BIN HARMONIE

BIN Harmonie organiseert jaarlijks een bijeenkomst voor haar leden en potentiële leden uit het omgevingsgebied van BIN Harmonie.

Bijeenkomst BIN Harmonie van 17 oktober 2019

21/10/2019

De jaarlijkse BIN-avond was dit jaar niet alleen een succes met een opkomst van een 120-tal mensen, maar was ongetwijfeld ook een van de levendigste.

Floris De Vogel, inspecteur bij de Antwerpse politie was de eerste spreker die het nieuwe verkeersreglement voor fietsers zou belichten.  Dit gebeurde evenwel zo dat het publiek mee betrokken was en ook blijk moest geven van hun kennis terzake.  Aan alle aanwezigen werd bij het binnenkomen een blad overhandigd, waarop keuzeantwoorden stonden voor 15 vragen, evenwel zonder de vragen zelf.  Die vragen werden door de spreker gesteld, waarop de mensen 15 seconden tijd kregen om hun antwoord te geven, dit om spieken met de gsm te voorkomen.
Daarna werden de bladen opgehaald en achter de schermen verbeterd, terwijl inspecteur De Vogel de juiste antwoorden toelichtte.  Dit leidde tot levendige tussenkomsten vanuit de zaal, maar de interesse was duidelijk.  Opvallend daarbij was dat de aanwezigen duidelijk van mening waren dat fietsers zich weinig bekommerden om verkeersregels en daarbij dikwijls niet alleen zichzelf maar ook voetgangers in gevaar brachten.

Mevrouw, Christina Van Dessel, procesbeheersing bij het Anti Cybercrime Team bij KBC, belichtte dan op een originele en duidelijke manier hoe hackers trachten onze rekeningen te plunderen.  Een verhelderende uiteenzetting die ongetwijfeld de aanwezigen het voornemen gaf in de toekomst nog beter op te letten en waar mogelijk beveiliging in te schakelen.

Dan kwam het grote moment!  Hoeveel mensen hadden een maximaal resultaat neergezet bij de verkeersvragen? Heel simpel antwoord: 1!  Dus ja, er is ruimte voor verbetering!

Ten slotte werd eerste inspecteur Patrick Mariën in de bloemetjes gezet omdat zijn taak als BIN-gemandateerde bij de politie ten einde loop wegens pensionering.

Op de gezellige receptie die volgde werden de sprekers door heel wat mensen nogmaals benaderd om bijkomende uitleg te krijgen.

Al met al een zeer geslaagde avond.

AIP 21/10/19

Bijeenkomst BIN Harmonie van 25 oktober 2018

30/10/2018

Op de uitnodiging voor de jaarlijkse infoavond van de BIN Harmonie reageerden een 100-tal inwoners, zowel leden als niet-leden. Wij mochten deze keer ook de districtsvoorzitter Paul Cordy verwelkomen.

Bijeenkomst BIN Harmonie 25 oktober 2018 mensen in de zaal de zaalDe eerste spreker was de BIN -gemandateerde van de politie Antwerpen, Eerste Inspecteur Patrick Mariën. Na een overzicht van de evolutie van het aantal leden, belichtte hij de impact van de sociale media en hun mogelijke inzet bij de politionele werking. Hij vulde zijn uiteenzetting aan met een korte test voor alle aanwezigen. Er werden 13 logo’s van apps getoond, evenwel zonder hun gebruikelijke ondertiteling. De aanwezigen konden op een gepersonaliseerd formulier telkens de naam van de getoonde app noteren. En jawel, niemand vond ze alle 13, maar er was 1 gelukkige die er dan toch 12 juist had. Hij kreeg een USB-stick in de vorm van een politiecombi cadeau. Het was duidelijk dat iedereen dit een prettige en leerrijke oefening vond.

