BIN HARMONIE

Met het succes van de BIN’s in andere gebieden, vatte men het idee op ook dergelijk initiatief in de buurt Harmonie te verwezenlijken.

Oprichting

03/10/2012

Eind vorige eeuw spande de wijkwerking Harmonie zich reeds enkele jaren in om de leefbaarheid en de samenhang in de wijk te verbeteren.

De wijkwerking Harmonie werd vragende partij voor een samenwerking tussen burgers, de overheid en de politie. In het voorjaar 2000 vonden de eerste contacten plaats.

Begin 2001 vond dan de eerste praktische vergadering plaats met als doel de opstart van BIN Harmonie.

Na een demografisch onderzoek en een enquête werd de buurt voorgelicht aangaande de bepalingen van het BIN volgens de omzendbrief I/VSP/2001/16. Toen bleek dat voldoende mensen bereid waren het partnership aan te gaan werd op 15 november 2001 officieel van start gegaan met deze BIN.

Het BIN Protocol werd op 01 december 2001 officieel ondertekend door mevrouw Leona Detiège, voormalig burgemeester Stad Antwerpen, de heer Luc Lamine, toenmalig korpschef van de Lokale Politie Antwerpen, en de heer François Vervoort, destijds coördinator van BIN Harmonie.
Na zijn overlijden werd mevrouw Maria Bogaerts eind 2009 door de leden aangeduid als nieuwe coördinator.

De “BIN-Code van de Stad” is een overeenkomst tussen de Stad Antwerpen en de buurtinformatienetwerken bij bewoners. Deze werd op op 28 september 2008 ondertekend door enerzijds de heer Patrick Janssens, destijds burgemeester Stad Antwerpen en anderzijds de heer François Vervoort, toenmalig coördinator van de BIN Harmonie.

Op 16 december 2011 werd het 10-jarig bestaan van BIN Harmonie plechtig gevierd, waarbij de uitbreiding van het oorspronkelijk gebied BIN Harmonie officieel werd aangekondigd. Deze uitbreiding die, op verzoek van de burgers, in overeenstemming werd gebracht met de omschrijving van de wijk Harmonie; werd bevestigd in het vernieuwde officiële charter.

Dit charter werd op 16 december 2011 ondertekend door o.a. dhr. Patrick Janssens, toenmalig burgemeester Stad Antwerpen en mevrouw Maria Bogaerts, coördinator BIN Harmonie.