BIN HARMONIE

Een zitdag van Politie Antwerpen kan je nog het best vergelijken met een spreekuur. De afdelingschef geeft lokale verenigingen en buurtcomités de gelegenheid langs te komen om buurtproblemen te bespreken en samen naar oplossingen te zoeken. Deelname aan een zitdag kan enkel op uitnodiging. Zo kan de afdelingschef zijn of haar zitdag goed voorbereiden en komt elke vereniging aan de beurt.

Het bestuur van BIN Harmonie vertegenwoordigt haar leden tijdens deze zitdagen die steeds plaatsvinden op de eerste donderdag van maand behalve in juli en augustus. Leden kunnen  hun bemerkingen ivm overdreven snelheid, verkeersproblemen, sluikstort, rondhangende jongeren, drugsoverlast, beschadigingen aan het openbaar domein, overlast, … steeds overmaken via mail: info@binharmonie.be
De ontvangen meldingen worden steeds anoniem behandeld.

Zitdag van 09 januari 2020

14/01/2020

Actiepunten vorige zitdag

Vraag:
In de Montebellostraat bevindt zich een gebouw in totaal verloederde toestand waarin de eigenaar tijdelijke (legaal of illegaal) buitenlandse werknemers (voornamelijk oostblok) onderbrengt. Buurtbewoners vermoeden dat het gebouw illegaal als een soort hotel gebruikt wordt.

Antwoord:
In het kader van de werken aan de Oosterweelverbinding hebben veel aannemers werknemers laten overkomen uit het buitenland, zij hebben toestemming om hun werknemers tijdelijk onder te brengen in leegstaande panden in de stad.  We vragen na of dit zo’n pand betreft.
Dossier opgestart bij de wijkwerking, wordt mee opgevolgd door Sun Mee.


Vraag:
Parkeren op de stoep aan de Molenstraat 35. Mogelijk om daar paaltjes op de stoep te laten zetten, dan kunnen de automobilisten zich er niet parkeren?

Antwoord:
Teamleider heeft dit besproken met Sun Mee, zij heeft dit op zich genomen maar het plaatsen van paaltjes kan tot een jaar duren (procedure Stad).


Vraag:
Aan de overkant van de Anselmostraat 22 wordt elke avond tussen 23 en 01 uur veel overlast veroorzaakt door jongeren die steps van Bird willen opladen.

Antwoord:
Op dit moment nog geen vaststellingen kunnen doen, blijft in behandeling bij het wijkteam.
Vragenronde en nieuwe actiepunten

Vraag:
Op de hoek van de Jan Blockxstraat richting Verdussenstraat staat twee parkeerplaatsen een zelf aangebracht parkeerverbod. Zogezegd om de uitgang van een garage niet te blokkeren. Deze garagepoort zou uitgeven op een koer een zwembad.

Antwoord:
Nazicht


Vraag:
In het voorjaar 2020 worden assistentieflats CORES, Van Schoonbekestraat 10 opgeleverd en verdwijnen alle bouwwerf afsluitingen, waardoor dit gedeelte van de straat gedurende enkele jaren éénrichting was geworden. (komende van Mechelsesteenweg richting Lange Lozanastraat)
Buurtbewoners zouden deze enkelrichting graag behouden aangezien hierdoor een stuk minder doorgaand verkeer door de straat gaat.

Is dit mogelijk?

Antwoord:
Zal worden nagevraagd.


Vraag:
Veelvuldige snelheidsovertredingen in de Molenstraat.

Antwoord:
Nazicht


Vraag:
Tegen de richting rijden Molenstraat (komende vanuit alle zijstraten)
Gevaarlijke situatie want eris geen plaats om elkaar in twee richtingen te passeren.
Isabella Brantstraat/Jozef De Bomstraat richting Teichmansplaats ook verkeerde rijrichting. 

(melder gaat een schets van de situatie daar doorsturen)

Antwoord:
Nazicht


Zitdag van 05 december 2019

09/12/2019

Actiepunten vorige zitdag

Geen punten van BIN Harmonie


Vragenronde en nieuwe actiepunten

Vraag:
Bewoners van de appartementsblok in de Montebellostraat 2 vragen om meer toezicht door politie.

De laatste weken zijn er al een paar incidenten geweest waardoor ze zich niet meer veilig voelen:
– 2x ingebroken in de kelders (aangifte gedaan)
– Er werd schade toegebracht aan de garagepoort (aangifte gedaan)
– De voordeur in de hal werd geforceerd (aangifte gedaan)
– Slot van de voordeur stuk gemaakt (geen aangifte gedaan)

Antwoord:
Er worden dit najaar extra acties gedaan om toezicht te houden op rondtrekkende bendes. We geven het adres mee.


Vraag:
In de Isabella Brantstraat en omgeving zijn lijnen getrokken om de automobilisten meer ruimte te geven om uit hun garage te rijden. Hier werd in het begin keurig rekening mee gehouden, maar hier komt al verandering in. Meer en meer automobilisten overschrijden de lijnen tot zelfs een meter of meer..
Kan hier iets aan gedaan worden?

