Bijeenkomst BIN Harmonie van 17 oktober 2019

21 / 10 / 2019

De jaarlijkse BIN-avond was dit jaar niet alleen een succes met een opkomst van een 120-tal mensen, maar was ongetwijfeld ook een van de levendigste.

Floris De Vogel, inspecteur bij de Antwerpse politie was de eerste spreker die het nieuwe verkeersreglement voor fietsers zou belichten.  Dit gebeurde evenwel zo dat het publiek mee betrokken was en ook blijk moest geven van hun kennis terzake.  Aan alle aanwezigen werd bij het binnenkomen een blad overhandigd, waarop keuzeantwoorden stonden voor 15 vragen, evenwel zonder de vragen zelf.  Die vragen werden door de spreker gesteld, waarop de mensen 15 seconden tijd kregen om hun antwoord te geven, dit om spieken met de gsm te voorkomen.
Daarna werden de bladen opgehaald en achter de schermen verbeterd, terwijl inspecteur De Vogel de juiste antwoorden toelichtte.  Dit leidde tot levendige tussenkomsten vanuit de zaal, maar de interesse was duidelijk.  Opvallend daarbij was dat de aanwezigen duidelijk van mening waren dat fietsers zich weinig bekommerden om verkeersregels en daarbij dikwijls niet alleen zichzelf maar ook voetgangers in gevaar brachten.

Mevrouw, Christina Van Dessel, procesbeheersing bij het Anti Cybercrime Team bij KBC, belichtte dan op een originele en duidelijke manier hoe hackers trachten onze rekeningen te plunderen.  Een verhelderende uiteenzetting die ongetwijfeld de aanwezigen het voornemen gaf in de toekomst nog beter op te letten en waar mogelijk beveiliging in te schakelen.

Dan kwam het grote moment!  Hoeveel mensen hadden een maximaal resultaat neergezet bij de verkeersvragen? Heel simpel antwoord: 1!  Dus ja, er is ruimte voor verbetering!

Ten slotte werd eerste inspecteur Patrick Mariën in de bloemetjes gezet omdat zijn taak als BIN-gemandateerde bij de politie ten einde loop wegens pensionering.

Op de gezellige receptie die volgde werden de sprekers door heel wat mensen nogmaals benaderd om bijkomende uitleg te krijgen.

Al met al een zeer geslaagde avond.

AIP 21/10/19

Gerelateerde onderwerpen

Bijeenkomst 11 december 2014

Inmiddels is een jaarlijkse bijeenkomst van de BIN Harmonie een traditie geworden. Dit jaar werd deze gekoppeld aan de preventieve actie “1 dag niet” op 11 december 2014.Net zoals de vorige jaren stelde de Thomas More hogeschool haar lokalen ter beschikking, deze keer werd gebruik gemaakt van het nieuwe gedeelte dat te bereiken is via […] Lees meer ...

Bijeenkomst BIN Harmonie van 25 oktober 2018

Op de uitnodiging voor de jaarlijkse infoavond van de BIN Harmonie reageerden een 100-tal inwoners, zowel leden als niet-leden. Wij mochten deze keer ook de districtsvoorzitter Paul Cordy verwelkomen.De eerste spreker was de BIN -gemandateerde van de politie Antwerpen, Eerste Inspecteur Patrick Mariën. Na een overzicht van de evolutie van het aantal leden, belichtte hij […] Lees meer ...

BIN Harmonie bijeenkomst 26 oktober 2017

De bijeenkomst en info-avond voor de leden van de BIN Harmonie is inmiddels een jaarlijkse traditie geworden.Donderdag 26 oktober 2017 was het weer zover. Een 100-tal buren kwamen samen in de Thomas More hogeschool voor een interessante en gezellige avond. Het infogedeelte werd gestart door inspecteur Patrick Mariën, de nieuwe gemandateerde van de lokale politie […] Lees meer ...

BIN Harmonie ook in 2014 aan zet

Op woensdag 29 januari hield BIN Harmonie zijn jaarlijkse bijeenkomst. Dit jaar waren een honderdvijftigtal BIN-leden en geïnteresseerden buurtbewoners aanwezig in de prachtige gebouwen van Thomas Moore Hoge School. Schepen (en vooral buurtbewoner) Philip Heylen had als eerste spreker het voorrecht om niet enkel het relaas van het ontstaan van BIN Harmonie in herinnering te […] Lees meer ...

BIN Harmonie weer aan zet

Op donderdag 13 december vond de eindejaarsbijeenkomst plaats voor de leden van BIN-Harmonie. Deze jaarlijkse viering werd naar goede gewoonte gehouden in het prachtige gebouw van de Thomas More Hogeschool (voormalige Lessius Hogeschool).Dat de leden begaan zijn met hun veiligheid en ook te vinden zijn voor een gezellige babbel met de buren, verklaarde het groot […] Lees meer ...

Uw coördinator als gastspreker

Op woensdag 6 maart werd het eerste buurtinformatienetwerk te Boom, met name BIN Heypleck officieel ingehuldigd.Als coördinator van BIN Harmonie werd ik gecontacteerd door een verantwoordelijke van de preventiedienst van de gemeente Boom. Haar uitnodiging om de aanwezigen van deze nieuwe BIN in te lichten over de praktische werking van BIN Harmonie werd door mij, […] Lees meer ...