BIN HARMONIE

Een zitdag van Politie Antwerpen kan je nog het best vergelijken met een spreekuur. De afdelingschef geeft lokale verenigingen en buurtcomités de gelegenheid langs te komen om buurtproblemen te bespreken en samen naar oplossingen te zoeken. Deelname aan een zitdag kan enkel op uitnodiging. Zo kan de afdelingschef zijn of haar zitdag goed voorbereiden en komt elke vereniging aan de beurt.

Het bestuur van BIN Harmonie vertegenwoordigt haar leden tijdens deze zitdagen die steeds plaatsvinden op de eerste donderdag van maand behalve in juli en augustus. Leden kunnen  hun bemerkingen ivm overdreven snelheid, verkeersproblemen, sluikstort, rondhangende jongeren, drugsoverlast, beschadigingen aan het openbaar domein, overlast, … steeds overmaken via mail: info@binharmonie.be
De ontvangen meldingen worden steeds anoniem behandeld.

Zitdag van 01 april 2021

22/04/2021

Actiepunten vorige zitdag

Vraag:
De eigenaars van een pand in de Lange Lozanastraat (momenteel nog aan het verbouwen) vermoeden dat er een inbraakpoging geweest is en vragen of er eventueel meer toezicht kan gedaan worden.

Antwoord:
WT 2 heeft dit opgevolgd en zal de feedback versturen naar Patrick Mariën van BIN Harmonie.Vragenronde en nieuwe actiepunten

Vraag:
Het nieuwe provinciehuis wordt een trekpleister voor inmiddels grote jongerengroepen (achteraan de trappen) oorspronkelijk 4 à 6, ondertussen een ruime bende van 20 à 25 personen, luidkeels zingend.

Antwoord:
Er zijn regelmatig acties op jongerenoverlast (PROJO), en er zijn ook al vaststellingen gedaan. Maar wel geen al te opmerkelijke. Zo werden er wel groepjes jongeren vastgesteld bij mooi weer maar dan geen loslopende honden. Het park lag er ook wel proper bij. Wordt verder opgewerkt tijdens de PROJO acties.


Vraag:
Wanneer je uit de Lange Lozanastraat de Harmoniestraat inrijdt, is er al in de eerste bocht een versmalling in de weg aangebracht. Wagens, vuilkar, ziekenwagen, vrachtwagens, … rijden vlotjes over het smalle voetpad aan de linkerkant (bijna tot tegen het appartementsgebouw), bovendien werd onlangs nog een boom in dat hoekje geplant en het stukje fietssuggestiestrook weggehaald. Kan hier iets aan gedaan worden?

Antwoord:
Patrick laat weten dat het fietspad zal geschilderd worden zodat het ook in het oog springt van de automobilisten. Daarna zal de situatie geherevalueerd worden. Verder heeft Paul (teamleider VOT) de vraag aangekaart bij de dienst verkeersveiligheidaudit en -advies. Zij lieten weten dat de vraag al eerder was binnengekomen en ze hier nog enkele wijzigingen moeten doorvoeren in het kader van snelheidsremming maar ze gaan dit zeker mee bekijken. Moesten er de komende tijd echt veel gevaarlijke situaties voordoen, mag dit uiteraard gemeld worden zoeken ze naar een snelle(re) oplossing.


Vraag:
Buurtbewoners vragen of het mogelijk is een stuk van het park aan het provinciehuis te gebruiken als hondenweide. Blijkbaar zijn er veel mensen die niet graag gebruik maken van de hondenweide aan het Albertpark.
Er wordt ook gevraagd naar de mogelijkheid om een stukje te voorzien voor 1 of 2 petanquebanen want het Harmoniepark is al druk bezet voor voetbal, speelhoeken, ….

Antwoord:
Provincie laat weten dat het park zal worden gebruikt zoals het voorheen getekend is; er komt dus géén hondenloopzone. Bij het Zorgbedrijf Vinkenpark wordt er wel bekeken of er eventueel een hondentoilet ingericht kan worden.


Zitdag van 07 januari 2021

02/02/2021

Actiepunten vorige zitdag

Vraag:
Aan de Mechelsesteenweg,/Montebellostraat was onlangs weer een ongeval met een tram, auto en een voetganger. De auto’s die hier geparkeerd staan nemen veel weg van het zicht op de baan. Is het mogelijk de parkeerplaatsen daar te laten verdwijnen?

Antwoord:
Het VOT heeft dit bekeken en geeft mee dat de parking correct is en zij er niet meer aan kunnen doen, er zijn nog zo’n smalle straten en ook daar is het belangrijk telkens waakzaam te zijn in het verkeer. Ook is de parkeerdruk te hoog om er parkeerstroken te verwijderen. De vraag werd alvast doorgegeven aan het Vlaams Gewest, de eigenaar van deze weg. Tot op heden nog geen antwoord gehad. Sun Mee heeft ook meer details van het ongeval gevraagd. (Heeft het slachtoffer eerst rond zich gekeken toen deze wilde instappen? Sowieso kijkt men best eerst vooraleer men zijn portier opent, voor fietsers en voor andere voertuigen. Zeker als er een tram aankomt.)
Sun Mee nog steeds niet meer info, niet van de stad, ook niet van het Vlaams gewest. Ze volgt dit verder op.


Vraag:
Problematiek Sluikstort in de Molenstraat.
Op 13/11 werd er een melding gedaan (op 15/11 aan het district) van een grote hoeveelheid afval, opgestapeld op de hoek van de Sanderusstraat en de Molenstraat. Het gaat om kapotte meubels, vuilzakken en allerlei huisraad. Het voetpad is versperd.

Antwoord:
Sluikstortmelding is gebeurd en de stadsdiensten en het district is ermee bezig. De toezichters die de Molenstraat meenemen zijn gevraagd ook aandacht te besteden aan de omliggende straten zoals de Damhouderestraat en Sanderrusstraat. Ook wordt er bekeken of hier een nieuwe hotspot gemaakt kan worden. Het wijkteam van Inge zal extra toezien op sluikstorters.
De overlast van de camionettes werd reeds aangepakt, we hebben ook verschillende acties sluikstort gedaan, met succes.
Dossier blijft open staan, de problemen zijn nog niet wegVragenronde en nieuwe actiepunten

Vraag:
Vinkenplaats/park, Teichmansplaats: dagelijks sluikstort, graag nazicht.

Antwoord:
Nazicht


Vraag:
Fietsen op het trottoir in de hele stad. Voetgangers hebben amper nog plaats om veilig te wandelen

Antwoord:
Bekijken of het mogelijk is om nog eens een actie te organiseren, expliciet op dit probleem. Bijvoorbeeld zoals in het verleden, een dag sensibiliseren, een dag verbaliseren?


Vraag:
De eigenaars van een pand in de Lange Lozanastraat (momenteel nog aan het verbouwen) vermoeden dat er een inbraakpoging geweest is en vragen of er eventueel meer toezicht kan gedaan worden.

Antwoord:
Patrick gaat navragen of ze hier aangifte van gedaan hebben.


Zitdag van 03 december 2020

22/12/2020

Actiepunten vorige zitdag

Vraag:
Het is ondankbaar werk voor de buurt om de boomspiegels te onderhouden, ook al zetten ze er privé hekjes en steeds nieuwe bloemen. In het begin van de Molenstraat zijn grote planten gezet en die lijken beter bestand tegen vernielingen door honden en fietsen. Misschien kan een totaal en uniform plan worden uitgewerkt. Zo is het rommel en zonde van de energie.