Antwoord:
Zal worden nagekeken


Vraag:
In de Montebellostraat bevindt zich een gebouw in totaal verloederde toestand waarin de eigenaar tijdelijke (legaal of illegaal) buitenlandse werknemers (voornamelijk oostblok) onderbrengt.

Buurtbewoners vermoeden dat het gebouw illegaal als een soort hotel gebruikt wordt.

Antwoord:
In het kader van de werken aan de oosterweelverbinding hebben veel aannemers werknemers laten overkomen uit het buitenland, zij hebben toestemming om hun werknemers tijdelijk onder te brengen in leegstaande panden in de stad.

We vragen na of dit zo’n pand betreft.


Vraag:
Het fietspad op de Mechelsesteenweg ter hoogte van de bakker ‘Het dagelijks brood’ is levensgevaarlijk. Het voetpad wordt vaak geblokkeerd door gestalde fietsen en op het fietspad wordt met grote snelheid gefietst in twee richtingen, ook met elektrische fietsen.

Antwoord:
Onze wijkteams zijn op de hoogte van deze problemen (in heel de regio) en werken hier gericht op door acties en regelmatige toezichten te doen. De overtreders worden hierbij effectief beboet bij overtredingen.


Vraag:
Parkeren op de stoep aan de Molenstraat 35. Mogelijk om daar paaltjes op de stoep te laten zetten, dan kunnen de automobilisten zich er niet parkeren?

Antwoord:
Zal worden nagekeken.


Vraag:
Voor het gebouw met de studentenkamers in de Mertens en Torfsstraat ligt het vol sigarettenpeuken. Studenten die niet binnen roken of uit hun raam roken gooien hun peuken steeds op het voetpad.

Antwoord:
Zal worden nagekeken.


Vraag:
Sluikstort aan de vuilbak juist voor de kleuterschool.
Dagelijks worden hier in en ronde vuilbak zakjes met voornamelijk huisvuil gedumpt.

Antwoord:
Als zoiets opgemerkt wordt mag de nummerplaat van de wagens doorgegeven worden zodat we kunnen nagaan of het al dan niet om buurtbewoners gaat.
Vuilbak verwijderen en eventueel binnen de schoolpoort laten plaatsen?


Vraag:
Aan de overkant van de Anselmostraat 22 wordt elke avond tussen 23 en 01 uur veel overlast veroorzaakt door jongeren die steps van Bird willen opladen.

Antwoord:
Nazicht.


Vraag:
Rond 6u en na 20u wordt er duidelijk drugs verhandeld aan het tankstation in de Paleisstraat.

Antwoord:
Nazicht.


Vraag:
Dagelijks veel verkeersovertredingen op de hoek Harmoniepark/Mechelsesteenweg/Belgiëlei. Zowel door fietsers, voetgangers als automobilisten.

Antwoord:
Nazicht.


Zitdag van 07 november 2019

29/11/2019

Actiepunten vorige zitdag

Vraag:
Overlast achtergelaten fietsen in de hele stad.

Antwoord:
Project in samenwerking met de stad:
Op 23 september start een campagne van de stad in samenwerking met de politie om fout gestalde fietsen uit het straatbeeld te verwijderen en te verzamelen in een loods waar de mensen hun fiets kunnen terughalen.
Er wordt gewerkt met drie zones:
• Zone 1: Koningin Astridplein
• Zone 2: Simonsstraat
• Zone 3: Operaplein
Ze starten op 14 oktober in zone 1 en gaan eind december verder in zone 2, zone 3 is voor 2020.

De stad is zelf de fietsen aan het weghalen nu. Dit is ook meermaals in de media geweest.
De mensen worden doorverwezen naar de fietsenparking -1 onder het Koningin Astridplein.
Deze parking zal beter worden ingericht in de toekomst met bewaking ed zodat de overlast hopelijk kan verdwijnen.
Onze mensen van het wijkteam werken hier wekelijks rond de problematiek van de daklozen, bedelaars en andere overlast. Ook de inspecteurs van interventie werken hier om zoveel mogelijk toezicht te houden.


Vragenronde en nieuwe actiepunten

Geen punten van BIN Harmonie


Zitdag van 03 oktober 2019

03/10/2019

Wegens onvoorziene omstandigheden werd deze zitdag afgelast.


Zitdag van 05 september 2019

03/10/2019

Actiepunten vorige zitdag

Vraag:
Overlast achtergelaten fietsen in de hele stad

Antwoord:
Project in samenwerking met de stad:
Op 23 september start een campagne van de stad in samenwerking met de politie om fout gestalde fietsen uit het straatbeeld te verwijderen en te verzamelen in een loods waar de mensen hun fiets kunnen terughalen.
Er wordt gewerkt met drie zones:
• Zone 1: Koningin Astridplein
• Zone 2: Simonsstraat
• Zone 3: Operaplein
Ze starten op 14 oktober in zone 1 en gaan eind december verder in zone 2, zone 3 is voor 2020.


