BRANDPREVENTIE

Wat doet u als het brandalarm afgaat of u merkt dat het brandt?
 Op voorhand een vlucht- en routeplan maken is al een stap in de goede richting.

Advies van de brandweer

09/14/2012

De verzekering
Zorg na een brand in de eerste plaats voor een snelle schadeaangifte bij je verzekeringsagent. Neem contact op met het verzekeringskantoor. Indien het huis wordt gehuurd, licht dan de eigenaar of de verhuurder in.

De verzekeringsagent zal een schade-expert ter plaatse sturen om de schade vast te stellen. Je hebt het recht om een tegenexpert aan te stellen die op zijn beurt je rechten verdedigt ten opzichte van de verzekeringsmaatschappij.

Ruim niets op tot de verzekeringsexpert(en) zijn langs geweest. Indien beroep wordt gedaan op een firma gespecialiseerd in reconditionering (reiniging en herstelling na brand), dient gewacht te worden op de toestemming van de verzekeringsmaatschappij.

Het vrijgeven van de woning
Vooraleer je met de expert van de verzekering de woning betreedt om alles te overlopen en te noteren, moet je er zeker van zijn dat de woning werd vrijgegeven.
Nadat de woning werd vrijgegeven door de brandweer, moet ook de politie de woning vrijgeven. Neem dus eerst contact op met de politie en ga na of er politioneel nog een onderzoek lopende is en of er nog een branddeskundige ter plaatse dient te komen.

In het slechtste geval kan of mag je na de brand de woning niet meer ingaan. Zorg er dan voor dat de woning goed wordt afgesloten. Als dat niet meer kan op een normale manier (bijvoorbeeld bij schade aan de voordeur of gebroken ruiten), moet de woning door een gespecialiseerde firma worden afgesloten. Soms kan de technische dienst van de politie hierbij helpen.

Geen dak meer boven het hoofd
Als je na de brand geen onderkomen meer hebt, ga dan na of u verzekerd bent voor een vervangende huisvesting. Indien dat niet het geval is en u kunt nergens anders terecht, dan zorgt het OCMW voor een tijdelijke opvang.

Tips voor de opruiming
Probeer bij het opruimen van de brandresten zoveel mogelijk in de zakken met restafval te deponeren. Verzamel in de eerste plaats zaken die een financiële of emotionele waarde hebben. Vergeet je koelkast en diepvriezer niet leeg te halen. Gebruik nooit etenswaren of medicijnen die uit een ruimte komen waar het gebrand heeft.

Heeft u nog vragen?
De preventiedienst van de brandweer tracht u een gericht antwoord te geven op vragen omtrent brandveiligheid en u de nodige informatie en ondersteuning te bieden. U kunt contact opnemen via het mailadres brandweer.preventiesecretariaat@stad.antwerpen.be of op het nummer 03 338 89 50 (tussen 8u30 en 12u00).

Wat na brand?

08/07/2018
De verzekering

Zorg na een brand in de eerste plaats voor een snelle schadeaangifte bij je verzekeringsagent. Neem contact op met het verzekeringskantoor. Indien het huis wordt gehuurd, licht dan de eigenaar of de verhuurder in.

De verzekeringsagent zal een schade-expert ter plaatse sturen om de schade vast te stellen. Je hebt het recht om een tegenexpert aan te stellen die op zijn beurt je rechten verdedigt ten opzichte van de verzekeringsmaatschappij.

Ruim niets op tot de verzekeringsexpert(en) zijn langs geweest. Indien beroep wordt gedaan op een firma gespecialiseerd in reconditionering (reiniging en herstelling na brand), dient gewacht te worden op de toestemming van de verzekeringsmaatschappij.

Het vrijgeven van de woning

Vooraleer je met de expert van de verzekering de woning betreedt om alles te overlopen en te noteren, moet je er zeker van zijn dat de woning werd vrijgegeven.

Nadat de woning werd vrijgegeven door de brandweer, moet ook de politie de woning vrijgeven. Neem dus eerst contact op met de politie en ga na of er politioneel nog een onderzoek lopende is en of er nog een branddeskundige ter plaatse dient te komen.

In het slechtste geval kan of mag je na de brand de woning niet meer ingaan. Zorg er dan voor dat de woning goed wordt afgesloten. Als dat niet meer kan op een normale manier (bijvoorbeeld bij schade aan de voordeur of gebroken ruiten), moet de woning door een gespecialiseerde firma worden afgesloten. Soms kan de technische dienst van de politie hierbij helpen.

Geen dak meer boven het hoofd

Als je na de brand geen onderkomen meer hebt, ga dan na of u verzekerd bent voor een vervangende huisvesting. Indien dat niet het geval is en u kunt nergens anders terecht, dan zorgt het OCMW voor een tijdelijke opvang.

Tips voor de opruiming

Probeer bij het opruimen van de brandresten zoveel mogelijk in de zakken met restafval te deponeren. Verzamel in de eerste plaats zaken die een financiële of emotionele waarde hebben. Vergeet je koelkast en diepvriezer niet leeg te halen. Gebruik nooit etenswaren of medicijnen die uit een ruimte komen waar het gebrand heeft.

Heeft u nog vragen?

