Winter: vermijd brand en brandwonden

2 / 12 / 2014

Bij winterkoude is de kans op risicogedrag in verband met brand en brandwonden een stuk hoger dan in de zomermaanden.
Daarom geven we u graag enkele tips.

Open haard, kachel en kaarsen

 • Is de schouw voor de winter gekuist en heeft u er een attest van?
 • Gebruik nooit brandgel of spiritus om haard of kachel aan te steken.
 • Plaats geen licht ontvlambare stukken dicht bij kachel of haard; een afstand van minstens 1 meter is absoluut nodig.
 • Verbrand in de kachel of haard geen vuilnis, papier of groen hout.
 • Zorg dat kaarsen stabiel staan en zich niet te dicht bij brandbare stoffen, zoals gordijnen, bevinden.

Oven

 • Gebruik een oven nooit als extra verwarming.
 • Zorg dat kinderen de oven niet kunnen aanraken want ze lopen makkelijk contactbrandwonden op.

Elektrische verwarmingstoestellen

 • Vermijd overbelasting van het elektrisch circuit door te veel aansluitingen op hetzelfde stopcontact of dominostekker; stekkerdozen mogen niet op elkaar worden aangesloten.
 • Let op bij het gebruik van elektrische verwarmingstoestellen in de badkamer, contact met water moet absoluut onmogelijk zijn.
 • Leg geen brandbaar material, zoals kledij of handdoeken, op verwarmingstoestellen.
Zorg voor de veiligheid van uw kinderen
 • Wanneer er gekookt wordt, blijven kinderen best uit de keuken; misschien is het wel een leuk idee om met gekleurde tape een zone af te bakenen die de kinderen niet mogen betreden tijdens het koken.
 • Zet een scherm voor kachel en haard zodat kinderen niet in de onmiddellijke nabijheid kunnen komen.
 • Fondue: gebruik bij voorkeur elektrische toestellen, maak het snoer altijd stevig vast aan de tafelpoot, zorg dat er niet over de draad kan gestruikeld worden waardoor het toestel omver of van de tafel valt en laat kinderen nooit alleen met dit toestel.
  Indien het een niet-elektrisch toestel is, gebruik dan een aansteekpasta maar geen vloeibare brandstof.
AIP 2/12/2014

Advies van de brandweer

14 / 09 / 2012

De verzekering
Zorg na een brand in de eerste plaats voor een snelle schadeaangifte bij je verzekeringsagent. Neem contact op met het verzekeringskantoor. Indien het huis wordt gehuurd, licht dan de eigenaar of de verhuurder in.

De verzekeringsagent zal een schade-expert ter plaatse sturen om de schade vast te stellen. Je hebt het recht om een tegenexpert aan te stellen die op zijn beurt je rechten verdedigt ten opzichte van de verzekeringsmaatschappij.

Ruim niets op tot de verzekeringsexpert(en) zijn langs geweest. Indien beroep wordt gedaan op een firma gespecialiseerd in reconditionering (reiniging en herstelling na brand), dient gewacht te worden op de toestemming van de verzekeringsmaatschappij.

Het vrijgeven van de woning
Vooraleer je met de expert van de verzekering de woning betreedt om alles te overlopen en te noteren, moet je er zeker van zijn dat de woning werd vrijgegeven.
Nadat de woning werd vrijgegeven door de brandweer, moet ook de politie de woning vrijgeven. Neem dus eerst contact op met de politie en ga na of er politioneel nog een onderzoek lopende is en of er nog een branddeskundige ter plaatse dient te komen.

In het slechtste geval kan of mag je na de brand de woning niet meer ingaan. Zorg er dan voor dat de woning goed wordt afgesloten. Als dat niet meer kan op een normale manier (bijvoorbeeld bij schade aan de voordeur of gebroken ruiten), moet de woning door een gespecialiseerde firma worden afgesloten. Soms kan de technische dienst van de politie hierbij helpen.

Geen dak meer boven het hoofd
Als je na de brand geen onderkomen meer hebt, ga dan na of u verzekerd bent voor een vervangende huisvesting. Indien dat niet het geval is en u kunt nergens anders terecht, dan zorgt het OCMW voor een tijdelijke opvang.