Vragenronde en nieuwe actiepunten

Geen punten van BIN Harmonie


Zitdag van 06 juni 2019

29/08/2019

Actiepunten vorige zitdag

Vraag:
Overlast jongeren in het Harmoniepark: luide muziek, druggebruik, sluikstort, …

Antwoord:
Wordt op gewerkt tijdens de reguliere werking.Vraag:
Achtergelaten fietsen aan elke boom/paal in de straat in de Justitiestraat.

Antwoord:
Stad is bezig met een plan uit te werken om de fietsen van de straat te kunnen halen, op te slaan in een hangar en de overtreder bij afhaling van de fiets een GAS-boete te laten betalen. In Leuven wordt dit al zo gedaan. We blijven er op hameren bij de stad.Vragenronde en nieuwe actiepunten

Geen punten van BIN Harmonie


Zitdag van 02 mei 2019

06/06/2019

Actiepunten vorige zitdag

Vraag:
Meldster heeft een B&B in de straat, haar gasten kunnen vaak niet tot bij de deur met hun koffers omdat er auto’s en bestelwagens. Ook voor ouders/wandelaars met een buggy of een rolstoel is het onmogelijk om erlangs te stappen. Blauwe Lijn bellen is zinloos want tegen dat er een ploeg arriveert is de auto meestal al terug weg.
Voor de dokterspraktijk in de De Moystraat zijn er een tijdje terug paaltjes op de stoep gezet waardoor het probleem verholpen is, is dat daar ook mogelijk?

Antwoord:
De paaltjes zijn aangevraagd bij de Stad. Nog geen feedback of het goedgekeurd is of niet.Vraag:
De Verdussenstraat en de Jan Blockxstraat zijn al verschillende maanden enkelrichtingstraten, toch wordt dit niet gerespecteerd. Vooral in de late namiddag en ’s avonds rijden de auto’s van op de parking van het kantoorgebouw op de Jan Blockxstraat 1 gauw even rechtdoor om sneller in de Lange Lozannastraat te zijn via de Vinkenstraat. Dit zorgt vaak voor onveilige situaties. (gegevens melder bij WIK)

Antwoord:
Voorlopig nog geen vaststellingen. Het VOT en het wijkteam blijven nazichten doen.


Vraag:
Langs de garage in de Mertens en Torfsstraat zijn aan beide kanten aan het werken, waardoor er langs beide kanten vaak materiaal of containers staan. Doordat er aan de overkant van de straat, rechtover de garage steeds wagens geparkeerd staan is het praktisch onmogelijk om in en uit de garage te rijden. (gegevens melder bij WIK)

Antwoord:
Wijkteam heeft de werkmannen aangesproken, ze zouden er rekening mee houden maar het probleem blijkt niet opgelost. Wijkteam gaat nog eens langs.Vragenronde en nieuwe actiepunten

Vraag:
Overlast jongeren in het Harmoniepark: luide muziek, druggebruik, sluikstort, …

Antwoord:
Nazicht

Vraag:
Achtergelaten fietsen aan elke boom/paal in de straat in de Justitiestraat.

Antwoord:
Stad is bezig met een plan uit te werken om de fietsen van de straat te kunnen halen, op te slaan in een hangar en de overtreder bij afhaling van de fiets een GAS-boete te laten betalen. In Leuven wordt dit al zo gedaan.


Zitdag van 04 april 2019

01/05/2019

Actiepunten vorige zitdag

Vraag:
Foutparkeerders voor het kleuterschooltje ‘De sterrenkijker’ in de Molenstraat worden alleen maar onbeschofter. Mensen kunnen niet meer passeren met een kinderwagen en als er iets van zeggen worden ze uitgemaakt en begint er een ruzie.

Antwoord:
Dit wordt verder opgevolgd.

Een schoolstraat is mogelijk, maar moet aangevraagd worden door de school.
Let er wel op dat een schoolstraat een straat is die aan het begin en einde van de schooldag gedurende een half uur wordt afgesloten. De straat is dan enkel toegankelijk voor voetgangers en fietsers, ander verkeer is op die momenten niet toegestaan.


Vragenronde en nieuwe actiepunten

Vraag:
Op de parkeerstrook in de Sanderusstraat thv nummer 59 zijn de keien opnieuw losgeraakt. Die liggen nu op de stoep.

Antwoord:
Dit wordt nagekeken.


Vraag:
Iemand van BIN-Harmonie krijgt op regelmatige basis telefoon. Van het nummer 004416045814212 werd ze op 9 dagen tijd 8x gebeld en van het nummer 0348574054887 4x op 2 dagen tijd.
Kan hier iets aan gedaan worden?