Antwoord:
De Groendienst van de Stad laat weten dat het van hun zijde uit de bedoeling is om zo uniform mogelijke beplanting in dergelijke boomspiegels te voorzien. Bedoeling hierachter is om sociale economie (Manus) het (eenvoudige) onderhoud te kunnen laten doen, echter alleen van de bomen die niet geadopteerd zijn door burgers. De meeste lijken hier geadopteerd (buurtboom ed..) De groenblijvende hagen zijn niet door de groendiensten aangeplant. De bestaande situatie vormen zij stelselmatig om. De boomspiegels die zichtbaar in beheer zitten bij burgers laten ze ook ongemoeid. Verlaten en onderkomen boomspiegels worden opgeruimd en omgevormd. (is een onophoudelijk werk). Sun Mee hoort bij district Antwerpen wat de voorwaarden zijn om een boom te kunnen adopteren. Zij zal dit verder ook opvolgen, maar vreest dat de stad hier nu niet meteen iets aan kan doen, zoals de groendienst hier zei dat het niet het seizoen is, maar eerder voorjaar 2021.


Vraag:
Bewoners gaven aan politie en stadstoezicht het volgende mee: op de hoek van de Molenstraat/Aarschotstraat zijn er op het voetpad blokken geplaatst voor het aldaar gebruikte terras van restaurant Joyau. Indien dit terras niet is opgesteld kunnen deze blokken een probleem/gevaar vormen voor de voetgangers (vooral slechtzienden, blinden, slecht te been) wegens slecht zichtbaar/niet verlicht. Kunnen deze blokken niet vervangen worden door iets anders?

Antwoord:
De toelatingen voor het terras werden toegekend maar deze blokken zouden best binnen kunnen staan tot de zaak (+ terras) weer zijn deuren opent. Sun Mee heeft alvast een aanvraag gedaan om er paaltjes te plaatsen als anti-parkeermaatregel. Inge zal, wanneer de zaak weer opent, contact opnemen met de uitbater om de bakken weer binnen te zetten.Vragenronde en nieuwe actiepunten

Vraag:
Aan de Mechelsesteenweg/Montebellostraat was onlangs weer een ongeval met een tram, auto en een voetganger. De auto’s die hier geparkeerd staan nemen veel weg van het zicht op de baan. Is het mogelijk de parkeerplaatsen daar te laten verdwijnen?

Antwoord:
Het VOT heeft dit bekeken en geeft mee dat de parking correct is en zij er niet meer aan kunnen doen, er zijn nog zo’n smalle straten en ook daar is het belangrijk telkens waakzaam te zijn in het verkeer. Ook is de parkeerdruk te hoog om er parkeerstroken te verwijderen. De vraag werd alvast doorgegeven aan het Vlaams Gewest, de eigenaar van deze weg. Tot op heden nog geen antwoord gehad. Sun mee heeft ook meer details van het ongeval gevraagd. (Heeft het slachtoffer eerst rond zich gekeken toen deze wilde instappen? Sowieso kijkt men best eerst vooraleer men zijn portier opent, voor fietsers en voor andere voertuigen. Zeker als er een tram aankomt.)


Vraag:
Problematiek Sluikstort in de Molenstraat.

Antwoord:
De stad blijft hier op werken, ook volgen er Hondenpoep-acties om de mensen hiervan bewust te blijven maken. WT3 heeft een dossier lopen over dit probleem. Ze hebben ieder partij alvast gehoord. Ze blijven hierop werken.


Zitdag van 12 november 2020

01/12/2020

Actiepunten vorige zitdag

Vraag:
Het is ondankbaar werk voor de buurt om de boomspiegels te onderhouden, ook al zetten ze er privé hekjes en steeds nieuwe bloemen. In het begin van de Molenstraat zijn grote planten gezet en die lijken beter bestand tegen vernielingen door honden en fietsen. Misschien kan een totaal en uniform plan worden uitgewerkt. Zo is het rommel en zonde van de energie.

Antwoord:
Doorgegeven aan de Stad.


Vraag:
Er wordt geregeld tegen de richting gereden door automobilisten in de Molenstraat, Isabella Brantstraat/Jozef De Bomstraat.

Antwoord:
Voorlopig heeft het VOT nog geen vaststellingen gedaan. Ze blijven hier controles doen.


Vraag:
Op het kruispunt aan de Molenstraat/Montebellostraat gebeuren op regelmatige basis verkeersongevallen tussen voertuigen en fietsers (blijkbaar zelfs ook politievoertuigen). De plaatsing van een spiegel zou de verkeersveiligheid op deze locatie sterk verbeteren.

Antwoord:
We ontvingen volgend antwoord van de Stad: ‘Het kruispunt Molenstraat/Montebellostraat is een gewoon T-kruispunt dus is echt niet de bedoeling om hier een spiegel te plaatsen want dan kunne we dat aan elke zijstraat gaan zetten. Sinds een aantal jaren worden er door de stad geen spiegels meer geplaatst. Het in- en uitrijden van een zijstraat dient altijd met de nodige voorzichtigheid te gebeuren. Het plaatsen van een verkeersspiegel verbetert het zicht op de weggebruikers niet altijd en verbetert de veiligheid daarmee ook niet. Het is immers niet denkbeeldig dat er dan uitsluitend naar de verkeersspiegel gekeken wordt in plaats van visueel contact te hebben met het naderende verkeer. Bovendien geeft een verkeersspiegel een vertekend beeld van de snelheid en de afstand van de naderende verkeersdeelnemers.


Vraag:
Parken Rondhanggedrag van jongeren, geluidsoverlast, druggebruik, sluikstort, dealen, … Vinkenpark: Rondslingerende stoelen van de stad, melder ruimt deze regelmatig op maar dit heeft weinig zijn als ze niet opgehaald worden.

Antwoord:
Er worden regelmatig acties gedaan op parken en pleinen. Deze acties nemen de komende maanden toe, er wordt onder andere extra gecontroleerd op jongerenoverlast en vuurwerk. Buiten deze acties zijn er ook nog steeds de corona-ploegen die eveneens langs de gekende overlastplaatsen gaan.Vragenronde en nieuwe actiepunten

Vraag:
Aan de Mechelsesteenweg/Montebellostraat was onlangs weer een ongeval met een tram, auto en een voetganger. De auto’s die hier geparkeerd staan nemen veel weg van het zicht op de baan. Is het mogelijk de parkeerplaatsen daar te laten verdwijnen?

Antwoord:
Nazicht


Zitdag van 01 oktober 2020

27/10/2020

Actiepunten vorige zitdag

Doordat de laatste zitdag al van voor de lockdown is en er geen belangrijke actiepunten waren beginnen we met een schone lei en nieuwe agendapunten.Vragenronde en nieuwe actiepunten

Vraag:
Fietsen op de stoep is op heel grondgebied meer regel dan uitzondering. Dit zorgt vaak voor gevaarlijke situaties, zowel voor fietser als voor voetganger.

Antwoord:
Verschillende acties plaatsgevonden, is ook reeds opgenomen in de reguliere werking. We zijn begonnen met sensibiliseren en overgegaan naar verbaliseren. Zowel voor fietsen op het fietspad als voor fietsen zonder licht en dergelijke. We blijven controles houden rond deze problematiek.


Vraag:
Het fietspad op de Mechelsesteenweg is een ramp om op te fietsen. De voetpaden staan vol met fietsen waardoor voetgangers op het fietspad stappen, er wordt geregeld in de verkeerde richting gefietst, …

Antwoord:
Idem als in punt hierboven, we blijven werken en verbaliseren op overtredingen. We zijn ons bewust van het probleem en doen gerichte controles. Dit zullen we ook blijven doen.


