Valse zorgkundigen gebruiken de coronamaatregelen om diefstallen te plegen

21 / 12 / 2020

De federale politie laat weten dat er een nieuwe vorm van ‘listige dieven’ wordt toegepast.
Onder het mom van een ‘preventieve gemeentelijke actie tegen corona’, wordt u aan huis gecontacteerd om een covid-test te ondergaan.

Hoe werken deze listige dieven

Doorgaans zijn het twee donkerharige dames (schijnbare leeftijd 25 tot 30 jaar) die zich bij u thuis aanbieden om, volgens eigen zeggen in opdracht van de lokale overheid, een covid-test af te nemen.

Een eerste aandachtspunt: de betreffende test wordt in slechte omstandigheden en met ongeschikt materiaal uitgevoerd.

Een van de twee daders gaat met het slachtoffer naar de badkamer voor de zogenaamde test. Voor de staafafname (neus en/of mond) wordt er meestal een gewoon wattenstaafje gebruikt dat vervolgens in een eenvoudige witte briefomslag wordt bewaard. Tijdens deze testafname heeft de tweede verdachte ruim de tijd om op zoek te gaan naar voornamelijk geld en juwelen.

Deze feiten hebben zich tot op heden voornamelijk voorgedaan in Wallonië en de provincie Limburg.

De federale politie laat verder weten dat er door geen enkele overheidsdienst (noch gemeente, noch regering, etc.) een opdracht is gegeven om aan huis covid-testen af te nemen. Wel zijn er in Vlaanderen contactonderzoekers-aan-huis aan het werk. Deze contact-tracers werken in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid en kunnen zich identificeren door middel van een badge.

Preventieve tips

 • Laat geen onbekenden toe in uw woning.
 • Iedereen die werkt voor een nutsbedrijf of overheidsdienst is drager van een identificatiebadge.
 • Vraag aan betrokkene om zich te identificeren via voornoemde badge, op deze badge staat het nummer van de betreffende dienst dat u kan contacteren ter controle.
 • Bij twijfel, bel de politie (via de Blauwe Lijn – 0800 123 12).

©Phaemar – 21/12/2020

Listige dieven

18 / 04 / 2020

Niet enkel op de sociale media zijn de criminelen actief. Ook in het dagelijks leven zijn ze behoorlijk vindingrijk om (vooral oudere personen) te misleiden. Momenteel doen bepaalde (misdadige) personen zich voor als een ambtenaar die de ‘coronamaatregelen’ komen controleren. Dit met als enig doel, u te bestelen. Zoals gewoonlijk zijn deze dieven vooral uit op cash geld en andere, snel manipuleerbare, kostbaarheden (vooral juwelen)

De dienst Veiligheid en Preventie (onderdeel van FOD Binnenlandse Zaken) laat weten dat er reeds meerdere diefstallen werden vastgesteld van personen die zich uitgaven als een federale ambtenaar. De modus operandi die steeds werd gevolgd. De dader(s) bieden zich aan, maken zich kenbaar als federale ambtenaar, belast met de controle van de naleving van de geldende coronamaatregelen, meer bepaald of de thuissituatie conform de maatregelen zijn. De geprefereerde doelgroep zijn de senioren, met als geprefereerde buit: eenvoudig te verduisteren kostbaarheden (juwelen) en cash geld.

De dienst Veiligheid en Preventie vraagt daarom geen onbekenden binnen te laten en de politie te bellen wanneer onbekenden die zich verdacht gedragen, aanbellen.

Met deze tips maak je het oplichters moeilijk

  • Vermeld op de deurbel niet dat je alleen woont (bijvoorbeeld “weduwe X”). Vermeld enkel uw familienaam.
  • Het is aanbevolen om een kierstandhouder of ketting op de deur te laten plaatsen. Dit vormt een eerste obstakel voor dieven en ze geeft de bewoner de mogelijkheid op een relatief veilige manier met een persoon die voor de deur staat te praten.
  • Pas op voor huis-aan-huisverkopers die u hun koopwaar laten zien bij de voordeur (tapijten, stofzuigers, e.d.). Die list wordt dikwijls gebruikt om zich een toegang tot de woning te verschaffen en een diefstal te verdoezelen.
  • Hoed u voor onbekende personen die bij u aanbellen en vragen om iets te eten of te drinken. Laat die in geen geval binnen.
  • Staat een politieagent, iemand van een gas-, elektriciteits-, of andere maatschappij voor de deur? Vraag dan naar een dienstkaart. Aarzel niet om die onder de deur te laten schuiven. Heeft de persoon geen dienstkaart? Niet opendoen en verwittig de politie.
  • Bewaar het telefoonnummer van de lokale politie vlak bij uw telefoon. Als iemand bij u aanbelt en zich voordoet als een agent, bel dan naar de politie en vraag of de naam die de agent in kwestie opgeeft wel degelijk bestaat, en of die agent op dat moment dienst heeft. Bel in geen geval naar het telefoonnummer dat de agent u geeft. Dat kan het nummer van een kompaan zijn.

©Phaemar – 18/04/2020

Frauduleuze sms van FOD Financiën

13 / 02 / 2020

De FOD Financiën waarschuwt voor frauduleuze sms’en die recent de ronde doen. Daarin vraagt men u om een zogezegde schuld aan de FOD Financiën af te lossen.

Ga nooit in op dat soort vragen! De FOD Financiën zal u nooit per sms vragen om een betaling te doen!


Een betaling doen aan de FOD Financiën kan alleen op de volgende manieren:

 • online via MyMinfin
 • via een overschrijving naar een van de officiële rekeningen van de FOD Financiën met de volgende structuur BEXX 6792 XXXX XXXX
 • in een van de Infocenters

Wilt u nagaan of u een schuld heeft bij de FOD Financiën? Surf naar MyMinfin > Mijn betalingen