Na hem kreeg de adjunct-coördinator, mevrouw Anne Ide-Pylyser het woord.
Zij had tot taak de totaal vernieuwde website voor te stellen. Dit werd evenwel voorafgegaan door een dankwoord aan de heer Pascal Olyslagers, directeur van de KBC bank en de heer Pieter Dekkers, directeur van KBC-Verzekeringen. Het is dankzij hun ondersteuning dat de firma Web&CreativeMinds de website totaal kon herwerken.

En dan volgde de kers op de taart, de nieuwe website.

Er werd gestart met de homepage waar bovenaan de verschillende hoofdstukken te vinden zijn. Bij het doorscrollen toont de homepage de laatste nieuwtjes en handige tips evenals  de kalender. Onderaan de kalender is er de rubriek: “onze leden”, gevolgd door een overzicht van het aantal leden van de BIN Harmonie en een overzicht van alle BIN’s in België.

Homepage nieuwe websiteHet volgende hoofdstuk is BIN Harmonie.
In de rubriek Lidmaatschap kan een aanvraagformulier tot lidmaatschap ingevuld worden.
Daarna werd de rubriek Zelfstandigen aangeklikt en doorgescrold.
In het Archief vindt u een overzicht van al onze berichten.
Ook het zoeken naar de naam van uw wijkagent werd vergemakkelijkt dankzij de rubriek “straten & wijkagent”.

Over naar het volgende hoofdstuk: de Criminaliteitspreventie.
Daar krijgt u praktische en vooral nuttige tips.
Van de 9 rubrieken wordt er eentje uitgepikt nl Woning. Ten slotte past dat in de politieactie “één dag niet”. Bij het rustig doorscrollen ziet u dat het barstensvol nuttige informatie en tips staat.

Het volgende hoofdstuk is Brandpreventie.
Daarover werd in de twee voorgaande bijeenkomsten een boeiende uiteenzetting gehouden, dus wordt er nu maar 1 rubriek uit gepikt nl Rookmelder. Het aandachtig lezen ervan is ten sterkste aangeraden.

Het laatste hoofdstuk ten slotte: Nuttige info gaat van Buurtnieuws tot Zomertips.
In dat hoofdstuk wordt de rubriek Politie even nader bekeken.

Deze uiteenzetting was slechts een smaakmaker, het wordt echter alle leden van de BIN Harmonie ten sterkste aangeraden de website thuis grondig en uitgebreid nader te bekijken.

Bijeenkomst 25 oktober 2018 sfeerbeeld receptieTen slotte kan het bestuur u met fierheid melden dat de BIN Harmonie in de stad Antwerpen met haar 54 BIN’s veruit de enige is die haar leden, via deze unieke website op de hoogte houdt van alle nuttige info in verband met de BIN-werking, de criminaliteitspreventie en de brandpreventie.

Na deze uiteenzetting ging mevrouw Bogaerts over tot de trekking van de gelukkigen die met een klein gadget naar huis gingen. Nadat de coördinator de Thomas More Hogeschool alsmede de Stad Antwerpen bedankte voor hun steun aan deze bijeenkomst, werd, naar jaarlijkse gewoonte, deze infoavond beëindigd met een verzorgde en geanimeerde receptie waar iedereen nog kon bijpraten met de buren.

AIP 29/10/18

BIN Harmonie bijeenkomst 26 oktober 2017

27/10/2017

Sfeerbeeld receptie bijeenkomst 2017De bijeenkomst en info-avond voor de leden van de BIN Harmonie is inmiddels een jaarlijkse traditie geworden.
Donderdag 26 oktober 2017 was het weer zover. Een 100-tal buren kwamen samen in de Thomas More hogeschool voor een interessante en gezellige avond.

Het infogedeelte werd gestart door inspecteur Patrick Mariën, de nieuwe gemandateerde van de lokale politie voor de BIN’s . Hij gaf een overzicht van de evolutie van het aantal leden van de BIN onderverdeeld in de kategorieën Bewoners en Handelszaken. Verder lichtte hij ook kort de werking van het nieuwe meldingssysteem Be Alert toe.

