BIN HARMONIE

De coördinator en de medecoördinator zetten zich als vrijwilliger in om van de werking van BIN Harmonie een succesverhaal te maken.

Bestuur

03/10/2012

Maria Bogaerts: Coördinator

Eind 2009 werd ik aangesteld als coördinator van het buurt informatie netwerk BIN-Harmonie.

Door mijn jarenlange succesvolle promotie voor de stad/provincie Antwerpen als directeur van Antwerpen Congresbureau, werd ik benoemd tot A-Ambassadeur. Mijn binding met de stad Antwerpen is dan ook sterk gegroeid door mijn beroep.

Mijn doelstelling is het streven naar een verhoging van de veiligheid in de buurt waar ik, tot mijn grote tevredenheid, reeds 67 jaar woon.

De invulling van de functie als coördinator resulteerde reeds in:
 – verhoging van het aantal leden
 – voorstelling van het nut en belang van BIN-Harmonie aan diverse verenigingen
 – promotievoering door o.a. de aanmaak van een website (online 01/12/2010) en een dynamische vernieuwing van deze site (online 15/12/2012)
 – verhoging sociaal contact met de burgers door organisatie van bijeenkomsten waaronder de viering 10-jarig bestaan BIN-Harmonie.

In de toekomst wens ik mij verder in te zetten om mee te zorgen voor de veiligheid van mijn buurtbewoners.

 December 2010.

Anne Pylyser: Assistent-Coördinator

Ik ben Anne Pylyser en heb mij geëngageerd om assistent-coördinator te worden van de BIN Harmonie. Ik heb in mijn beroepsleven altijd positief kunnen samenwerken met coördinator Maria Bogaerts en het verheugt mij daarom deze samenwerking nu te kunnen verder zetten.

Voor mijn pensionering was ik directeur bij de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen, bevoegd voor administratie, logistiek en communicatie. In deze functie ben ik vertrouwd geraakt met de hele provincie en dus ook met de stad Antwerpen, met daarbij bijzondere aandacht voor het welzijn van de regio.

Vermits veiligheidsgevoel een zeer belangrijk onderdeel is van het welzijnsgevoel ligt de taak van adjunct-coördinator van de BIN Harmonie in het verlengde van mijn beroepsleven, toegespitst op mijn eigen woonomgeving.

Ik hoop dan ook een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het succes van BIN Harmonie.

Januari 2011.