NUTTIGE INFORMATIE

Verschillende diensten van Stad Antwerpen zetten zich in voor een aangename en veilige leefomgeving.

Buurtconflicten oplossen door bemiddeling

14/09/2012

Buurtconflicten hebben een belangrijke impact op het onveiligheidsgevoel en de levenskwaliteit van de betrokken bewoners. Uit nader onderzoek blijkt dat de oorzaak veelal een gebrekkige communicatie tussen buurtbewoners is.

Een constructieve benadering van buurtconflicten: bemiddeling.
Uw naaste buur luistert om middernacht nog steeds naar de radio, die zoals gewoonlijk snoeihard staat. U hebt hem reeds meermaals gevraagd dit niet meer te doen, maar de laatste keer heeft hij u op een zeer agressieve wijze geantwoord dat hij in zijn huis doet wat hij wilt. Sindsdien durft u hem niet echt meer aan te spreken, maar de gevolgen van enkele slapeloze nachten worden voelbaar. U bent uitgeput en weet niet meer wat doen.

Ogenschijnlijk banale buurtconflicten kunnen soms grote frustraties veroorzaken en uw leefkwaliteit ernstig schaden.
Misschien kan u dit conflict wel aan de hand van een buurtbemiddeling afhandelen. Een buurtbemiddeling initieert immers een constructief proces waarbij alle partijen gezamenlijk naar een oplossing zoeken, dit in een vertrouwelijke en vrijwillige sfeer.

De bemiddelaar faciliteert het gesprek tussen buurtbewoners. Hij geeft elke partij de kans om zijn standpunt te verwoorden en stimuleert ze om hun rol in de afhandeling van het conflict zonder zich zelf over het conflict uit te spreken. Een geslaagde buurtbemiddeling kan de verstoorde relaties tussen buurtbewoners herstellen. Het stelt elke partij in staat om de standpunten en de belangen van de ander beter te begrijpen. Hierop verder bouwend kunnen partijen op autonome wijze een oplossing voor hun conflict uitdenken die voor iedereen aanvaardbaar is.

Preventietips: hoe conflicten met buurtbewoners voorkomen?

 • Bespreek problemen, die u met een buurtbewoner ervaart, steeds eerst met de persoon in kwestie. Door jullie standpunten en jullie gevoelens uit te wisselen is de kans immers groot dat jullie tot een oplossing komen;
 • Luister naar uw buur zodat u beter zijn perspectief kan begrijpen;
 • Vermijd mee te gaan in een opbod van provocaties;

Als de communicatie met uw buur echt zoek is en dat er geen oplossing voorhanden is, kunt u op een buurtbemiddelaar beroep doen.
De buurtbemiddelaar voor de stad Antwerpen: tel: 03 338 65 73 of bemiddeling@stad.antwerpen.be

Bron: besafe / Stad Antwerpen

Neen tegen graffiti!

08/12/2012

Staat er een graffiti-tag op uw gevel? Kan u niet meer naast de aangeplakte affiches kijken? Kan u het verkeersbord niet meer zien door de stickers?
Sedert 1 juni 2009 verwijderen de stadsdiensten gratis graffiti, affiches en zelfklevers op openbaar en privé-domein.
Inwoners van Antwerpen die graffiti, affiches en stickers op hun eigendom hebben, kunnen een aanvraag indienen bij de stad om dit gratis te laten verwijderen. Let wel: enkel de eigenaars of verantwoordelijke personen van een woning kunnen een aanvraag indienen.

Het team dat de graffiti verwijdert werkt per zone. Tijdens de ´Buurt aan de Beurt´-actie wordt een volledige wijk aangepakt. Andere vragen om graffiti te verwijderen worden in een schema opgenomen en op een later moment uitgevoerd.

Praktische werkwijze aanvraag:
U vindt het aanvraagformulier in alle stadskantoren en districtshuizen. Via het e-loket kunt u ook een aanvraag indienen om het formulier thuis bezorgd te krijgen.

