Opgelet voor valse deur-aan-deurverkopers

6 / 11 / 2018

Politiezone Antwerpen heeft op korte tijd meerdere meldingen ontvangen over deur-aan-deurverkopers die zich voordoen als medewerkers van Engie of Securitas. Ze proberen bij mensen thuis binnen te raken, zogezegd om de ketel na te kijken of om een alarminstallatie te verkopen. De politie vermoedt dat het gaat om listige dieven en maant aan tot voorzichtigheid.

Engie benadrukt dat het niet op deze manier te werk gaat. Securitas biedt zijn diensten zelfs helemaal niet via deur-aan-deurverkoop aan particuliere klanten aan.

Op je hoedeLet op voor deur-aan-deurverkopers
Wees op je hoede als men je aan de deur zaken probeert te verkopen. Meestal gaat het om vlotte praters die mensen gemakkelijk kunnen overtuigen. Vraag hen altijd om zich te identificeren. Let ook goed op met informatie die je hen geeft. Bijvoorbeeld over het al dan niet aanwezig zijn van een alarminstallatie, zwakke punten in je woning of wanneer je niet thuis bent.

Ongerust? Bel 101
Bij ongerustheid of discussie: bel de politie op het nummer 101. Voel je nooit verplicht om iemand binnen te laten of iets te kopen, hoe opdringerig verkopers ook mogen zijn. Meer informatie vind je op de website van BeSafe.

Campagne
Elk najaar, bij de verandering naar het winteruur, maakt Politie Antwerpen alle Antwerpenaars bewust maken van het belang van inbraakpreventie d.m.v. een sensibiliserende en activerende campagne. Een inbreker raakt je huis sneller en makkelijker binnen dan je denkt. Check www.tipstegeninbraak.be voor meer tips om een inbraak te voorkomen.

Bron: PZ Antwerpen

Donkere dagen op komst!

18 / 09 / 2022

Tijdens deze periode van het jaar, stijgt traditioneel het risico dat u het slachtoffer wordt van een (poging) inbraak. De vele feestdagen en vakantieperiodes in het najaar vormen een extra risicoperiode, doordat sommige bewoners en winkeliers langere tijd afwezig zijn. Bovendien hebben inbrekers de voorkeur om vaker toe te slaan tijdens deze donkere maanden.

Preventieve tips!
Met de onderstaande tips wordt de kans op inbraak kleiner:

 • Zorg voor zichtbaarheid en licht: installeer b.v. een timer op uw verlichting en stel deze zo in dat de verlichting op wisselende tijdstippen in wisselende kamers aan en uit gaat volgens uw leefpatroon.
 • Installeer verlichting met bewegingsdetectie rond uw woning.
 • Sluit ramen en deuren af, ook al verlaat u een ruimte of uw woning maar even.
 • Laat geen briefje betreffende uw afwezigheid achter op uw deur.
 • Geef uw woning een bewoonde indruk.
 • Ga na of uw woning zichtbaar is vanop de straat en verwijder eventuele planten of bomen die de zichtbaarheid verminderen.
 • Laat geen gereedschappen of ladders rondslingeren, die de inbraak kunnen vergemakkelijken.
 • Verberg aantrekkelijk en gemakkelijk mee te nemen goederen, zoals juwelen, gsm’s, computers en andere waardevolle elektronische apparatuur.
 • Plaats de verpakking van uw nieuwe (dure) aankopen niet op uw trottoir. Inbrekers weten hierdoor dat er iets te stelen valt.
 • Breng uw waardevolle voorwerpen (geld en juwelen) naar een bankkluis.
 • Registreer de serienummers en noteer de bijzondere kenmerken van uw waardevolle voorwerpen en maak foto’s van uw juwelen. Registratieformulieren zijn verkrijgbaar via de preventiedienst van de politie Antwerpen.
 • Plaats inbraakwerend hang en sluitwerk.

Voor onze zelfstandigen zijn er eveneens volgende nuttige tips:

 • Laat uw winkelruimte nooit onbeheerd tijdens de openingsuren.
 • Laat geen briefje betreffende uw afwezigheid of vakantie achter op uw deur.
 • Room op regelmatige tijdstippen uw geldkassa af.
 • Breng tijdig uw cash naar de bank.
 • ‘Kassa’ maken na sluitingstijd en uit het zicht van buitenstaanders.
 • Laat indien mogelijk uw ‘ledige’ geldlade open na sluitingstijd.

Reminder
Hou ook een oogje in het zeil voor uw buurt. Signaleer verdachte gedragingen onmiddellijk aan de politiediensten via het noodnummer 101 of De Blauwe Lijn 0800 123 12.

Bron: Politie Antwerpen

Raam op kiepstand waarschuwt tegen woninginbraken

1 / 11 / 2015

Heeft u ze al gespot in de stad: reclamezuilen in de vorm van ramen op kiepstand? Hiermee vestigt Lokale Politie Antwerpen de aandacht op haar nieuwe campagne tegen woninginbraken die volgende week wordt gelanceerd. U vindt de zogenaamde MUPI’s op tien plaatsen in de Antwerpse binnenstad. MUPI is de afkorting van ‘Mobilier Urbain à Publicité Illuminé’. Dit type van reclamezuil trekt op een driedimensionale manier de aandacht van de burger. Reclamebureau Duval Guillaume ontwierp de zuilen voor Politie Antwerpen.

Kiepstand
De reclamezuilen stellen ramen voor die op kiepstand staan. Onderliggende boodschap luidt: laat geen ramen of deuren openstaan wanneer u het huis verlaat. Eigenlijk werken de MUPI’s als teaser voor de grote anti-inbraakcampagne die in de maand november loopt.

Inbraakgevoelig
Deze periode werd niet zomaar uitgekozen, net na de overgang van zomer- naar winteruur. Traditioneel is dit een inbraakgevoelige periode. Het is vroeger donker en ondanks de koudere temperaturen laten heel wat mensen ramen en/of deuren open tijdens hun afwezigheid. Politie Antwerpen geeft twaalf tips om de kans op een inbraak aanzienlijk te verkleinen.

10 locaties
Op de volgende locaties vindt u bijzondere reclamezuilen:

 • Tavernierkaai
 • Kipdorpbrug
 • Jordaenskaai
 • Franklin Rooseveltplaats
 • Frankrijklei
 • Wapper
 • Suikerrui
 • Oudeleeuwenrui
 • De Keyserlei
 • Oudaan

Bron: Politie Antwerpen