BIN Harmonie ook in 2014 aan zet

29 / 01 / 2014
Op woensdag 29 januari hield BIN Harmonie zijn jaarlijkse bijeenkomst. Dit jaar waren een honderdvijftigtal BIN-leden en geïnteresseerden buurtbewoners aanwezig in de prachtige gebouwen van Thomas Moore Hoge School.

Schepen (en vooral buurtbewoner) Philip Heylen had als eerste spreker het voorrecht om niet enkel het relaas van het ontstaan van BIN Harmonie in herinnering te brengen, maar vooral om de kracht van het BIN te benadrukken. Hierbij werd vooral het belang van het sociaal contact benadrukt.

Als coördinator had ik het voorrecht om onze nieuwe korpschef te verwelkomen. HCP Serge Muyters gunde de aandachtige toehoorders een blik op de toekomstige (vernieuwde) werking van de Antwerpse politie. Een eerste kenmerk van deze vernieuwing is het sporenteam dat sinds enige maanden actief is. Mede door dit team tracht men de oplossingsgraad van gepleegde inbraken te verhogen.

Dat dit laatste geen overbodige luxe is, vernamen we van onze derde gastspreker. Onze BIN-gemandateerde INP Guido Bennaerts gaf een beknopt overzicht omtrent de werking van BIN Harmonie. Hieruit blijkt o.a. dat er slechts 5 procent van de inbraken werden opgelost binnen ons BIN. Het nut van het nieuwe sporenteam werd hiermee automatisch aangetoond, anderzijds ook het nut van het gratis antidiefstal preventieadvies. Onder het gekende motto ‘beter voorkomen dan genezen’ kan u dit advies vrijblijvend aanvragen bij de lokale politie Antwerpen, via telefoonnummer 03 338 75 33

Mevr. Gwenda Verstreken had het, als laatste gastspreker van de avond, over de ondersteuning die de dienst slachtofferhulp van de Antwerpse politie kan bieden indien u slachtoffer ben geworden van een misdrijf.

Na een leerzame avond konden de aanwezigen rustig bij praten tijdens een uiterst verzorgde receptie. Het was wederom een geslaagde BIN bijeenkomst waarbij aan de aanwezigen bij het huiswaarts keren een nuttig geschenk werd overhandigd.

Maria Bogaerts
Coördinator

Gerelateerde onderwerpen

Bijeenkomst 11 december 2014

Inmiddels is een jaarlijkse bijeenkomst van de BIN Harmonie een traditie geworden. Dit jaar werd deze gekoppeld aan de preventieve actie “1 dag niet” op 11 december 2014.Net zoals de vorige jaren stelde de Thomas More hogeschool haar lokalen ter beschikking, deze keer werd gebruik gemaakt van het nieuwe gedeelte dat te bereiken is via […] Lees meer ...

Bijeenkomst BIN Harmonie van 17 oktober 2019

De jaarlijkse BIN-avond was dit jaar niet alleen een succes met een opkomst van een 120-tal mensen, maar was ongetwijfeld ook een van de levendigste.Floris De Vogel, inspecteur bij de Antwerpse politie was de eerste spreker die het nieuwe verkeersreglement voor fietsers zou belichten.  Dit gebeurde evenwel zo dat het publiek mee betrokken was en […] Lees meer ...

Bijeenkomst BIN Harmonie van 25 oktober 2018

Op de uitnodiging voor de jaarlijkse infoavond van de BIN Harmonie reageerden een 100-tal inwoners, zowel leden als niet-leden. Wij mochten deze keer ook de districtsvoorzitter Paul Cordy verwelkomen.De eerste spreker was de BIN -gemandateerde van de politie Antwerpen, Eerste Inspecteur Patrick Mariën. Na een overzicht van de evolutie van het aantal leden, belichtte hij […] Lees meer ...

BIN Harmonie bijeenkomst 26 oktober 2017

De bijeenkomst en info-avond voor de leden van de BIN Harmonie is inmiddels een jaarlijkse traditie geworden.Donderdag 26 oktober 2017 was het weer zover. Een 100-tal buren kwamen samen in de Thomas More hogeschool voor een interessante en gezellige avond. Het infogedeelte werd gestart door inspecteur Patrick Mariën, de nieuwe gemandateerde van de lokale politie […] Lees meer ...

BIN Harmonie weer aan zet

Op donderdag 13 december vond de eindejaarsbijeenkomst plaats voor de leden van BIN-Harmonie. Deze jaarlijkse viering werd naar goede gewoonte gehouden in het prachtige gebouw van de Thomas More Hogeschool (voormalige Lessius Hogeschool).Dat de leden begaan zijn met hun veiligheid en ook te vinden zijn voor een gezellige babbel met de buren, verklaarde het groot […] Lees meer ...

Uw coördinator als gastspreker

Op woensdag 6 maart werd het eerste buurtinformatienetwerk te Boom, met name BIN Heypleck officieel ingehuldigd.Als coördinator van BIN Harmonie werd ik gecontacteerd door een verantwoordelijke van de preventiedienst van de gemeente Boom. Haar uitnodiging om de aanwezigen van deze nieuwe BIN in te lichten over de praktische werking van BIN Harmonie werd door mij, […] Lees meer ...