De preventiedienst van de brandweer tracht u een gericht antwoord te geven op vragen omtrent brandveiligheid en u de nodige informatie en ondersteuning te bieden. U kunt contact opnemen via het mailadres brandweer.preventiesecretariaat@stad.antwerpen.be of op het nummer 03 338 89 50 (tussen 8u30 en 12u00).

Rol van de brandweer

08/07/2018
BrandweerwagenProblematiek

Een brand meemaken is een afschuwelijke ervaring. In de periode daarna moeten heel wat zaken op korte termijn geregeld worden. Het is dan ook belangrijk te weten wat te doen na brand.

Rol van de brandweer

De brandweer rukt bij brand uit met blus- en reddingsvoertuigen, commandovoertuigen en ziekenwagens. De eerste actie van de brandweerlieden is steeds gericht op het redden van mensen en dieren. Tegelijkertijd wordt gestart met de bluswerken. Bij het blussen tracht de brandweer de schade aan de bezittingen zoveel mogelijk te beperken.

Niet alleen blussen

Afhankelijk van de omvang van de brand en de risico’s die daarmee gepaard gaan, brengt de brandweer de gasmaatschappij, de elektriciteitsleverancier en de watermaatschappij op de hoogte.

De brandweer neemt maatregelen indien er wordt getwijfeld aan de bouwkundige staat van het pand. Deskundigen inzake bouwstabiliteit worden gevraagd advies te geven.

De brandweer werkt nauw samen met de politie, alsook met de brandexpert die mogelijk wordt aangesteld door het gerecht.

Bij een zeer ernstige brand contacteert de brandweer steeds de burgemeester.

De brandweer heeft haar werk gedaan, wat nu?

Neem tijdens of direct na de brand contact op met je verzekeringsmaatschappij. Probeer ook om je verzekeringsagent ter plaatse te krijgen. De brandweer kan dan bijvoorbeeld al aangeven welke schade het gevolg is van de bluswerken.

Wanneer je de woning blijft gebruiken of weer mag gebruiken, laat dan de elektriciteits- en gasleidingen en alle daarop aangesloten toestellen controleren door een erkend installateur. De installaties en apparaten kunnen immers door de hitte en rookgassen beschadigd zijn, ook al is er ogenschijnlijk niets aan te merken.

Als de gastoevoer en elektriciteitstoevoer werd afgesloten, laat dan een erkend installateur komen. Deze kan de installatie volgens de voorschriften herstellen.

Het energiebedrijf mag alleen weer gas en/of elektriciteit leveren als een erkend organisme de gas-en elektriciteitsvoorzieningen heeft gekeurd.

Verwittig de nutsmaatschappijen

Afhankelijk van de omvang van de brand en de daarmee gepaard gaande risico’s werden de gas- en elektriciteitsleverancier en de watermaatschappij al op de hoogte gebracht.

Waarschuw zelf echter steeds de watermaatschappij, de gas- en elektriciteitsleverancier en de telefoonmaatschappij. Maak een melding van de eventuele beschadiging aan de kabels en leidingen. Pleeg overleg over de levering van gas- en elektriciteit.

Heeft u nog vragen?

De preventiedienst van de brandweer tracht u een gericht antwoord te geven op vragen omtrent brandveiligheid en u de nodige informatie en ondersteuning te bieden. U kunt contact opnemen via het mailadres brandweer.preventiesecretariaat@stad.antwerpen.be of op het nummer 03 338 89 50 (tussen 8u30 en 12u00).

Uw woning veilig verlaten bij brand

08/07/2018
Wat doet u als het brandalarm afgaat of u merkt dat het brandt? Op voorhand een vlucht- en routeplan maken is al een stap in de goede richting. Daarnaast volgt u best een aantal stappen bij het verlaten van uw woning. Zo bent u goed voorbereid op een snelle evacuatie!

Voer het evacuatieplan uit

Om je woning veilig te verlaten en om paniek zo veel mogelijk te vermijden, maak je vooraf een evacuatieplan*. Daarin staan de afspraken die je met je huisgenoten maakt in geval van brand.

*Zorg dat je huisgenoten het evacuatieplan kennen. Oefen het evacuatieplan minstens twee keer per jaar met je huisgenoten.

Stippel een vluchtroute uit

Behalve paniek kan ook rookontwikkeling een evacuatie bemoeilijken. Dichte rook is giftig en zorgt ervoor dat je zelfs je eigen handen niet meer ziet. Hierdoor weet je niet meer waar je bent. Maak daarom op voorhand een vluchtroute*.

*Een goede vluchtroute gaat van boven naar beneden en leidt naar de straatkant van de woning. De in- en uitgang is dus de beste route

Verlaat veilig de woning of ga naar de vluchtkamer

Met rookmelders, een evacuatieplan en een vluchtroute heb je de risico’s al zo veel mogelijk beperkt. Als je je woning niet kunt verlaten, ga dan naar de ‘vluchtkamer*’. Spreek in je evacuatieplan af welke kamer dat is.

*Een vluchtkamer bevindt zich aan de straatkant. Zo is ze goed bereikbaar voor de brandweer.

Bel 112

Als de rook het zicht niet belemmert kan je 1 bluspoging wagen, maar indien nodig vlucht tijdig! Bij het verlaten van het gebouw, is het bij brand steeds verboden om de lift gebruiken. Bel zo snel mogelijk de brandweer.