Vraag:
Het is ondankbaar werk voor de buurt om de boomspiegels te onderhouden, ook al zetten ze er privé hekjes en steeds nieuwe bloemen. In het begin van de Molenstraat zijn grote planten gezet en die lijken beter bestand tegen vernielingen door honden en fietsen. Misschien kan een totaal en uniform plan worden uitgewerkt. Zo is het rommel en zonde van de energie.

Antwoord:
Nazicht en bespreken met buurtregisseur Sun Mee


Vraag:
Aan de diverse vuilbakjes worden regelmatig witte huisvuilzakken en grof huisvuil achtergelaten. Ook worden er zakken met kleren en etensresten geplaatst in de Molenstraat (aan de school). Bij zonnig weer geeft dit geurhinder. Als de vuilbakken overvol zijn worden de hondenpoepzakjes gewoon op de grond gegooid(of ze vallen uit de vuilbak). De vrije doorgang op het voetpad wordt door deze overlast belemmerd, waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan wanneer voetgangers op straat moeten. Melder is zelf straatvrijwilliger, doet zijn best om zwerfvuil op te ruimen maar kan niet alles verwijderen.

Antwoord:
Nazicht


Vraag:
Op de hoek van de Molenstraat/Aarschotstraat zijn er op voetpad blokken geplaatst voor het aldaar gebruikte terras. Indien dit terras niet is opgesteld kunnen deze blokken een probleem/gevaar vormen voor de voetgangers (vooral slechtzienden, blinden, slecht te been) wegens slecht zichtbaar/niet verlicht. Kunnen deze blokken niet vervangen worden door iets anders?

Antwoord:
Nazicht


Vraag:
Op het kruispunt aan de Molenstraat/Montebellostraat gebeuren op regelmatige basis verkeersongevallen tussen voertuigen en fietsers (blijkbaar zelfs ook politievoertuigen). De plaatsing van een spiegel zou de verkeersveiligheid op deze locatie sterk verbeteren.

Antwoord:
Nazicht


Vraag:
Er wordt geregeld tegen de richting gereden door automobilisten in de Molenstraat, Isabella Brantstraat/Jozef De Bomstraat.

Antwoord:
Nazicht


Vraag:
Over heel de Harmoniewijk, nieuw aangelegde voetpaden dienen tot niets als fietsen die her en der achtergelaten worden en tegelhofjes die meer plaats innemen dan toegelaten. Met als gevolg dat er geen plaats is voor de minder mobiele voetganger.

Antwoord:
Nazicht


Zitdag van 06 februari 2020

27/02/2020

Actiepunten vorige zitdag

Vraag:
Parkeren op de stoep aan de Molenstraat 35. Mogelijk om daar paaltjes op de stoep te laten zetten, dan kunnen de automobilisten zich er niet parkeren?

Antwoord:
Teamleider heeft dit besproken met Sun Mee, zij heeft dit op zich genomen maar het plaatsen van paaltjes kan tot een jaar duren (procedure Stad).


Vraag:
Op de hoek van de Jan Blockxstraat richting Verdussenstraat staat twee parkeerplaatsen een zelf aangebracht parkeerverbod. Zogezegd om de uitgang van een garage niet te blokkeren. Deze garagepoort zou uitgeven op een koer een zwembad

Antwoord:
Nog geen feedback van het verkeersteam.


Vraag:
In het voorjaar 2020 worden assistentieflats CORES, Van Schoonbekestraat 10 opgeleverd en verdwijnen alle bouwwerf afsluitingen, waardoor dit gedeelte van de straat gedurende enkele jaren éénrichting was geworden. (komende van Mechelsesteenweg richting Lange Lozanastraat) Buurtbewoners zouden deze enkelrichting graag behouden aangezien hierdoor een stuk minder doorgaand verkeer door de straat gaat.
Is dit mogelijk?

Antwoord:
Vraag doorgegeven aan de stad, dit is geen beslissing die de politie kan maken.

Vraag:
Veelvuldig snelheidsovertredingen in de Molenstraat.

Antwoord:
Veelvuldig snelheidsovertredingen in de Molenstraat.


Vraag:
Tegen de richting rijden Molenstraat (komende vanuit alle zijstraten) Gevaarlijke situatie want er is geen plaats om elkaar in twee richtingen te passeren. Isabella Brantstraat/Jozef De Bomstraat richting Teichmansplaats ook verkeerde rijrichting

Antwoord:
Geen vaststellingen tegen de richting. Wel verkeerd geparkeerd, geverbaliseerd. Welke tijdspanne juist? Want op verschillende tijdstippen toezicht gehouden
Vragenronde en nieuwe actiepunten

Vraag:
In de Lange Lozanastraat (kort stuk helemaal vooraan) staan tijdelijk parkeerverbodborden voor een periode van 4 maanden. Ook worden er borden geplaatst met lange looptijd en op een aanzienlijke lengte, met als mededoel dat de werkmannen van de renovatiewoning hun wagens kunnen plaatsen, ook wanneer laden en lossen niet nodig is.
Veel frustratie zou weggenomen worden als wanneer er op de borden tijdstippen zouden vermeld staan wanneer de parkeerplaatsen vrij moeten zijn.

Antwoord:
Aanvraag wordt gedaan bij de stad, als zij zeggen dat het mag, kunnen we daar niets aan doen.


Vraag:
Ter hoogte van de Van Schoonbekestraat 25-27 staan nog steeds verbodsborden voor de werken van CORES in de Van Schoonbekestraat 10 maar er worden geen werken meer uitgevoerd. Er staan gewoon altijd voertuigen van werknemers van CORES.

Antwoord:
Zal worden nagekeken.


Vraag:
Indien men op vakantie vertrekt zonder auto en deze in de straat geparkeerd blijft, is het mogelijk dat er voor werkzaamheden parkeerverbodsborden geplaatst worden. Met als gevolg dat de auto die regulier geparkeerd is, wordt weggesleept met alle gevolgen van dien. Is er een mogelijkheid om op voorhand na te vragen of er in een bepaalde straat verbodsborden zijn aangevraagd zodat de auto ergens anders kan geparkeerd worden om het wegslepen te voorkomen?

Antwoord:
Op voorhand een lijst opvragen is niet mogelijk omdat de verbodsborden niet lang op voorhand moeten aangevraagd worden bij de stad. Voertuigen die geparkeerd staan voor het plaatsen van de borden worden administratief getakeld. Dit wil zeggen dat ze wel getakeld worden maar dat er geen kosten worden aangerekend bij de eigenaar van het voertuig.


Vraag:
De laatste weken wordt er op regelmatige basis gesluikstort op of vlakbij de hoek van de De Damhouderestraat en de Sanderusstraat. Het gaat om meubels, winkelzakken en kleine gebruiksvoorwerpen.
Dit wordt steeds gemeld bij de stad en het wordt altijd snel opgehaald. Maar het zou uiteraard beter zijn als de dader gevat en gesanctioneerd kan worden. Ter info: het sluikstorten lijkt meestal plaats te vinden naar het einde van de week toe. Meestal wordt het zaterdagochtend opgemerkt.

Antwoord:
Nazicht


Zitdag van 09 januari 2020

14/01/2020

Actiepunten vorige zitdag

Vraag:
In de Montebellostraat bevindt zich een gebouw in totaal verloederde toestand waarin de eigenaar tijdelijke (legaal of illegaal) buitenlandse werknemers (voornamelijk oostblok) onderbrengt. Buurtbewoners vermoeden dat het gebouw illegaal als een soort hotel gebruikt wordt.