Antwoord:
Politioneel kan hier vermoedelijk niets in ondernomen worden.

De website van Proximus gaf volgende info :

Wordt u vaak opgebeld door een vreemd nummer of buitenlands nummer?
Een onbekend, vaak buitenlands nummer met een andere landcode dan de Belgische +32, belt u op en als u opneemt hoort u een bandje, ruis of helemaal niks? Dit zijn call centers die 10 nummers in één keer bellen; de eerste die antwoordt, krijgt een verkoper aan de lijn. De andere negen nummers horen niets, maar worden nadien teruggebeld door het systeem. Dit is storend, maar vaak tijdelijk.

  • Bel nooit terug naar onbekende nummers

Beantwoord nooit oproepen van nummers die u niet kent, en zeker niet van buitenlandse nummers (bv. met landnummer +176, +88 of +372). Bel deze nummers ook absoluut niet terug. Vaak gaat het om frauduleuze betaalnummers met zeer hoge tarieven, waardoor uw factuur enorm kan oplopen.

  • Blokkeer het nummer via uw gsm

Op de meeste smartphones kunt u contactpersonen en bekende of onbekende nummers blokkeren. De richtlijnen hiervoor staan in de handleiding van uw toestel. Helaas kunnen noch wij, noch de Ombudsman Telecom deze buitenlandse nummers voor u blokkeren.

  • Laat u registreren op de “Bel mij niet meer”-lijst

Nooit meer gebeld worden voor commerciële doeleinden? Schrijf u gratis in voor de “bel-me-niet-meer”-lijst.

  • Verander indien nodig van nummer

Als u wordt opgebeld door een onbekend nummer, is dit meestal tijdelijk. Blijft het duren? Contacteer onze klantendienst en vraag om uw telefoonnummer en/of gsm-nummer te veranderen. Het is gratis voor uw gsm-nummer, maar u betaalt € 33.28 voor uw vast telefoonnummer.


Vraag:
Bijkomende klacht ivm verkeer in de Molenstraat:
Meldster heeft een B&B in de straat, haar gasten kunnen vaak niet tot bij de deur met hun koffers omdat er auto’s en bestelwagens. Ook voor ouders/wandelaars met een buggy of een rolstoel is het onmogelijk om erlangs te stappen. Blauwe Lijn bellen is zinloos want tegen dat er een ploeg arriveert is de auto meestal al terug weg.

 Voor de dokterspraktijk in de De Moystraat zijn er een tijdje terug paaltjes op de stoep gezet waardoor het probleem verholpen is, is dat daar ook mogelijk?

 Buurtbewoners hebben al vaak geprobeerd om de school erover aan te spreken maar ze hebben het gevoel dat ze uitgelachen worden.

Antwoord:
Het wijkteam zal een afspraak met de school maken om ze te sensibiliseren.
Voor de paaltjes zal er navraag worden gedaan bij de bevoegde stadsdiensten.


Vraag:
Verschillende buurtbewoners van de Sanderusstraat/Molenstraat/De Moystraat verzorgen de bomen in de straat, maar doordat er steeds vaker fietsen tegen geparkeerd/achtergelaten worden en sluikstort is wordt dit praktisch onmogelijk.

Antwoord:
Nazicht door het wijkteam én doorgave aan de bevoegde stadsdiensten.


Vraag:
De Verdussenstraat en de Jan Blockxstraat zijn al verschillende maanden enkelrichtingstraten, toch wordt dit niet gerespecteerd. Vooral in de late namiddag en ’s avonds rijden de auto’s van op de parking van het kantoorgebouw op de Jan Blockxstraat 1 gauw even rechtdoor om sneller in de Lange Lozannastraat te zijn via de Vinkenstraat.
Dit zorgt vaak voor onveilige situaties.

Antwoord:
Nazicht na de kantooruren


Vraag:
Langs de garage in de Mertens en Torfsstraat zijn aan beide kanten aan het werken, waardoor er langs beide kanten vaak materiaal of containers staan. Doordat er aan de overkant van de straat, rechtover de garage steeds wagens geparkeerd staan is het praktisch onmogelijk om in en uit de garage te rijden.

Antwoord:
Nazicht


Zitdag van 07 maart 2019

07/03/2019

Wegens ziekte van de voorzitter werd bovenvermelde zitdag geannuleerd.

De punten die zouden besproken worden op deze meeting zullen aangehaald worden op de zitdag van 04 april 2019.

Zitdag van 07 februari 2019

05/03/2019

Vragenronde en nieuwe actiepunten

Vraag:
Buurtbewoners omgeving Molenstraat maken zich zorgen voor wanneer de nieuwe regelgeving rond parkeren binnen de leien (enkel voor buurtbewoners), de uitbreiding van de kleuterschool, alsook enkele delen van de rechtbank die terugkeren naar het oude justitiepaleis.

Zo zal de buurt mogelijks veel meer verkeer ontvangen en het is nu al een ramp om er te parkeren.