De volgende spreker was Tim Renders, brandpreventieadviseur van de hulpverleningszone Oost van Vlaams Brabant.
Hij vervolledigde daarmee zijn uiteenzetting van vorig jaar en wees o.m.  op de evolutie van brandoorzaken door de nieuwe technologieën. Wie had ooit gedacht dat ook een elektrische fiets of een hoverboard wel eens tot brand kunnen leiden. De meeste aandacht ging natuurlijk naar brandpreventie en de noodzaak en het nut van rookmelders.
Tijdens zijn presentatie werden er heel wat vragen gesteld tijdens die hij tekens uitgebreid beantwoordde.

Hierna wachtte de aanwezigen een kleine verrassing. Er werden nl 2 rookmelders en 11 stripboeken over de familie Burnout door lottrekking uitgedeeld.

Ten slotte eindigde de avond met een uitgebreide receptie waarbij buren gezellig konden bijpraten.

Bijeenkomst 11 december 2014

01/01/2015
Inmiddels is een jaarlijkse bijeenkomst van de BIN Harmonie een traditie geworden. Dit jaar werd deze gekoppeld aan de preventieve actie “1 dag niet” op 11 december 2014.

Net zoals de vorige jaren stelde de Thomas More hogeschool haar lokalen ter beschikking, deze keer werd gebruik gemaakt van het nieuwe gedeelte dat te bereiken is via de Molenstraat.

Na een korte uiteenzetting door de BIN-gemandateerde over de werking en het effect van BIN Harmonie op de veiligheid, werd de hoofdbrok geleverd door commissaris Henri Claes.

Hij legde vooral het accent op de mogelijkheden die de bewoners zelf hebben om van hun woning een inbraakveilige thuis te maken. Zo werd ons duidelijk dat professionele inbrekers een 3 minutenregel hebben. Indien ze meer dan 3 minuten nodig zouden hebben om binnen te geraken , wordt voor een ander slachtoffer gekozen. Het is dus zaak om uw woning zo te beveiligen dat een poging tot inbreken langer zou duren. Daarbij gaf de commissaris een heleboel eenvoudige praktische tips aangevuld met technische snufjes die eventueel kunnen worden aangewend. Commissaris Claes gaf na zijn uiteenzetting uitgebreid antwoord op de vragen die door de aanwezigen werden gesteld.

De laatste spreker was buurtbewoner en schepen Philip Heylen, waarna de avond besloten werd met een receptie. De aanwezigen konden indien gewenst, nog bijkomende vragen stellen aan de vertegenwoordigers van de politie, maar bovenal was het de gelegenheid om gezellig met andere buurtbewoners te praten.

Bij het buitengaan kregen de aanwezigen dan de nodige documentatie mee evenals een praktisch gadget.

AIP 13/01/2015

BIN Harmonie ook in 2014 aan zet

29/01/2014
Op woensdag 29 januari hield BIN Harmonie zijn jaarlijkse bijeenkomst. Dit jaar waren een honderdvijftigtal BIN-leden en geïnteresseerden buurtbewoners aanwezig in de prachtige gebouwen van Thomas Moore Hoge School.

Schepen (en vooral buurtbewoner) Philip Heylen had als eerste spreker het voorrecht om niet enkel het relaas van het ontstaan van BIN Harmonie in herinnering te brengen, maar vooral om de kracht van het BIN te benadrukken. Hierbij werd vooral het belang van het sociaal contact benadrukt.

Als coördinator had ik het voorrecht om onze nieuwe korpschef te verwelkomen. HCP Serge Muyters gunde de aandachtige toehoorders een blik op de toekomstige (vernieuwde) werking van de Antwerpse politie. Een eerste kenmerk van deze vernieuwing is het sporenteam dat sinds enige maanden actief is. Mede door dit team tracht men de oplossingsgraad van gepleegde inbraken te verhogen.

