezer. Als ambassadeurs voor meer veilig verkeer in de stad verwijzen ze de Antwerpenaars door naar de campagnewebsite.

Politiemaatregelen gebaseerd op data
Een verkeerscampagne heeft pas nut als ze geflankeerd wordt door politiemaatregelen die de boodschap vertalen naar een aanpak van overtreders in de straten. En je kan maar gericht werken op overtredingen als je een duidelijk beeld hebt van waar en wanneer welke overtredingen zich het meeste voordoen. Lokale Politie Antwerpen werkt daarvoor met data en fenomeengericht verkeerstoezicht zodat verkeersonveiligheid gericht wordt aangepakt.

Focus op de zwakke weggebruiker
Naast deze handhaving is het noodzakelijk dat er ook aandacht gaat naar een goede infrastructuur en verkeerseducatie. Maar waar het in deze campagne vooral om draait is engagement. Niet alleen het engagement van de lokale politie van Antwerpen om onveilig gedrag op het juiste moment op de juiste plaats aan te pakken, maar vooral het engagement van iedere individuele verkeersdeelnemer.

Waar de campagnes van de voorbije jaren zich bijna uitsluitend richtten op de automobilisten, wordt nu ook de zwakke weggebruiker aangesproken op zijn verantwoordelijkheid om zich veilig te gedragen in het verkeer.

Uit analyses van ongevallen met zwakke weggebruikers kwamen de volgende vier oorzaken duidelijk naar voor:

  • Overdreven snelheid
  • Negeren rood licht
  • Fietsen op het voetpad
  • Fietsen tegen de rijrichting op het fietspad

De eerste oorzaak vinden we vooral terug bij gemotoriseerde weggebruikers, oorzaak drie en vier uiteraard bij fietsers en, opvallend, oorzaak twee negeren van het rood licht is een overtreding waar iedere soort weggebruiker zich aan bezondigt, niet het minst de zwakke weggebruikers, fietsers en voetgangers.

Tijdens deze campagne zal de verkeerspolitie, de interventiepatrouilles, de wijkteams en de mobiele eenheid deze vier hoofdoorzaken aanpakken, zonder ander foutief gedrag zoals rijden onder invloed uit het oog te verliezen. Niet alleen om het aantal verkeersongevallen terug te dringen, maar ook om alle verkeersdeelnemers op hun eigen verantwoordelijkheid te wijzen. Correct gedrag in het verkeer is niet alleen hoffelijk, het is vooral veiliger.

Goed om weten
Een aantal van hogergenoemde verkeersinbreuken betreffen verkeersovertredingen van de derde graad, d.w.z. dat de overtreder (autobestuurder, fietser en voetganger) een voorstel tot minnelijke schikking krijgt ten bedrage van 165 euro.

Bron: Lokale Politie Antwerpen