Het volledig ingevulde en ondertekend formulier dient verstuurd te worden aan:
College van burgemeester en schepenen
Bijzonder interventieteam stadsreiniging
Grote Markt 1
2000 Antwerpen

Het bijzonder interventieteam zal de eigenaar contacteren voor meer informatie en praktische afspraken.

Wat met graffiti op het openbaar domein?
Graffiti meldingen op het openbaar domein kan u doorgeven aan de infolijn 0800 935 11, via melding.graffiti@stad.antwerpen.be of via de districtshuizen. Deze meldingen worden elk afzonderlijk beoordeeld en opgevolgd.

Bron: Stad Antwerpen

Fietslabelen

01/08/2018
Het loont steeds de moeite om je fiets te laten labelen met je rijksregisternummer.

Teruggevonden fietsen kunnen hierdoor zeer snel worden teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar.

Via de website www.gevondenfietsen.be kan u de labelmomenten bekijken.

Voor meer informatie of indien u de medewerkers wilt boeken voor een gratis labelsessie voor uw bedrijf, school, jeugdbeweging of activiteit kan u terecht bij:

Anders Megroedt | Regisseur Fietsen
Stad Antwerpen | Samen Leven | Woonomgeving | Buurtregie
postadres: Grote Markt 1 | 2000 Antwerpen
kantooradres: Francis Wellesplein 1 | 2018 Antwerpen
anders.megroedt@stad.antwerpen.be | www.antwerpen.be

Coronacijfers in Antwerpen, geen echt succesverhaal….

23/07/2020

Op vraag van onze BIN-gemandateerde PZ Antwerpen en gezien de Antwerpse coronacijfers, ondanks de verstrengde nationale maatregelen, al enige dagen een stijgende curve vertonen, brengen wij graag onderstaande verstrengde maatregelen onder uw aandacht.

Om de tendens van de stijgende coronacijfers een halt toe te roepen zullen vanaf zaterdag 25 juli 2020, over het ganse grondgebied van de stad Antwerpen, onderstaande maatregelen verstrengd worden:

 • Een verdere verstrenging van de ordehandhaving op horecazaken. Horecazaken zullen bij manifeste overtredingen, zonder uitzondering, gesloten worden. Zelfs indien het een eerste overtreding betreft.
 • Een registratieplicht voor horecazaken waarbij de contactgegevens van de klanten bijgehouden moeten worden, teneinde bij een eventuele besmettingshaard de mogelijk potentiële slachtoffers snel te kunnen contacteren en het risico op verspreiding minimaal te houden.
 • Een mondmaskerplicht op alle markten en kermissen. Ook in alle publiek toegankelijke ruimtes zal een mondmaskerplicht gelden, tenzij men zit om te consumeren of bij statische activiteiten waarbij voldoende afstand gegarandeerd kan worden (bv. een fitnesstoestel gebruiken op voldoende afstand van anderen). Dit betekent bv. dat wie in het café naar het toilet gaat, op dat moment wel een mondmasker zal moeten dragen.
 • Een verbod op hoog risicovol consumptiegedrag zoals het delen van alcoholische dranken of het gebruik van een waterpijp.
 • Een verbod op de alcoholverkoop voor take-away tussen middernacht en zeven uur ’s ochtends, dit specifiek om het verplaatsingsgedrag na het sluitingsuur van de horeca (om 1 uur) tegen te gaan.
 • De regels voor evenementen blijven gelden maar er komt een verbod op samenscholingen boven 10 personen wanneer dit gebeurt buiten het strikte gezinsverband of wanneer de afstandsregels niet gerespecteerd worden.

Preventieve maatregelen.

 • Was regelmatig uw handen (zeker na een toiletbezoek)
 • Maak gebruik van een ontsmettingsgel
 • Draag zo veel mogelijk een mondmasker indien u uw bubbel verlaat.
 • Hou minstens 1,5 m afstand
 • Wie zich ziek voelt neemt contact op met zijn huisarts en blijft thuis.

©Phaemar – 23/07/2020