Bijeenkomst 11 december 2014

1 / 01 / 2015
Inmiddels is een jaarlijkse bijeenkomst van de BIN Harmonie een traditie geworden. Dit jaar werd deze gekoppeld aan de preventieve actie “1 dag niet” op 11 december 2014.

Net zoals de vorige jaren stelde de Thomas More hogeschool haar lokalen ter beschikking, deze keer werd gebruik gemaakt van het nieuwe gedeelte dat te bereiken is via de Molenstraat.

Na een korte uiteenzetting door de BIN-gemandateerde over de werking en het effect van BIN Harmonie op de veiligheid, werd de hoofdbrok geleverd door commissaris Henri Claes.

Hij legde vooral het accent op de mogelijkheden die de bewoners zelf hebben om van hun woning een inbraakveilige thuis te maken. Zo werd ons duidelijk dat professionele inbrekers een 3 minutenregel hebben. Indien ze meer dan 3 minuten nodig zouden hebben om binnen te geraken , wordt voor een ander slachtoffer gekozen. Het is dus zaak om uw woning zo te beveiligen dat een poging tot inbreken langer zou duren. Daarbij gaf de commissaris een heleboel eenvoudige praktische tips aangevuld met technische snufjes die eventueel kunnen worden aangewend. Commissaris Claes gaf na zijn uiteenzetting uitgebreid antwoord op de vragen die door de aanwezigen werden gesteld.

De laatste spreker was buurtbewoner en schepen Philip Heylen, waarna de avond besloten werd met een receptie. De aanwezigen konden indien gewenst, nog bijkomende vragen stellen aan de vertegenwoordigers van de politie, maar bovenal was het de gelegenheid om gezellig met andere buurtbewoners te praten.

Bij het buitengaan kregen de aanwezigen dan de nodige documentatie mee evenals een praktisch gadget.

AIP 13/01/2015

Bestuur

3 / 10 / 2012

Maria Bogaerts: Coördinator

Eind 2009 werd ik aangesteld als coördinator van het buurt informatie netwerk BIN-Harmonie.

Door mijn jarenlange succesvolle promotie voor de stad/provincie Antwerpen als directeur van Antwerpen Congresbureau, werd ik benoemd tot A-Ambassadeur. Mijn binding met de stad Antwerpen is dan ook sterk gegroeid door mijn beroep.

Mijn doelstelling is het streven naar een verhoging van de veiligheid in de buurt waar ik, tot mijn grote tevredenheid, reeds 67 jaar woon.

De invulling van de functie als coördinator resulteerde reeds in:
 – verhoging van het aantal leden
 – voorstelling van het nut en belang van BIN-Harmonie aan diverse verenigingen
 – promotievoering door o.a. de aanmaak van een website (online 01/12/2010) en een dynamische vernieuwing van deze site (online 15/12/2012)
 – verhoging sociaal contact met de burgers door organisatie van bijeenkomsten waaronder de viering 10-jarig bestaan BIN-Harmonie.

In de toekomst wens ik mij verder in te zetten om mee te zorgen voor de veiligheid van mijn buurtbewoners.

 December 2010.

Anne Pylyser: Assistent-Coördinator

Ik ben Anne Pylyser en heb mij geëngageerd om assistent-coördinator te worden van de BIN Harmonie. Ik heb in mijn beroepsleven altijd positief kunnen samenwerken met coördinator Maria Bogaerts en het verheugt mij daarom deze samenwerking nu te kunnen verder zetten.

Voor mijn pensionering was ik directeur bij de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen, bevoegd voor administratie, logistiek en communicatie. In deze functie ben ik vertrouwd geraakt met de hele provincie en dus ook met de stad Antwerpen, met daarbij bijzondere aandacht voor het welzijn van de regio.

Vermits veiligheidsgevoel een zeer belangrijk onderdeel is van het welzijnsgevoel ligt de taak van adjunct-coördinator van de BIN Harmonie in het verlengde van mijn beroepsleven, toegespitst op mijn eigen woonomgeving.

Ik hoop dan ook een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het succes van BIN Harmonie.

Januari 2011.

Oprichting

3 / 10 / 2012

Eind vorige eeuw spande de wijkwerking Harmonie zich reeds enkele jaren in om de leefbaarheid en de samenhang in de wijk te verbeteren.

De wijkwerking Harmonie werd vragende partij voor een samenwerking tussen burgers, de overheid en de politie. In het voorjaar 2000 vonden de eerste contacten plaats.

Begin 2001 vond dan de eerste praktische vergadering plaats met als doel de opstart van BIN Harmonie.

Na een demografisch onderzoek en een enquête werd de buurt voorgelicht aangaande de bepalingen van het BIN volgens de omzendbrief I/VSP/2001/16. Toen bleek dat voldoende mensen bereid waren het partnership aan te gaan werd op 15 november 2001 officieel van start gegaan met deze BIN.

Het BIN Protocol werd op 01 december 2001 officieel ondertekend door mevrouw Leona Detiège, voormalig burgemeester Stad Antwerpen, de heer Luc Lamine, toenmalig korpschef van de Lokale Politie Antwerpen, en de heer François Vervoort, destijds coördinator van BIN Harmonie.
Na zijn overlijden werd mevrouw Maria Bogaerts eind 2009 door de leden aangeduid als nieuwe coördinator.

De “BIN-Code van de Stad” is een overeenkomst tussen de Stad Antwerpen en de buurtinformatienetwerken bij bewoners. Deze werd op op 28 september 2008 ondertekend door enerzijds de heer Patrick Janssens, destijds burgemeester Stad Antwerpen en anderzijds de heer François Vervoort, toenmalig coördinator van de BIN Harmonie.

Op 16 december 2011 werd het 10-jarig bestaan van BIN Harmonie plechtig gevierd, waarbij de uitbreiding van het oorspronkelijk gebied BIN Harmonie officieel werd aangekondigd. Deze uitbreiding die, op verzoek van de burgers, in overeenstemming werd gebracht met de omschrijving van de wijk Harmonie; werd bevestigd in het vernieuwde officiële charter.

Dit charter werd op 16 december 2011 ondertekend door o.a. dhr. Patrick Janssens, toenmalig burgemeester Stad Antwerpen en mevrouw Maria Bogaerts, coördinator BIN Harmonie.