Telefoonnummers

21 / 10 / 2017

NAAM

TELEFOONNUMMER

LINK

Ambulance

112

www.sos112.be

Brandweer

112

www.sos112.be

Politie (Dringende hulp)

101

www.police.be/nl

Politie Antwerpen

0800 123 12

www.politieantwerpen.be

Antigifcentrum

070 245 245

www.antigifcentrum.be

De zelfmoordlijn

1813

www.preventiezelfdoding.be

www.zelfmoord1813.be

Tele-Onthaal

106

www.tele-onthaal.be

AWEL (Kinder- en Jeugdtelefoon)

102

awel.be

Child Focus

116 000

www.childfocus.be/nl

Meldpunt geweld, misbruik en kindermishandeling

1712

1712.be

Stad Antwerpen

03 22 11 333

www.antwerpen.be

OCMW Antwerpen

03 22 11 333

www.antwerpen.be/socialecentra/

Provincie Antwerpen

03 240 50 11

www.provincieantwerpen.be

België

 

www.belgium.be

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking

02 501 81 11

 

FAVV (Federaal  Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen)

0800 13 550

 

Kruispuntbank van Ondernemingen

0800 120 33

economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van

Crisiscentrum

02 506 47 11

 

Ministerie van Defensie

0800 333 48

www.mil.be/nl/keywords/minister-van-defensie

DIV

02 277 30 50

mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving_van_voertuigen

DOC STOP

00800 2123 2123

www.checkdoc.be/CheckDoc/docstop.do

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

0800 120 33

 

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

02 233 41 11

 

FOD Financiën

02 572 57 57

 

FOD Binnenlandse Zaken

02 500 21 11

 

FOD Mobiliteit

02 277 31 11

 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

02 524 97 97

 

FOD Sociale Zekerheid

02 528 60 11

 

FOD Sociale Zekerheid DG Personen met een Handicap

0800 987 99

 

Brandwondencentrum Antwerpen

03 217 75 95

www.brandwonden.be

Gerelateerde onderwerpen

Corona: een overvloed aan informatie

02/05/2020|
Al enkele maanden wordt ons dagelijks leven beheerst en bepaald door het Corona virus oftewel Covid-19.De verschillende media overspoelen ons met allerlei informatie.  Sommige heel actueel en accuraat, andere informatie (voornamelijk via sociale media) blijkt niet altijd even betrouwbaar.  Hierdoor is het voor de burger niet altijd evident wat wel en wat niet te geloven.Als […] Lees meer ...