Is er een mogelijkheid om beperkte toegang te verschaffen tot de Molenstraat; een soort van schoolstraat. Zodat enkel bewoners en personen die er dienen te zijn voor de school toegang krijgen tot deze straat om zo te voorkomen dat de Molenstraat een drukke verkeersstraat wordt.
Antwoord:
Dit wordt nagekeken.


Vraag:
Fietsen in de Anselmostraat en Lange Lozanastraat is levensgevaarlijk. De weg zit er vol putten waardoor je regelmatig moet uitwijken en dat terwijl de autobestuurders zich nooit aan de maximum snelheid van 30km/uur houden.Is de Anselmostraat en omgeving mee opgenomen in het nieuwe mobilisatieplan?

Antwoord:
Dit wordt nagekeken.


Vraag:
Foutparkeerders voor het kleuterschooltje ‘De sterrenkijker’ in de Molenstraat worden alleen maar onbeschofter. Mensen kunnen niet meer passeren met een kinderwagen en als er iets van zeggen worden ze uitgemaakt en begint er een ruzie.

Antwoord:
Er zal geregeld nazicht worden gedaan.


Vraag:
Thv Waterlink op de Mechelsesteenweg zou er een signalisatiebord in de weg staan op het voetpad.

Antwoord:
Het nodige zal worden gedaan om het signalisatiebord te verwijderen.


Zitdag van 03 januari 2019

18/01/2019
Er werden geen punten behandeld van BIN Harmonie.

Zitdag van 06 december 2018

03/01/2019

Actiepunten vorige zitdag
Vraag:
Op de hoek van  de Jozef De Bomstraat/Isabella Brantstraat en de Jozef De Bomstraat/Fourmentstraat staan ’s avonds bijna altijd auto’s op de stoep. Met de heraanleg van deze straten zijn er minder parkeerplaatsen in deze straten.
Antwoord:
Wijkteam blijft regelmatig toezicht houden.


Vraag:
In het eerste deel van de Lange Lozanastraat vanaf de Jan Van Rijswijcklaan wordt gefietst en met bromfietsen gereden op het voetpad.
Er zijn nochtans fietspaden aan beide kanten van de straat. Dit is gevaarlijk voor voetgangers en zeker voor ouderen met een rollator. Er worden bromfietsen hersteld op het voetpad en getest met de nodige overlast.
Antwoord:
Wijkteam heeft aan de uitbaters gevraagd om de klanten erop aan te spreken en te sensibiliseren.


Vraag:
Op de Mechelsesteenweg 76 en 92 staan ook regelmatig fietsen, reclameborden en Vespa’s in de weg. Meestal is er wel een doorgang voor voetgangers, zij het uiterst smal.
De Biologische bakker heeft ook verschillende bloembakken op het terras staan. Als er fietsen staan of mensen op de bank en aan de tafeltjes zitten waardoor er daar weinig plaats voor de voetgangers is. Aan de kant van het fietspad is meestal totaal geen doorgang want daar staan de reclameborden en ook hun fietsenstalling.
Antwoord:
Door wijkteam nazicht gedaan en uitbater aangemaand om terras te zetten zoals op de vergunning is vermeld. Wijkteam blijft op regelmatige basis nakijken of terras nog in regel is.Vragenronde en nieuwe actiepunten
Vraag:
Er is bezorgdheid over het vuurwerk dat de komende weken kan worden afgestoken.  
Antwoord:
Vanaf 15 december worden er extra ploegen ingezet om te controleren op vuurwerk. Wanneer er vuurwerk wordt afgestoken en de daders worden gevat krijgen ze een boete, al blijft de pakkans wel klein.

Zitdag van 08 november 2018

13/11/2018

Actiepunten vorige zitdag
Vraag:

Molenstraat: Bord achtergelaten met de werken, wordt door iedereen verplaatst, zou opgehaald moeten worden. Ondertussen ook stenen achtergelaten thv nummer 22.
Antwoord:
Er zal terug nazicht worden gedaan door het wijkteam.


Vraag:
Wanneer je van de Sanderusstraat richting de Mertens en Torfsstraat gaat staat er geen bord dat je niet rechts mag afslaan. Er staat wel een verbodsbord in de straat zelf, maar het is op voorhand nergens aangegeven dat je dit manoeuvre niet mag doen.
Antwoord:
Uit nazicht van het VOT blijkt dat de verkeerssituatie duidelijk zou moeten zijn. Er hangt geen C31 (verbod naar rechts) in de Sanderusstraat, maar het F19 bord (verplichte rijrichting) en de C1 (verboden rijrichting) hangende in de Mertens en Torfsstraat maken duidelijk dat je er niet in mag.
Opmerking op zitdag:
Van de Justitiestraat richting Mertens en Torfsstraat is het duidelijk maar niet als van uit de Sanderusstraat komt.


