BRANDPREVENTIE

Je ruikt het niet, je ziet het niet, je proeft het niet en je voelt het niet… maar het is gevaarlijk en je kan er van sterven. 

Koolstofmonoxide (CO): De sluipende moordenaar

01/20/2019

Tijdens de herfst- en wintermaanden verschijnen er jammer genoeg elk jaar weer berichten over slachtoffers van een CO-vergiftiging. Elk jaar zijn er in België zo’n 30 tot 50 mensen die hieraan sterven. Nochtans zijn dergelijke ongevallen makkelijk te voorkomen, mits u de nodige preventiemaatregelen neemt.

Waarom is CO zo gevaarlijk?

Omdat u het niet kan waarnemen. Het is kleurloos, geurloos en smaakloos.

Hoe vergiftiging voorkomen?
– Verluchting: elke kamer waar een bijkomend verwarmingstoestel (open vlam) functioneert, moet goed worden verlucht.
– Laat verwarmingstoestellen en gasgeisers steeds door een erkend installateur aansluiten.
– Alle toestellen moeten aangesloten worden op een schouw of moeten een rechtstreekse afvoer naar buiten hebben.
– Meerdere apparaten mogen niet op dezelfde schouw worden aangesloten.
– Laat schoorstenen en verwarmingstoestellen geregeld (1 keer per jaar) nakijken en vegen.
– Slaap nooit in een kamer waarin een gasgeiser brandt of waarin een verplaatsbaar verwarmingstoestel brandt op gas of petroleum.
– In de badkamer waar een gasgeiser of een verwarmingstoestel staat, is een rooster van minimum 150 cm² (vb 10 cm op 15 cm) onderaan in de deur en bovenaan in de muur wettelijk verplicht.
– Laat jaarlijks de schoorsteen nakijken door een erkend schoorsteenveger

Hoe kan u CO-vergiftiging dan toch herkennen?
– U krijgt snel hoofdpijn
– U wordt misselijk
– U voelt zich moe
– Soms valt u flauw

Wat moet u doen wanneer iemand een CO-vergiftiging heeft?
Let eerst op uw eigen veiligheid!
– Open eerst ramen en deuren
– Schakel het toestel uit (gasgeiser, verwarmingstoestel)
– Is de persoon bewusteloos? Bel onmiddellijk 112 en vermeld dat het om een CO-vergiftiging kan gaan.
– Breng hem uit de kamer.
– Begin de reanimatie indien het slachtoffer niet ademt.
– Leg het slachtoffer in een stabiele zijligging.

Vermoedt u een CO-probleem?
– Bij dringende gevallen bel 112.
– Bij niet dringende vragen, neem contact met een erkend installateur.

Installeer een CO-melder
Plaats tenminste één koolmonoxidemelder in de buurt van of in elke afzonderlijke slaapruimte. Voor extra bescherming kunt u een koolmonoxidemelder plaatsen op minstens 5 tot 6 meter afstand van boilers of hittebronnen die brandstof verbruiken. Plaats koolmonoxidemelders ook minstens 3 meter van vochtige ruimtes zoals badkamers en douchecellen vandaan.

In een huis met twee verdiepingen installeert u een koolmonoxidemelder op elke verdieping. Als u een kelder heeft, installeer de koolmonoxidemelder dan bovenaan de keldertrap.

LET OP!
Een CO melder vervangt NOOIT de veiligheidsmaatregelen die u ALTIJD moet nemen om CO-vergiftiging te vermijden. U kunt een hoogwaardige CO-melder bestellen in de preventieshop. Levering op thuisadres is in de prijs inbegrepen.

Bron: Stichting brandwonden.

Waarom een CO-melder in huis hebben?

08/07/2018

CO is een gas.

Je ruikt het niet, je ziet het niet, je proeft het niet en je voelt het niet… maar het is gevaarlijk en je kan er van sterven.

Vandaar de naam: stille moordenaar in huis.

Alle gasgeisers en alle verwarmingstoestellen die werken op gas, kolen, mazout en petroleum hebben veel lucht (zuurstof) nodig om goed te branden. Als er te weinig zuurstof in de kamer aanwezig is, wordt het gevaarlijke gas CO gevormd.
Bij elektrische toestellen kan geen CO ontstaan.

Preventietips

  • Zorg voor voldoende verluchting. In de kamer waar een gasgeiser – of een verwarmingstoestel zonder rookafvoer staat, moet altijd gezorgd worden voor extra verluchting.
  • Zorg dat de schoorsteen goed trekt. Als de verbrandingsgassen niet weg kunnen via de schoorsteen of rookafvoer komt er CO in de kamer.
  • Wist je dat door een slechte verluchting je toestel minder goed brandt en je toestel meer verbruikt?