Antwoord:
In het kader van de werken aan de Oosterweelverbinding hebben veel aannemers werknemers laten overkomen uit het buitenland, zij hebben toestemming om hun werknemers tijdelijk onder te brengen in leegstaande panden in de stad.  We vragen na of dit zo’n pand betreft.
Dossier opgestart bij de wijkwerking, wordt mee opgevolgd door Sun Mee.


Vraag:
Parkeren op de stoep aan de Molenstraat 35. Mogelijk om daar paaltjes op de stoep te laten zetten, dan kunnen de automobilisten zich er niet parkeren?

Antwoord:
Teamleider heeft dit besproken met Sun Mee, zij heeft dit op zich genomen maar het plaatsen van paaltjes kan tot een jaar duren (procedure Stad).


Vraag:
Aan de overkant van de Anselmostraat 22 wordt elke avond tussen 23 en 01 uur veel overlast veroorzaakt door jongeren die steps van Bird willen opladen.

Antwoord:
Op dit moment nog geen vaststellingen kunnen doen, blijft in behandeling bij het wijkteam.
Vragenronde en nieuwe actiepunten

Vraag:
Op de hoek van de Jan Blockxstraat richting Verdussenstraat staat twee parkeerplaatsen een zelf aangebracht parkeerverbod. Zogezegd om de uitgang van een garage niet te blokkeren. Deze garagepoort zou uitgeven op een koer een zwembad.

Antwoord:
Nazicht


Vraag:
In het voorjaar 2020 worden assistentieflats CORES, Van Schoonbekestraat 10 opgeleverd en verdwijnen alle bouwwerf afsluitingen, waardoor dit gedeelte van de straat gedurende enkele jaren éénrichting was geworden. (komende van Mechelsesteenweg richting Lange Lozanastraat)
Buurtbewoners zouden deze enkelrichting graag behouden aangezien hierdoor een stuk minder doorgaand verkeer door de straat gaat.

Is dit mogelijk?

Antwoord:
Zal worden nagevraagd.


Vraag:
Veelvuldige snelheidsovertredingen in de Molenstraat.

Antwoord:
Nazicht


Vraag:
Tegen de richting rijden Molenstraat (komende vanuit alle zijstraten)
Gevaarlijke situatie want eris geen plaats om elkaar in twee richtingen te passeren.
Isabella Brantstraat/Jozef De Bomstraat richting Teichmansplaats ook verkeerde rijrichting. 

(melder gaat een schets van de situatie daar doorsturen)

Antwoord:
Nazicht


Zitdag van 05 december 2019

09/12/2019

Actiepunten vorige zitdag

Geen punten van BIN Harmonie


Vragenronde en nieuwe actiepunten

Vraag:
Bewoners van de appartementsblok in de Montebellostraat 2 vragen om meer toezicht door politie.

De laatste weken zijn er al een paar incidenten geweest waardoor ze zich niet meer veilig voelen:
– 2x ingebroken in de kelders (aangifte gedaan)
– Er werd schade toegebracht aan de garagepoort (aangifte gedaan)
– De voordeur in de hal werd geforceerd (aangifte gedaan)
– Slot van de voordeur stuk gemaakt (geen aangifte gedaan)

Antwoord:
Er worden dit najaar extra acties gedaan om toezicht te houden op rondtrekkende bendes. We geven het adres mee.


Vraag:
In de Isabella Brantstraat en omgeving zijn lijnen getrokken om de automobilisten meer ruimte te geven om uit hun garage te rijden. Hier werd in het begin keurig rekening mee gehouden, maar hier komt al verandering in. Meer en meer automobilisten overschrijden de lijnen tot zelfs een meter of meer..
Kan hier iets aan gedaan worden?

Antwoord:
Zal worden nagekeken


Vraag:
In de Montebellostraat bevindt zich een gebouw in totaal verloederde toestand waarin de eigenaar tijdelijke (legaal of illegaal) buitenlandse werknemers (voornamelijk oostblok) onderbrengt.

Buurtbewoners vermoeden dat het gebouw illegaal als een soort hotel gebruikt wordt.

Antwoord:
In het kader van de werken aan de oosterweelverbinding hebben veel aannemers werknemers laten overkomen uit het buitenland, zij hebben toestemming om hun werknemers tijdelijk onder te brengen in leegstaande panden in de stad.

We vragen na of dit zo’n pand betreft.


Vraag:
Het fietspad op de Mechelsesteenweg ter hoogte van de bakker ‘Het dagelijks brood’ is levensgevaarlijk. Het voetpad wordt vaak geblokkeerd door gestalde fietsen en op het fietspad wordt met grote snelheid gefietst in twee richtingen, ook met elektrische fietsen.

Antwoord:
Onze wijkteams zijn op de hoogte van deze problemen (in heel de regio) en werken hier gericht op door acties en regelmatige toezichten te doen. De overtreders worden hierbij effectief beboet bij overtredingen.


Vraag:
Parkeren op de stoep aan de Molenstraat 35. Mogelijk om daar paaltjes op de stoep te laten zetten, dan kunnen de automobilisten zich er niet parkeren?

Antwoord:
Zal worden nagekeken.


Vraag:
Voor het gebouw met de studentenkamers in de Mertens en Torfsstraat ligt het vol sigarettenpeuken. Studenten die niet binnen roken of uit hun raam roken gooien hun peuken steeds op het voetpad.

Antwoord:
Zal worden nagekeken.


Vraag:
Sluikstort aan de vuilbak juist voor de kleuterschool.
Dagelijks worden hier in en ronde vuilbak zakjes met voornamelijk huisvuil gedumpt.

Antwoord:
Als zoiets opgemerkt wordt mag de nummerplaat van de wagens doorgegeven worden zodat we kunnen nagaan of het al dan niet om buurtbewoners gaat.
Vuilbak verwijderen en eventueel binnen de schoolpoort laten plaatsen?


Vraag:
Aan de overkant van de Anselmostraat 22 wordt elke avond tussen 23 en 01 uur veel overlast veroorzaakt door jongeren die steps van Bird willen opladen.

Antwoord:
Nazicht.


Vraag:
Rond 6u en na 20u wordt er duidelijk drugs verhandeld aan het tankstation in de Paleisstraat.

Antwoord:
Nazicht.


Vraag:
Dagelijks veel verkeersovertredingen op de hoek Harmoniepark/Mechelsesteenweg/Belgiëlei. Zowel door fietsers, voetgangers als automobilisten.

Antwoord:
Nazicht.


Zitdag van 07 november 2019

29/11/2019

Actiepunten vorige zitdag

Vraag:
Overlast achtergelaten fietsen in de hele stad.

Antwoord:
Project in samenwerking met de stad:
Op 23 september start een campagne van de stad in samenwerking met de politie om fout gestalde fietsen uit het straatbeeld te verwijderen en te verzamelen in een loods waar de mensen hun fiets kunnen terughalen.
Er wordt gewerkt met drie zones:
• Zone 1: Koningin Astridplein
• Zone 2: Simonsstraat
• Zone 3: Operaplein
Ze starten op 14 oktober in zone 1 en gaan eind december verder in zone 2, zone 3 is voor 2020.