Vraag:

Op de hoek van  de Jozef De Bomstraat/Isabella Brantstraat en de Jozef De Bomstraat/Fourmentstraat staan ’s avonds bijna altijd auto’s op de stoep. Met de heraanleg van deze straten zijn er minder parkeerplaatsen in deze straten.
Antwoord:
Nog geen feedback over gekregen.Vragenronde en nieuwe actiepunten
Vraag:
Buurtbewoners van de omgeving Harmoniestraat klagen over het grote aantal ‘tijdelijke’ parkeerverbodsborden.
Bedrijven krijgen geen parkeerkaarten en gebruiken dan maar verbodsborden om te laden en lossen. Deze borden staan er altijd lange tijd en worden maar sporadisch gebruikt om te laden en lossen maar de buurtbewoners kunnen hierdoor wel geen parkeerplaats binnen en straal van 500m van hun woning vinden.
Antwoord:
Er zal nazicht worden gedaan door het wijkteam.


Vraag:
In het eerste deel van de Lange Lozanastraat vanaf de Jan Van Rijswijcklaan wordt gefietst en met bromfietsen gereden op het voetpad. Er zijn nochtans fietspaden aan beide kanten van de straat. Dit is gevaarlijk voor voetgangers en zeker voor ouderen met een rollator.
Er worden bromfietsen hersteld op het voetpad en getest met de nodige overlast.
Antwoord:
Er zal nazicht worden gedaan door het wijkteam.


Vraag:
Reeds enkele maanden (sinds de heraanleg van het voetpad) ligt er ter hoogte van de Molenstraat 36 een houten plaat op het voetpad wat gevaarlijk kan zijn voor de voorbijgangers. Onder de plaat is een niveauverschil met de rest van het voetpad.
Antwoord:
Er zal nazicht worden gedaan door het wijkteam.


Vraag:
Tijdens de werken in de Van Schoonbekestraat is het verboden om links af te slaan maar betekent dit ook dat met niet mag terugkeren? Maw draaien van richting naar de stad naar richting Harmoniestraat?
In de Jozef de Bomstraat staat hetzelfde bord maar daar draaien de wagens wel richting Anselmostraat.
Antwoord:
Er zal nazicht worden gedaan.


Vraag:
Het voetpad op de Mechelsesteenweg thv Bardin op nr 102 en 104 staat het vol fietsen op het voetpad terwijl er verder op de hoek met de Montebellostraat plaats genoeg is.
Hierdoor moeten voetgangers dikwijls op het fietspad gaan stappen, tot grote ergernis van de fietsers.
Antwoord:
Wijkteam zal eventueel voorstellen aan de uitbater om adhv sensibiliserende stickers of plakkaten de klanten te vragen om rekening te houden met de buurtbewoners/voetgangers.


Vraag:
Op de Mechelsesteenweg 76 en 92 staan ook regelmatig fietsen, reclameborden en Vespa’s in de weg. Meestal is er wel een doorgang voor voetgangers, zij het uiterst smal.
De Biologische bakker heeft ook verschillende bloembakken op het terras staan. Als er fietsen staan of mensen op de bank en aan de tafeltjes zitten waardoor er daar weinig plaats voor de voetgangers is. Aan de kant van het fietspad is meestal totaal geen doorgang want daar staan de reclameborden en ook hun fietsenstalling.
Antwoord:
Er zal nazicht worden gedaan door het wijkteam. Ook zal men nakijken of de terrasvergunning in orde is.

Zitdag van 04 oktober 2018

21/10/2018

Vragenronde en nieuwe actiepunten
Vraag:
Molenstraat: Bord achtergelaten met de werken, wordt door iedereen verplaatst, zou opgehaald moeten worden.
Aan de kleuterschool ‘De Sterrekijker’ staat een vuilbak, deze wordt dagelijks rond 9 uur leeg gemaakt door de stad en tegen 10 uur zit hij al terug vol. Mensen stoppen er speciaal om zakjes huisvuil in de vuilbak te stoppen.
Antwoord:
Er zal nazicht worden gedaan.


Vraag:
Wanneer je van de Sanderusstraat richting de Mertens en Torfsstraat gaat staat er geen bord dat je niet rechts mag afslaan. Er staat wel een verbodsbord in de straat zelf, maar het is op voorhand nergens aangegeven dat je dit manoeuvre niet mag doen.
Antwoord:
Er zal nazicht worden gedaan.


Vraag:
Op de hoek van  de Jozef De Bomstraat/Isabella Brantstraat en de Jozef De Bomstraat/Fourmentstraat staan ’s avonds bijna altijd auto’s op de stoep. Met de heraanleg van deze straten zijn er minder parkeerplaatsen in deze straten.
Antwoord:
Er zal nazicht worden gedaan.


Vraag:
Weer heel veel fietsen op het voetpad ter hoogte van de Panos in de Anselmostraat. Dit doet zich vooral ’s middags en tussen 16 en 17 uur voor.
Antwoord:
Er zal nazicht worden gedaan.