Tips voor de opruiming
Probeer bij het opruimen van de brandresten zoveel mogelijk in de zakken met restafval te deponeren. Verzamel in de eerste plaats zaken die een financiële of emotionele waarde hebben. Vergeet je koelkast en diepvriezer niet leeg te halen. Gebruik nooit etenswaren of medicijnen die uit een ruimte komen waar het gebrand heeft.

Heeft u nog vragen?
De preventiedienst van de brandweer tracht u een gericht antwoord te geven op vragen omtrent brandveiligheid en u de nodige informatie en ondersteuning te bieden. U kunt contact opnemen via het mailadres brandweer.preventiesecretariaat@stad.antwerpen.be of op het nummer 03 338 89 50 (tussen 8u30 en 12u00).

Koolstofmonoxide (CO): De sluipende moordenaar

20 / 01 / 2019

Tijdens de herfst- en wintermaanden verschijnen er jammer genoeg elk jaar weer berichten over slachtoffers van een CO-vergiftiging. Elk jaar zijn er in België zo’n 30 tot 50 mensen die hieraan sterven. Nochtans zijn dergelijke ongevallen makkelijk te voorkomen, mits u de nodige preventiemaatregelen neemt.

Waarom is CO zo gevaarlijk?

Omdat u het niet kan waarnemen. Het is kleurloos, geurloos en smaakloos.

Hoe vergiftiging voorkomen?
– Verluchting: elke kamer waar een bijkomend verwarmingstoestel (open vlam) functioneert, moet goed worden verlucht.
– Laat verwarmingstoestellen en gasgeisers steeds door een erkend installateur aansluiten.
– Alle toestellen moeten aangesloten worden op een schouw of moeten een rechtstreekse afvoer naar buiten hebben.
– Meerdere apparaten mogen niet op dezelfde schouw worden aangesloten.
– Laat schoorstenen en verwarmingstoestellen geregeld (1 keer per jaar) nakijken en vegen.
– Slaap nooit in een kamer waarin een gasgeiser brandt of waarin een verplaatsbaar verwarmingstoestel brandt op gas of petroleum.
– In de badkamer waar een gasgeiser of een verwarmingstoestel staat, is een rooster van minimum 150 cm² (vb 10 cm op 15 cm) onderaan in de deur en bovenaan in de muur wettelijk verplicht.
– Laat jaarlijks de schoorsteen nakijken door een erkend schoorsteenveger

Hoe kan u CO-vergiftiging dan toch herkennen?
– U krijgt snel hoofdpijn
– U wordt misselijk
– U voelt zich moe
– Soms valt u flauw

Wat moet u doen wanneer iemand een CO-vergiftiging heeft?
Let eerst op uw eigen veiligheid!
– Open eerst ramen en deuren
– Schakel het toestel uit (gasgeiser, verwarmingstoestel)
– Is de persoon bewusteloos? Bel onmiddellijk 112 en vermeld dat het om een CO-vergiftiging kan gaan.
– Breng hem uit de kamer.
– Begin de reanimatie indien het slachtoffer niet ademt.
– Leg het slachtoffer in een stabiele zijligging.

Vermoedt u een CO-probleem?
– Bij dringende gevallen bel 112.
– Bij niet dringende vragen, neem contact met een erkend installateur.

Installeer een CO-melder
Plaats tenminste één koolmonoxidemelder in de buurt van of in elke afzonderlijke slaapruimte. Voor extra bescherming kunt u een koolmonoxidemelder plaatsen op minstens 5 tot 6 meter afstand van boilers of hittebronnen die brandstof verbruiken. Plaats koolmonoxidemelders ook minstens 3 meter van vochtige ruimtes zoals badkamers en douchecellen vandaan.

In een huis met twee verdiepingen installeert u een koolmonoxidemelder op elke verdieping. Als u een kelder heeft, installeer de koolmonoxidemelder dan bovenaan de keldertrap.

LET OP!
Een CO melder vervangt NOOIT de veiligheidsmaatregelen die u ALTIJD moet nemen om CO-vergiftiging te vermijden. U kunt een hoogwaardige CO-melder bestellen in de preventieshop. Levering op thuisadres is in de prijs inbegrepen.

Bron: Stichting brandwonden.