De stad is zelf de fietsen aan het weghalen nu. Dit is ook meermaals in de media geweest.
De mensen worden doorverwezen naar de fietsenparking -1 onder het Koningin Astridplein.
Deze parking zal beter worden ingericht in de toekomst met bewaking ed zodat de overlast hopelijk kan verdwijnen.
Onze mensen van het wijkteam werken hier wekelijks rond de problematiek van de daklozen, bedelaars en andere overlast. Ook de inspecteurs van interventie werken hier om zoveel mogelijk toezicht te houden.


Vragenronde en nieuwe actiepunten

Geen punten van BIN Harmonie


Zitdag van 03 oktober 2019

03/10/2019

Wegens onvoorziene omstandigheden werd deze zitdag afgelast.


Zitdag van 05 september 2019

03/10/2019

Actiepunten vorige zitdag

Vraag:
Overlast achtergelaten fietsen in de hele stad

Antwoord:
Project in samenwerking met de stad:
Op 23 september start een campagne van de stad in samenwerking met de politie om fout gestalde fietsen uit het straatbeeld te verwijderen en te verzamelen in een loods waar de mensen hun fiets kunnen terughalen.
Er wordt gewerkt met drie zones:
• Zone 1: Koningin Astridplein
• Zone 2: Simonsstraat
• Zone 3: Operaplein
Ze starten op 14 oktober in zone 1 en gaan eind december verder in zone 2, zone 3 is voor 2020.


Vragenronde en nieuwe actiepunten

Geen punten van BIN Harmonie


Zitdag van 06 juni 2019

29/08/2019

Actiepunten vorige zitdag

Vraag:
Overlast jongeren in het Harmoniepark: luide muziek, druggebruik, sluikstort, …

Antwoord:
Wordt op gewerkt tijdens de reguliere werking.Vraag:
Achtergelaten fietsen aan elke boom/paal in de straat in de Justitiestraat.

Antwoord:
Stad is bezig met een plan uit te werken om de fietsen van de straat te kunnen halen, op te slaan in een hangar en de overtreder bij afhaling van de fiets een GAS-boete te laten betalen. In Leuven wordt dit al zo gedaan. We blijven er op hameren bij de stad.Vragenronde en nieuwe actiepunten

Geen punten van BIN Harmonie


Zitdag van 02 mei 2019

06/06/2019

Actiepunten vorige zitdag

Vraag:
Meldster heeft een B&B in de straat, haar gasten kunnen vaak niet tot bij de deur met hun koffers omdat er auto’s en bestelwagens. Ook voor ouders/wandelaars met een buggy of een rolstoel is het onmogelijk om erlangs te stappen. Blauwe Lijn bellen is zinloos want tegen dat er een ploeg arriveert is de auto meestal al terug weg.
Voor de dokterspraktijk in de De Moystraat zijn er een tijdje terug paaltjes op de stoep gezet waardoor het probleem verholpen is, is dat daar ook mogelijk?

Antwoord:
De paaltjes zijn aangevraagd bij de Stad. Nog geen feedback of het goedgekeurd is of niet.Vraag:
De Verdussenstraat en de Jan Blockxstraat zijn al verschillende maanden enkelrichtingstraten, toch wordt dit niet gerespecteerd. Vooral in de late namiddag en ’s avonds rijden de auto’s van op de parking van het kantoorgebouw op de Jan Blockxstraat 1 gauw even rechtdoor om sneller in de Lange Lozannastraat te zijn via de Vinkenstraat. Dit zorgt vaak voor onveilige situaties. (gegevens melder bij WIK)

Antwoord:
Voorlopig nog geen vaststellingen. Het VOT en het wijkteam blijven nazichten doen.


Vraag:
Langs de garage in de Mertens en Torfsstraat zijn aan beide kanten aan het werken, waardoor er langs beide kanten vaak materiaal of containers staan. Doordat er aan de overkant van de straat, rechtover de garage steeds wagens geparkeerd staan is het praktisch onmogelijk om in en uit de garage te rijden. (gegevens melder bij WIK)

Antwoord:
Wijkteam heeft de werkmannen aangesproken, ze zouden er rekening mee houden maar het probleem blijkt niet opgelost. Wijkteam gaat nog eens langs.Vragenronde en nieuwe actiepunten

Vraag:
Overlast jongeren in het Harmoniepark: luide muziek, druggebruik, sluikstort, …

Antwoord:
Nazicht

Vraag:
Achtergelaten fietsen aan elke boom/paal in de straat in de Justitiestraat.

Antwoord:
Stad is bezig met een plan uit te werken om de fietsen van de straat te kunnen halen, op te slaan in een hangar en de overtreder bij afhaling van de fiets een GAS-boete te laten betalen. In Leuven wordt dit al zo gedaan.


Zitdag van 04 april 2019

01/05/2019

Actiepunten vorige zitdag

Vraag:
Foutparkeerders voor het kleuterschooltje ‘De sterrenkijker’ in de Molenstraat worden alleen maar onbeschofter. Mensen kunnen niet meer passeren met een kinderwagen en als er iets van zeggen worden ze uitgemaakt en begint er een ruzie.

Antwoord:
Dit wordt verder opgevolgd.

Een schoolstraat is mogelijk, maar moet aangevraagd worden door de school.
Let er wel op dat een schoolstraat een straat is die aan het begin en einde van de schooldag gedurende een half uur wordt afgesloten. De straat is dan enkel toegankelijk voor voetgangers en fietsers, ander verkeer is op die momenten niet toegestaan.


Vragenronde en nieuwe actiepunten

Vraag:
Op de parkeerstrook in de Sanderusstraat thv nummer 59 zijn de keien opnieuw losgeraakt. Die liggen nu op de stoep.

Antwoord:
Dit wordt nagekeken.


Vraag:
Iemand van BIN-Harmonie krijgt op regelmatige basis telefoon. Van het nummer 004416045814212 werd ze op 9 dagen tijd 8x gebeld en van het nummer 0348574054887 4x op 2 dagen tijd.
Kan hier iets aan gedaan worden?

Antwoord:
Politioneel kan hier vermoedelijk niets in ondernomen worden.

De website van Proximus gaf volgende info :

Wordt u vaak opgebeld door een vreemd nummer of buitenlands nummer?
Een onbekend, vaak buitenlands nummer met een andere landcode dan de Belgische +32, belt u op en als u opneemt hoort u een bandje, ruis of helemaal niks? Dit zijn call centers die 10 nummers in één keer bellen; de eerste die antwoordt, krijgt een verkoper aan de lijn. De andere negen nummers horen niets, maar worden nadien teruggebeld door het systeem. Dit is storend, maar vaak tijdelijk.

  • Bel nooit terug naar onbekende nummers

Beantwoord nooit oproepen van nummers die u niet kent, en zeker niet van buitenlandse nummers (bv. met landnummer +176, +88 of +372). Bel deze nummers ook absoluut niet terug. Vaak gaat het om frauduleuze betaalnummers met zeer hoge tarieven, waardoor uw factuur enorm kan oplopen.

  • Blokkeer het nummer via uw gsm

Op de meeste smartphones kunt u contactpersonen en bekende of onbekende nummers blokkeren. De richtlijnen hiervoor staan in de handleiding van uw toestel. Helaas kunnen noch wij, noch de Ombudsman Telecom deze buitenlandse nummers voor u blokkeren.

  • Laat u registreren op de “Bel mij niet meer”-lijst

Nooit meer gebeld worden voor commerciële doeleinden? Schrijf u gratis in voor de “bel-me-niet-meer”-lijst.

  • Verander indien nodig van nummer

Als u wordt opgebeld door een onbekend nummer, is dit meestal tijdelijk. Blijft het duren? Contacteer onze klantendienst en vraag om uw telefoonnummer en/of gsm-nummer te veranderen. Het is gratis voor uw gsm-nummer, maar u betaalt € 33.28 voor uw vast telefoonnummer.