Mededeling:
Het groene stuk in de Molenstraat zal in de toekomst moeten wijken voor een nieuwe sportschool. Buurtbewoners maken zich zorgen over de overlast dat dit zal meebrengen, vooral over het extra verkeer en de jongerenoverlast. Ze zijn bezig met een petitie en schrijven de nodige instanties aan om deze plannen tegen te gaan. Ze zijn van mening dat het plein in de Sanderusstraat veel beter geschikt is voor zo een complex neer te zetten aangezien daar veel meer parkeermogelijkheden zijn.

Zitdag van 06 september 2018

07/09/2018
Er werden geen punten behandeld van BIN Harmonie.

Zitdag van 07 juni 2018

10/06/2018

Actiepunten vorige zitdag
Vraag:

Dagelijks negeren automobilisten het eenrichtingsverkeer in de Aarschotstraat om snel in hun garage te kunnen rijden. Dit valt vooral voor na 17u.
Antwoord:
Nazicht gedaan op verschillende dagen en tijdstippen (15/05 – 18/05 – 23/05 – 28/05 – 04/06). Tijdens deze nazichten zijn er vaststellingen gemaakt inzake foutparkeren maar geen enkele vaststelling ‘rijden tegen de rijrichting in’. Wordt opgenomen in de reguliere werking van het VOT en verder opgevolgd.


Vraag:
De buurtbewoners in en rond de Maurice Verbaetsteeg ondervinden veel last van fout geparkeerde wagens. De steeg wordt regelmatig gebruikt om ‘even’ te parkeren, in en uit te laten of graag ook om de auto de auto aan het einde van de steeg een hele nacht/dag te laten staan.
Dit leidt regelmatig tot overlast voor de bewoners. Zij kunnen zelfs de steeg niet meer inrijden, hun garage niet meer in- of uitrijden etc. Zelfs voor de mensen zonder eigen garage of wagen leidt dit tot gevaarlijke situaties voor en met kinderen. Soms het zo ver de mensen met een bakfiets niet meer kunnen in- of uitrijden.
Antwoord:
Nazicht gedaan op verschillende dagen en tijdstippen (15/05 – 16/05 – 18/05 – 22/05 – 04/06). Tijdens deze nazichten zijn geen vaststellingen gemaakt. Wordt verder opgevolgd door het VOT en de buurtregisseur.


Vraag:
C.Teichmannplaats is nog maar net aangeplant en toch al veel zwerfvuil (blikjes, papiertjes, sigarettenpeuken). Voornamelijk van studenten die met het goede weer ’s middags hun weg naar de pleintjes vinden om te lunchen. Buurtbewoners vragen of het mogelijk is om vuilbakken te plaatsen en eventueel bordjes.
Antwoord:
Bordjes liggen klaar om eerstdaags opgehangen te worden. Een extra vuilbak gaan ze waarschijnlijk niet willen plaatsen omdat het over een klein plein gaat.


Vraag:
Op de hoek van de Jozef De Bomstraat en de Isabella Brantstraat wordt er steeds vaker groothuisvuil achtergelaten. Dit gaat over matrassen, koelkasten, … En telkens het weggehaald wordt, komt er nieuw vuil te staan.
Antwoord:
Regelmatig toezicht door wijkteam, nog geen heterdaad. Buurttoezichters gaan dit mee opvolgen


Vraag:
Wagens parkeren vaak zo dicht bij de inritten van de garages in de Jozef De Bomstraat dat het soms onmogelijk is om je eigen garage nog in- en uit te rijden. Buurtbewoners vragen extra toezicht.
Antwoord:
Verschillende nazichten gedaan op verschillende dagen en tijdstippen. Geen vaststellingen gedaan.


Vraag:
Sinds de (succesvolle) heraanleg van de straten in de buurt wordt er in de Jan Blockxstraat bijna constant half of helemaal op de voetpaden geparkeerd. Soms wordt de toegang tot nr.5 volledig geblokkeerd en parkeren ze dicht tegen de kant dat er in het groen moet gestapt worden om uit te kunnen stappen. De melders begrijpen de moeilijkheden voor de buurtbewoners doordat veel parkeerplaatsen weg zijn, maar de doorgang naar hun gebouw wordt bemoeilijkt voor rolstoelgebruikers of kinderwagens, de stoep wordt bevuild door motorolie en het groen wordt platgetrapt. Zij zouden graag meer toezicht en een oplossing voor het probleem zien. Binnenkort zal er eveneens op de hoek van de Lange Lozanastraat/Vinkenstraat een nieuw gebouw van 35 appartementen af zijn, zonder garages, dat geeft nog eens 35 auto’s meer.
Antwoord:
Nazicht gedaan op verschillende dagen en tijdstippen (15/05 – 17/05 – 23/05 – 28/05 – 30/05). Tijdens deze nazichten heeft het VOT 12 vaststellingen gemaakt.