Dat dit laatste geen overbodige luxe is, vernamen we van onze derde gastspreker. Onze BIN-gemandateerde INP Guido Bennaerts gaf een beknopt overzicht omtrent de werking van BIN Harmonie. Hieruit blijkt o.a. dat er slechts 5 procent van de inbraken werden opgelost binnen ons BIN. Het nut van het nieuwe sporenteam werd hiermee automatisch aangetoond, anderzijds ook het nut van het gratis antidiefstal preventieadvies. Onder het gekende motto ‘beter voorkomen dan genezen’ kan u dit advies vrijblijvend aanvragen bij de lokale politie Antwerpen, via telefoonnummer 03 338 75 33

Mevr. Gwenda Verstreken had het, als laatste gastspreker van de avond, over de ondersteuning die de dienst slachtofferhulp van de Antwerpse politie kan bieden indien u slachtoffer ben geworden van een misdrijf.

Na een leerzame avond konden de aanwezigen rustig bij praten tijdens een uiterst verzorgde receptie. Het was wederom een geslaagde BIN bijeenkomst waarbij aan de aanwezigen bij het huiswaarts keren een nuttig geschenk werd overhandigd.

Maria Bogaerts
Coördinator

Uw coördinator als gastspreker

19/03/2013

Op woensdag 6 maart werd het eerste buurtinformatienetwerk te Boom, met name BIN Heypleck officieel ingehuldigd.

Als coördinator van BIN Harmonie werd ik gecontacteerd door een verantwoordelijke van de preventiedienst van de gemeente Boom. Haar uitnodiging om de aanwezigen van deze nieuwe BIN in te lichten over de praktische werking van BIN Harmonie werd door mij, gezien mijn jarenlange ervaring, met genoegen aanvaard.

Tijdens de receptie, die plaatsvond na het academisch gedeelte, werd ik door verscheidene aanwezigen, waaronder de burgemeester van Boom, benaderd om bijkomende informatie in te winnen. Deze informatie bleek voor de meeste geïnteresseerden belangrijk genoeg om zich nog die avond te laten inschrijven als lid van BIN Heypleck.

BIN Harmonie weer aan zet

13/12/2012
Op donderdag 13 december vond de eindejaarsbijeenkomst plaats voor de leden van BIN-Harmonie. Deze jaarlijkse viering werd naar goede gewoonte gehouden in het prachtige gebouw van de Thomas More Hogeschool (voormalige Lessius Hogeschool).

Dat de leden begaan zijn met hun veiligheid en ook te vinden zijn voor een gezellige babbel met de buren, verklaarde het groot aantal aanwezigen.

De avond werd ingezet met een verwelkoming van mevr. Maria Bogaerts, coördinator van BIN Harmonie. Het academisch gedeelte begon met een uiteenzetting over de werking 2012 van de BIN-Harmonie. Deze werd gehouden door dhr. Guido Bennaerts, inspecteur van de Lokale politie Antwerpen en BIN-gemandateerde.

Vervolgens was het de beurt aan de gastspreker, dhr. Daniël Dezutter van de Nationale Bank van België. De aanwezigen werden verzocht om de tips over “Hoe herken ik vals geld” uit te proberen op een eigen geldbriefje van 20,00 Euro of 50,00 Euro. Deze interactieve manier van voorstellen werd door de leden erg gesmaakt.

Tenslotte gaf mevrouw Anne Pylyser, co-coördinator BIN Harmonie, een toelichting over de vernieuwde website. Luchtig design, nieuwe navigatie, mogelijkheid tot rechtstreeks inschrijving voor lidmaatschap, uitgebreidere en gedetailleerde informatie in het kader van criminaliteits- en brandpreventie zijn enkele kenmerken van deze vernieuwde site die vanaf 15 december 2012 on line werd gezet.

Deze avond werd georganiseerd dankzij de medewerking van de Thomas More Hogeschool, de Stad Antwerpen, Keurslager Michielsen en de Lokale Politie Antwerpen.Tevreden gingen de leden huiswaarts met een kerstpakket dat, naast allerlei nuttige documentatie, ook nog een kleine attentie bevatte.