Vraag:
Bijkomende klacht ivm verkeer in de Molenstraat:
Meldster heeft een B&B in de straat, haar gasten kunnen vaak niet tot bij de deur met hun koffers omdat er auto’s en bestelwagens. Ook voor ouders/wandelaars met een buggy of een rolstoel is het onmogelijk om erlangs te stappen. Blauwe Lijn bellen is zinloos want tegen dat er een ploeg arriveert is de auto meestal al terug weg.

 Voor de dokterspraktijk in de De Moystraat zijn er een tijdje terug paaltjes op de stoep gezet waardoor het probleem verholpen is, is dat daar ook mogelijk?

 Buurtbewoners hebben al vaak geprobeerd om de school erover aan te spreken maar ze hebben het gevoel dat ze uitgelachen worden.

Antwoord:
Het wijkteam zal een afspraak met de school maken om ze te sensibiliseren.
Voor de paaltjes zal er navraag worden gedaan bij de bevoegde stadsdiensten.


Vraag:
Verschillende buurtbewoners van de Sanderusstraat/Molenstraat/De Moystraat verzorgen de bomen in de straat, maar doordat er steeds vaker fietsen tegen geparkeerd/achtergelaten worden en sluikstort is wordt dit praktisch onmogelijk.

Antwoord:
Nazicht door het wijkteam én doorgave aan de bevoegde stadsdiensten.


Vraag:
De Verdussenstraat en de Jan Blockxstraat zijn al verschillende maanden enkelrichtingstraten, toch wordt dit niet gerespecteerd. Vooral in de late namiddag en ’s avonds rijden de auto’s van op de parking van het kantoorgebouw op de Jan Blockxstraat 1 gauw even rechtdoor om sneller in de Lange Lozannastraat te zijn via de Vinkenstraat.
Dit zorgt vaak voor onveilige situaties.

Antwoord:
Nazicht na de kantooruren


Vraag:
Langs de garage in de Mertens en Torfsstraat zijn aan beide kanten aan het werken, waardoor er langs beide kanten vaak materiaal of containers staan. Doordat er aan de overkant van de straat, rechtover de garage steeds wagens geparkeerd staan is het praktisch onmogelijk om in en uit de garage te rijden.

Antwoord:
Nazicht


Zitdag van 07 maart 2019

07/03/2019

Wegens ziekte van de voorzitter werd bovenvermelde zitdag geannuleerd.

De punten die zouden besproken worden op deze meeting zullen aangehaald worden op de zitdag van 04 april 2019.

Zitdag van 07 februari 2019

05/03/2019

Vragenronde en nieuwe actiepunten

Vraag:
Buurtbewoners omgeving Molenstraat maken zich zorgen voor wanneer de nieuwe regelgeving rond parkeren binnen de leien (enkel voor buurtbewoners), de uitbreiding van de kleuterschool, alsook enkele delen van de rechtbank die terugkeren naar het oude justitiepaleis.

Zo zal de buurt mogelijks veel meer verkeer ontvangen en het is nu al een ramp om er te parkeren.

Is er een mogelijkheid om beperkte toegang te verschaffen tot de Molenstraat; een soort van schoolstraat. Zodat enkel bewoners en personen die er dienen te zijn voor de school toegang krijgen tot deze straat om zo te voorkomen dat de Molenstraat een drukke verkeersstraat wordt.
Antwoord:
Dit wordt nagekeken.


Vraag:
Fietsen in de Anselmostraat en Lange Lozanastraat is levensgevaarlijk. De weg zit er vol putten waardoor je regelmatig moet uitwijken en dat terwijl de autobestuurders zich nooit aan de maximum snelheid van 30km/uur houden.Is de Anselmostraat en omgeving mee opgenomen in het nieuwe mobilisatieplan?

Antwoord:
Dit wordt nagekeken.


Vraag:
Foutparkeerders voor het kleuterschooltje ‘De sterrenkijker’ in de Molenstraat worden alleen maar onbeschofter. Mensen kunnen niet meer passeren met een kinderwagen en als er iets van zeggen worden ze uitgemaakt en begint er een ruzie.

Antwoord:
Er zal geregeld nazicht worden gedaan.


Vraag:
Thv Waterlink op de Mechelsesteenweg zou er een signalisatiebord in de weg staan op het voetpad.

Antwoord:
Het nodige zal worden gedaan om het signalisatiebord te verwijderen.


Zitdag van 03 januari 2019

18/01/2019
Er werden geen punten behandeld van BIN Harmonie.

Zitdag van 06 december 2018

03/01/2019

Actiepunten vorige zitdag
Vraag:
Op de hoek van  de Jozef De Bomstraat/Isabella Brantstraat en de Jozef De Bomstraat/Fourmentstraat staan ’s avonds bijna altijd auto’s op de stoep. Met de heraanleg van deze straten zijn er minder parkeerplaatsen in deze straten.
Antwoord:
Wijkteam blijft regelmatig toezicht houden.


Vraag:
In het eerste deel van de Lange Lozanastraat vanaf de Jan Van Rijswijcklaan wordt gefietst en met bromfietsen gereden op het voetpad.
Er zijn nochtans fietspaden aan beide kanten van de straat. Dit is gevaarlijk voor voetgangers en zeker voor ouderen met een rollator. Er worden bromfietsen hersteld op het voetpad en getest met de nodige overlast.
Antwoord:
Wijkteam heeft aan de uitbaters gevraagd om de klanten erop aan te spreken en te sensibiliseren.


Vraag:
Op de Mechelsesteenweg 76 en 92 staan ook regelmatig fietsen, reclameborden en Vespa’s in de weg. Meestal is er wel een doorgang voor voetgangers, zij het uiterst smal.
De Biologische bakker heeft ook verschillende bloembakken op het terras staan. Als er fietsen staan of mensen op de bank en aan de tafeltjes zitten waardoor er daar weinig plaats voor de voetgangers is. Aan de kant van het fietspad is meestal totaal geen doorgang want daar staan de reclameborden en ook hun fietsenstalling.
Antwoord:
Door wijkteam nazicht gedaan en uitbater aangemaand om terras te zetten zoals op de vergunning is vermeld. Wijkteam blijft op regelmatige basis nakijken of terras nog in regel is.Vragenronde en nieuwe actiepunten
Vraag:
Er is bezorgdheid over het vuurwerk dat de komende weken kan worden afgestoken.  
Antwoord:
Vanaf 15 december worden er extra ploegen ingezet om te controleren op vuurwerk. Wanneer er vuurwerk wordt afgestoken en de daders worden gevat krijgen ze een boete, al blijft de pakkans wel klein.

Zitdag van 08 november 2018

13/11/2018

Actiepunten vorige zitdag
Vraag:

Molenstraat: Bord achtergelaten met de werken, wordt door iedereen verplaatst, zou opgehaald moeten worden. Ondertussen ook stenen achtergelaten thv nummer 22.
Antwoord:
Er zal terug nazicht worden gedaan door het wijkteam.


