Bijeenkomst BIN Harmonie van 25 oktober 2018

30 / 10 / 2018

Op de uitnodiging voor de jaarlijkse infoavond van de BIN Harmonie reageerden een 100-tal inwoners, zowel leden als niet-leden. Wij mochten deze keer ook de districtsvoorzitter Paul Cordy verwelkomen.

Bijeenkomst BIN Harmonie 25 oktober 2018 mensen in de zaal de zaalDe eerste spreker was de BIN -gemandateerde van de politie Antwerpen, Eerste Inspecteur Patrick Mariën. Na een overzicht van de evolutie van het aantal leden, belichtte hij de impact van de sociale media en hun mogelijke inzet bij de politionele werking. Hij vulde zijn uiteenzetting aan met een korte test voor alle aanwezigen. Er werden 13 logo’s van apps getoond, evenwel zonder hun gebruikelijke ondertiteling. De aanwezigen konden op een gepersonaliseerd formulier telkens de naam van de getoonde app noteren. En jawel, niemand vond ze alle 13, maar er was 1 gelukkige die er dan toch 12 juist had. Hij kreeg een USB-stick in de vorm van een politiecombi cadeau. Het was duidelijk dat iedereen dit een prettige en leerrijke oefening vond.

Na hem kreeg de adjunct-coördinator, mevrouw Anne Ide-Pylyser het woord.
Zij had tot taak de totaal vernieuwde website voor te stellen. Dit werd evenwel voorafgegaan door een dankwoord aan de heer Pascal Olyslagers, directeur van de KBC bank en de heer Pieter Dekkers, directeur van KBC-Verzekeringen. Het is dankzij hun ondersteuning dat de firma Web&CreativeMinds de website totaal kon herwerken.

En dan volgde de kers op de taart, de nieuwe website.

Er werd gestart met de homepage waar bovenaan de verschillende hoofdstukken te vinden zijn. Bij het doorscrollen toont de homepage de laatste nieuwtjes en handige tips evenals  de kalender. Onderaan de kalender is er de rubriek: “onze leden”, gevolgd door een overzicht van het aantal leden van de BIN Harmonie en een overzicht van alle BIN’s in België.

Homepage nieuwe websiteHet volgende hoofdstuk is BIN Harmonie.
In de rubriek Lidmaatschap kan een aanvraagformulier tot lidmaatschap ingevuld worden.
Daarna werd de rubriek Zelfstandigen aangeklikt en doorgescrold.
In het Archief vindt u een overzicht van al onze berichten.
Ook het zoeken naar de naam van uw wijkagent werd vergemakkelijkt dankzij de rubriek “straten & wijkagent”.

Over naar het volgende hoofdstuk: de Criminaliteitspreventie.
Daar krijgt u praktische en vooral nuttige tips.
Van de 9 rubrieken wordt er eentje uitgepikt nl Woning. Ten slotte past dat in de politieactie “één dag niet”. Bij het rustig doorscrollen ziet u dat het barstensvol nuttige informatie en tips staat.

Het volgende hoofdstuk is Brandpreventie.
Daarover werd in de twee voorgaande bijeenkomsten een boeiende uiteenzetting gehouden, dus wordt er nu maar 1 rubriek uit gepikt nl Rookmelder. Het aandachtig lezen ervan is ten sterkste aangeraden.

Het laatste hoofdstuk ten slotte: Nuttige info gaat van Buurtnieuws tot Zomertips.
In dat hoofdstuk wordt de rubriek Politie even nader bekeken.

Deze uiteenzetting was slechts een smaakmaker, het wordt echter alle leden van de BIN Harmonie ten sterkste aangeraden de website thuis grondig en uitgebreid nader te bekijken.

Bijeenkomst 25 oktober 2018 sfeerbeeld receptieTen slotte kan het bestuur u met fierheid melden dat de BIN Harmonie in de stad Antwerpen met haar 54 BIN’s veruit de enige is die haar leden, via deze unieke website op de hoogte houdt van alle nuttige info in verband met de BIN-werking, de criminaliteitspreventie en de brandpreventie.

Na deze uiteenzetting ging mevrouw Bogaerts over tot de trekking van de gelukkigen die met een klein gadget naar huis gingen. Nadat de coördinator de Thomas More Hogeschool alsmede de Stad Antwerpen bedankte voor hun steun aan deze bijeenkomst, werd, naar jaarlijkse gewoonte, deze infoavond beëindigd met een verzorgde en geanimeerde receptie waar iedereen nog kon bijpraten met de buren.

AIP 29/10/18

BIN Harmonie bijeenkomst 26 oktober 2017

27 / 10 / 2017

Sfeerbeeld receptie bijeenkomst 2017De bijeenkomst en info-avond voor de leden van de BIN Harmonie is inmiddels een jaarlijkse traditie geworden.
Donderdag 26 oktober 2017 was het weer zover. Een 100-tal buren kwamen samen in de Thomas More hogeschool voor een interessante en gezellige avond.

Het infogedeelte werd gestart door inspecteur Patrick Mariën, de nieuwe gemandateerde van de lokale politie voor de BIN’s . Hij gaf een overzicht van de evolutie van het aantal leden van de BIN onderverdeeld in de kategorieën Bewoners en Handelszaken. Verder lichtte hij ook kort de werking van het nieuwe meldingssysteem Be Alert toe.

De volgende spreker was Tim Renders, brandpreventieadviseur van de hulpverleningszone Oost van Vlaams Brabant.
Hij vervolledigde daarmee zijn uiteenzetting van vorig jaar en wees o.m.  op de evolutie van brandoorzaken door de nieuwe technologieën. Wie had ooit gedacht dat ook een elektrische fiets of een hoverboard wel eens tot brand kunnen leiden. De meeste aandacht ging natuurlijk naar brandpreventie en de noodzaak en het nut van rookmelders.
Tijdens zijn presentatie werden er heel wat vragen gesteld tijdens die hij tekens uitgebreid beantwoordde.

Hierna wachtte de aanwezigen een kleine verrassing. Er werden nl 2 rookmelders en 11 stripboeken over de familie Burnout door lottrekking uitgedeeld.

Ten slotte eindigde de avond met een uitgebreide receptie waarbij buren gezellig konden bijpraten.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

21 / 10 / 2018

De door het FOD Binnenlandse Zaken erkende BIN’s (waartoe BIN Harmonie behoort) en die conform werken met de huidige Ministriële omzendbrief betreffende buurtinformatienetwerken, zijn in regel met de Europese regelgeving rond het beheer van persoonsgegevens.