Vraag:
De Damhouderestraat zou na de werken een enkelrichtingsstraat worden maar er mag nog steeds in beide richtingen gereden worden. Aangezien er aan beide kanten mag geparkeerd worden veroorzaakt dit vaak problemen bij het in- en uitrijden van de straat omdat het zo smal is. Kan dit nagekeken worden?
Antwoord:
Uit nazicht is gebleken dat men onlangs pas begonnen is met het afschrapen van de toplaag van de straat. De werken zijn dus nog steeds op gang.


Vraag:
Diverse keistenen in de parkeerstroken liggen los, hier en daar is er zelfs een steen weg. Wordt doorgegeven aan Stad door Jonathan Lambrechts.
Antwoord:
Nog geen feedback ontvangen.


Vragenronde en nieuwe actiepunten
Vraag:
Fietsers op het voetpad.
Antwoord:
Wordt nog steeds opgevolgd door de wijkteams.

Zitdag van 03 mei 2018

05/05/2018

Actiepunten vorige zitdag
Geen actiepunten voor BIN Harmonie

Vragenronde en nieuwe actiepunten
Vraag:

Dagelijks negeren automobilisten het eenrichtingsverkeer in de Aarschotstraat om snel in hun garage te kunnen rijden. Dit valt vooral voor na 17u.
Antwoord:
Wordt nagekeken.


Vraag:
De buurtbewoners in en rond de Maurice Verbaetsteeg ondervinden veel last van fout geparkeerde wagens. De steeg wordt regelmatig gebruikt om ‘even’ te parkeren, in en uit te laten of graag ook om de auto de auto aan het einde van de steeg een hele nacht/dag te laten staan.
Dit leidt regelmatig tot overlast voor de bewoners. Zij kunnen zelfs de steeg niet meer inrijden, hun garage niet meer in- of uitrijden etc. Zelfs voor de mensen zonder eigen garage of wagen leidt dit tot gevaarlijke situaties voor en met kinderen. Soms het zo ver de mensen met een bakfiets niet meer kunnen in- of uitrijden.
Antwoord:
Wordt nagekeken.


Vraag:
C.Teichmannplaats is nog maar net aangeplant en toch al veel zwerfvuil (blikjes, papiertjes, sigarettenpeuken). Voornamelijk van studenten die met het goede weer ’s middags hun weg naar de pleintjes vinden om te lunchen. Buurtbewoners vragen of het mogelijk is om vuilbakken te plaatsen en eventueel bordjes.
Antwoord:
Wordt nagekeken.


Vraag:
Op de hoek van de Jozef De Bomstraat en de Isabella Brantstraat wordt er steeds vaker groothuisvuil achtergelaten. Dit gaat over matrassen, koelkasten, … En telkens het weggehaald wordt, komt er nieuw vuil te staan.
Antwoord:
Wordt nagekeken.


Vraag:
Wagens parkeren vaak zo dicht bij de inritten van de garages in de Jozef De Bomstraat dat het soms onmogelijk is om je eigen garage nog in- en uit te rijden. Buurtbewoners vragen extra toezicht.
Antwoord:
Wordt nagekeken.


Vraag:
Sinds de (succesvolle) heraanleg van de straten in de buurt wordt er in de Jan Blockxstraat bijna constant half of helemaal op de voetpaden geparkeerd. Soms wordt de toegang tot nr.5 volledig geblokkeerd en parkeren ze dicht tegen de kant dat er in het groen moet gestapt worden om uit te kunnen stappen. De melders begrijpen de moeilijkheden voor de buurtbewoners doordat veel parkeerplaatsen weg zijn, maar de doorgang naar hun gebouw wordt bemoeilijkt voor rolstoelgebruikers of kinderwagens, de stoep wordt bevuild door motorolie en het groen wordt platgetrapt. Zij zouden graag meer toezicht en een oplossing voor het probleem zien. Binnenkort zal er eveneens op de hoek van de Lange Lozanastraat/Vinkenstraat een nieuw gebouw van 35 appartementen af zijn, zonder garages, dat geeft nog eens 35 auto’s meer.
Antwoord:
Wordt nagekeken.


Vraag:
De Damhouderestraat zou na de werken een enkelrichtingsstraat worden maar er mag nog steeds in beide richtingen gereden worden. Aangezien er aan beide kanten mag geparkeerd worden veroorzaakt dit vaak problemen bij het in- en uitrijden van de straat omdat het zo smal is. Kan dit nagekeken worden?
Antwoord:
Wordt nagekeken.Vraag:
Diverse keistenen in de parkeerstroken liggen los, hier en daar is er zelfs een steen weg.
Antwoord:
Wordt doorgegeven aan Stad door Jonathan Lambrechts.


Vraag:
In het Harmoniepark ligt het vol voedsel dat op de grond gegooid wordt om de duiven te voederen, ondanks dat het verboden is.
Antwoord:
Wordt nagekeken.