Vraag:
Wanneer je van de Sanderusstraat richting de Mertens en Torfsstraat gaat staat er geen bord dat je niet rechts mag afslaan. Er staat wel een verbodsbord in de straat zelf, maar het is op voorhand nergens aangegeven dat je dit manoeuvre niet mag doen.
Antwoord:
Uit nazicht van het VOT blijkt dat de verkeerssituatie duidelijk zou moeten zijn. Er hangt geen C31 (verbod naar rechts) in de Sanderusstraat, maar het F19 bord (verplichte rijrichting) en de C1 (verboden rijrichting) hangende in de Mertens en Torfsstraat maken duidelijk dat je er niet in mag.
Opmerking op zitdag:
Van de Justitiestraat richting Mertens en Torfsstraat is het duidelijk maar niet als van uit de Sanderusstraat komt.


Vraag:

Op de hoek van  de Jozef De Bomstraat/Isabella Brantstraat en de Jozef De Bomstraat/Fourmentstraat staan ’s avonds bijna altijd auto’s op de stoep. Met de heraanleg van deze straten zijn er minder parkeerplaatsen in deze straten.
Antwoord:
Nog geen feedback over gekregen.Vragenronde en nieuwe actiepunten
Vraag:
Buurtbewoners van de omgeving Harmoniestraat klagen over het grote aantal ‘tijdelijke’ parkeerverbodsborden.
Bedrijven krijgen geen parkeerkaarten en gebruiken dan maar verbodsborden om te laden en lossen. Deze borden staan er altijd lange tijd en worden maar sporadisch gebruikt om te laden en lossen maar de buurtbewoners kunnen hierdoor wel geen parkeerplaats binnen en straal van 500m van hun woning vinden.
Antwoord:
Er zal nazicht worden gedaan door het wijkteam.


Vraag:
In het eerste deel van de Lange Lozanastraat vanaf de Jan Van Rijswijcklaan wordt gefietst en met bromfietsen gereden op het voetpad. Er zijn nochtans fietspaden aan beide kanten van de straat. Dit is gevaarlijk voor voetgangers en zeker voor ouderen met een rollator.
Er worden bromfietsen hersteld op het voetpad en getest met de nodige overlast.
Antwoord:
Er zal nazicht worden gedaan door het wijkteam.


Vraag:
Reeds enkele maanden (sinds de heraanleg van het voetpad) ligt er ter hoogte van de Molenstraat 36 een houten plaat op het voetpad wat gevaarlijk kan zijn voor de voorbijgangers. Onder de plaat is een niveauverschil met de rest van het voetpad.
Antwoord:
Er zal nazicht worden gedaan door het wijkteam.


Vraag:
Tijdens de werken in de Van Schoonbekestraat is het verboden om links af te slaan maar betekent dit ook dat met niet mag terugkeren? Maw draaien van richting naar de stad naar richting Harmoniestraat?
In de Jozef de Bomstraat staat hetzelfde bord maar daar draaien de wagens wel richting Anselmostraat.
Antwoord:
Er zal nazicht worden gedaan.


Vraag:
Het voetpad op de Mechelsesteenweg thv Bardin op nr 102 en 104 staat het vol fietsen op het voetpad terwijl er verder op de hoek met de Montebellostraat plaats genoeg is.
Hierdoor moeten voetgangers dikwijls op het fietspad gaan stappen, tot grote ergernis van de fietsers.
Antwoord:
Wijkteam zal eventueel voorstellen aan de uitbater om adhv sensibiliserende stickers of plakkaten de klanten te vragen om rekening te houden met de buurtbewoners/voetgangers.


Vraag:
Op de Mechelsesteenweg 76 en 92 staan ook regelmatig fietsen, reclameborden en Vespa’s in de weg. Meestal is er wel een doorgang voor voetgangers, zij het uiterst smal.
De Biologische bakker heeft ook verschillende bloembakken op het terras staan. Als er fietsen staan of mensen op de bank en aan de tafeltjes zitten waardoor er daar weinig plaats voor de voetgangers is. Aan de kant van het fietspad is meestal totaal geen doorgang want daar staan de reclameborden en ook hun fietsenstalling.
Antwoord:
Er zal nazicht worden gedaan door het wijkteam. Ook zal men nakijken of de terrasvergunning in orde is.

Zitdag van 04 oktober 2018

21/10/2018

Vragenronde en nieuwe actiepunten
Vraag:
Molenstraat: Bord achtergelaten met de werken, wordt door iedereen verplaatst, zou opgehaald moeten worden.
Aan de kleuterschool ‘De Sterrekijker’ staat een vuilbak, deze wordt dagelijks rond 9 uur leeg gemaakt door de stad en tegen 10 uur zit hij al terug vol. Mensen stoppen er speciaal om zakjes huisvuil in de vuilbak te stoppen.
Antwoord:
Er zal nazicht worden gedaan.


Vraag:
Wanneer je van de Sanderusstraat richting de Mertens en Torfsstraat gaat staat er geen bord dat je niet rechts mag afslaan. Er staat wel een verbodsbord in de straat zelf, maar het is op voorhand nergens aangegeven dat je dit manoeuvre niet mag doen.
Antwoord:
Er zal nazicht worden gedaan.


Vraag:
Op de hoek van  de Jozef De Bomstraat/Isabella Brantstraat en de Jozef De Bomstraat/Fourmentstraat staan ’s avonds bijna altijd auto’s op de stoep. Met de heraanleg van deze straten zijn er minder parkeerplaatsen in deze straten.
Antwoord:
Er zal nazicht worden gedaan.


Vraag:
Weer heel veel fietsen op het voetpad ter hoogte van de Panos in de Anselmostraat. Dit doet zich vooral ’s middags en tussen 16 en 17 uur voor.
Antwoord:
Er zal nazicht worden gedaan.


Mededeling:
Het groene stuk in de Molenstraat zal in de toekomst moeten wijken voor een nieuwe sportschool. Buurtbewoners maken zich zorgen over de overlast dat dit zal meebrengen, vooral over het extra verkeer en de jongerenoverlast. Ze zijn bezig met een petitie en schrijven de nodige instanties aan om deze plannen tegen te gaan. Ze zijn van mening dat het plein in de Sanderusstraat veel beter geschikt is voor zo een complex neer te zetten aangezien daar veel meer parkeermogelijkheden zijn.

Zitdag van 06 september 2018

07/09/2018
Er werden geen punten behandeld van BIN Harmonie.

Zitdag van 07 juni 2018

10/06/2018

Actiepunten vorige zitdag
Vraag:

Dagelijks negeren automobilisten het eenrichtingsverkeer in de Aarschotstraat om snel in hun garage te kunnen rijden. Dit valt vooral voor na 17u.
Antwoord:
Nazicht gedaan op verschillende dagen en tijdstippen (15/05 – 18/05 – 23/05 – 28/05 – 04/06). Tijdens deze nazichten zijn er vaststellingen gemaakt inzake foutparkeren maar geen enkele vaststelling ‘rijden tegen de rijrichting in’. Wordt opgenomen in de reguliere werking van het VOT en verder opgevolgd.


Vraag:
De buurtbewoners in en rond de Maurice Verbaetsteeg ondervinden veel last van fout geparkeerde wagens. De steeg wordt regelmatig gebruikt om ‘even’ te parkeren, in en uit te laten of graag ook om de auto de auto aan het einde van de steeg een hele nacht/dag te laten staan.
Dit leidt regelmatig tot overlast voor de bewoners. Zij kunnen zelfs de steeg niet meer inrijden, hun garage niet meer in- of uitrijden etc. Zelfs voor de mensen zonder eigen garage of wagen leidt dit tot gevaarlijke situaties voor en met kinderen. Soms het zo ver de mensen met een bakfiets niet meer kunnen in- of uitrijden.
Antwoord:
Nazicht gedaan op verschillende dagen en tijdstippen (15/05 – 16/05 – 18/05 – 22/05 – 04/06). Tijdens deze nazichten zijn geen vaststellingen gemaakt. Wordt verder opgevolgd door het VOT en de buurtregisseur.


Vraag:
C.Teichmannplaats is nog maar net aangeplant en toch al veel zwerfvuil (blikjes, papiertjes, sigarettenpeuken). Voornamelijk van studenten die met het goede weer ’s middags hun weg naar de pleintjes vinden om te lunchen. Buurtbewoners vragen of het mogelijk is om vuilbakken te plaatsen en eventueel bordjes.
Antwoord:
Bordjes liggen klaar om eerstdaags opgehangen te worden. Een extra vuilbak gaan ze waarschijnlijk niet willen plaatsen omdat het over een klein plein gaat.


Vraag:
Op de hoek van de Jozef De Bomstraat en de Isabella Brantstraat wordt er steeds vaker groothuisvuil achtergelaten. Dit gaat over matrassen, koelkasten, … En telkens het weggehaald wordt, komt er nieuw vuil te staan.
Antwoord:
Regelmatig toezicht door wijkteam, nog geen heterdaad. Buurttoezichters gaan dit mee opvolgen


Vraag:
Wagens parkeren vaak zo dicht bij de inritten van de garages in de Jozef De Bomstraat dat het soms onmogelijk is om je eigen garage nog in- en uit te rijden. Buurtbewoners vragen extra toezicht.
Antwoord:
Verschillende nazichten gedaan op verschillende dagen en tijdstippen. Geen vaststellingen gedaan.


Vraag:
Sinds de (succesvolle) heraanleg van de straten in de buurt wordt er in de Jan Blockxstraat bijna constant half of helemaal op de voetpaden geparkeerd. Soms wordt de toegang tot nr.5 volledig geblokkeerd en parkeren ze dicht tegen de kant dat er in het groen moet gestapt worden om uit te kunnen stappen. De melders begrijpen de moeilijkheden voor de buurtbewoners doordat veel parkeerplaatsen weg zijn, maar de doorgang naar hun gebouw wordt bemoeilijkt voor rolstoelgebruikers of kinderwagens, de stoep wordt bevuild door motorolie en het groen wordt platgetrapt. Zij zouden graag meer toezicht en een oplossing voor het probleem zien. Binnenkort zal er eveneens op de hoek van de Lange Lozanastraat/Vinkenstraat een nieuw gebouw van 35 appartementen af zijn, zonder garages, dat geeft nog eens 35 auto’s meer.
Antwoord:
Nazicht gedaan op verschillende dagen en tijdstippen (15/05 – 17/05 – 23/05 – 28/05 – 30/05). Tijdens deze nazichten heeft het VOT 12 vaststellingen gemaakt.


Vraag:
De Damhouderestraat zou na de werken een enkelrichtingsstraat worden maar er mag nog steeds in beide richtingen gereden worden. Aangezien er aan beide kanten mag geparkeerd worden veroorzaakt dit vaak problemen bij het in- en uitrijden van de straat omdat het zo smal is. Kan dit nagekeken worden?
Antwoord:
Uit nazicht is gebleken dat men onlangs pas begonnen is met het afschrapen van de toplaag van de straat. De werken zijn dus nog steeds op gang.


Vraag:
Diverse keistenen in de parkeerstroken liggen los, hier en daar is er zelfs een steen weg. Wordt doorgegeven aan Stad door Jonathan Lambrechts.
Antwoord:
Nog geen feedback ontvangen.


Vragenronde en nieuwe actiepunten
Vraag:
Fietsers op het voetpad.
Antwoord:
Wordt nog steeds opgevolgd door de wijkteams.

Zitdag van 03 mei 2018

05/05/2018

Actiepunten vorige zitdag
Geen actiepunten voor BIN Harmonie

Vragenronde en nieuwe actiepunten
Vraag:

Dagelijks negeren automobilisten het eenrichtingsverkeer in de Aarschotstraat om snel in hun garage te kunnen rijden. Dit valt vooral voor na 17u.
Antwoord:
Wordt nagekeken.


Vraag:
De buurtbewoners in en rond de Maurice Verbaetsteeg ondervinden veel last van fout geparkeerde wagens. De steeg wordt regelmatig gebruikt om ‘even’ te parkeren, in en uit te laten of graag ook om de auto de auto aan het einde van de steeg een hele nacht/dag te laten staan.
Dit leidt regelmatig tot overlast voor de bewoners. Zij kunnen zelfs de steeg niet meer inrijden, hun garage niet meer in- of uitrijden etc. Zelfs voor de mensen zonder eigen garage of wagen leidt dit tot gevaarlijke situaties voor en met kinderen. Soms het zo ver de mensen met een bakfiets niet meer kunnen in- of uitrijden.
Antwoord:
Wordt nagekeken.


Vraag:
C.Teichmannplaats is nog maar net aangeplant en toch al veel zwerfvuil (blikjes, papiertjes, sigarettenpeuken). Voornamelijk van studenten die met het goede weer ’s middags hun weg naar de pleintjes vinden om te lunchen. Buurtbewoners vragen of het mogelijk is om vuilbakken te plaatsen en eventueel bordjes.
Antwoord:
Wordt nagekeken.


Vraag:
Op de hoek van de Jozef De Bomstraat en de Isabella Brantstraat wordt er steeds vaker groothuisvuil achtergelaten. Dit gaat over matrassen, koelkasten, … En telkens het weggehaald wordt, komt er nieuw vuil te staan.
Antwoord:
Wordt nagekeken.


Vraag:
Wagens parkeren vaak zo dicht bij de inritten van de garages in de Jozef De Bomstraat dat het soms onmogelijk is om je eigen garage nog in- en uit te rijden. Buurtbewoners vragen extra toezicht.
Antwoord:
Wordt nagekeken.


Vraag:
Sinds de (succesvolle) heraanleg van de straten in de buurt wordt er in de Jan Blockxstraat bijna constant half of helemaal op de voetpaden geparkeerd. Soms wordt de toegang tot nr.5 volledig geblokkeerd en parkeren ze dicht tegen de kant dat er in het groen moet gestapt worden om uit te kunnen stappen. De melders begrijpen de moeilijkheden voor de buurtbewoners doordat veel parkeerplaatsen weg zijn, maar de doorgang naar hun gebouw wordt bemoeilijkt voor rolstoelgebruikers of kinderwagens, de stoep wordt bevuild door motorolie en het groen wordt platgetrapt. Zij zouden graag meer toezicht en een oplossing voor het probleem zien. Binnenkort zal er eveneens op de hoek van de Lange Lozanastraat/Vinkenstraat een nieuw gebouw van 35 appartementen af zijn, zonder garages, dat geeft nog eens 35 auto’s meer.
Antwoord:
Wordt nagekeken.


Vraag:
De Damhouderestraat zou na de werken een enkelrichtingsstraat worden maar er mag nog steeds in beide richtingen gereden worden. Aangezien er aan beide kanten mag geparkeerd worden veroorzaakt dit vaak problemen bij het in- en uitrijden van de straat omdat het zo smal is. Kan dit nagekeken worden?
Antwoord:
Wordt nagekeken.Vraag:
Diverse keistenen in de parkeerstroken liggen los, hier en daar is er zelfs een steen weg.
Antwoord:
Wordt doorgegeven aan Stad door Jonathan Lambrechts.


Vraag:
In het Harmoniepark ligt het vol voedsel dat op de grond gegooid wordt om de duiven te voederen, ondanks dat het verboden is.
Antwoord:
Wordt nagekeken.