Verkeersbord C6: Quad verbod

10 / 10 / 2012

Nieuw verbodsbord C6 voor quads
Sinds enige tijd ziet de attente weggebruiker meer en meer een nieuw verkeersbord in het straatbeeld opduiken. Het nieuwe verkeersbord C6 – verboden toegang voor bestuurders van motorvoertuigen met vier wielen, geconstrueerd voor onverhard terrein, met een open carrosserie, een stuur als op een motorfiets en een zadel – werd ingevoerd met het KB 11 juni 2011.

Waarom deze maatregel in Antwerpen
Op het grondgebied van de stad Antwerpen mag u niet met een quad rijden. De stadsbewoners werden vaak geconfronteerd met het foutief gebruik van deze vierwielige motorvoertuigen. Geluidshinder, onaangepaste snelheden en roekeloos rijgedrag zijn enkele van de veelvoorkomende klachten waarmee het stadsbestuur in aanraking kwam. Om de levenskwaliteit van de stadsbewoners te verzekeren en om de veiligheid van andere weggebruikers te garanderen, werden quads verboden op de stadswegen.

Uitzondering op deze regel
Het quadverbod geldt in de bebouwde kom, met uitzondering van de gewestwegen. Op gewestwegen zijn de quads toegelaten om doorstroming naar de naburige gemeenten mogelijk te maken.

Het verbod wordt aangeduid met het verbodsbord C6, aangevuld met een onderbord (uitgezonderd vergunninghouders).

Vergunning aanvragen
In zeer uitzonderlijke gevallen wordt er een vergunning toegekend om met een quad op de stadswegen te rijden.

Dit kan om:

  • medische redenen
  • omwille van een specifieke beroepsuitoefening
  • andere gegronde redenen

U kan een vergunning aanvragen via het e-formulier.

Gerelateerde onderwerpen

Stad en Lokale Politie Antwerpen lanceren campagne voor veiliger verkeer

Sinds begin september hebben stad Antwerpen en Politie Antwerpen hun nieuwe campagne voor verkeersveiligheid opgestart. Dit jaar ligt de nadruk op de verantwoordelijkheid die iedereen heeft in het verkeer. Respect tussen alle weggebruikers zorgt voor veiliger verkeer in de stad.AffichecampagneNaast affiches in het straatbeeld wordt sterk ingezet op een digitale campagne. Online vormen het computerspel […] Lees meer ...

Verkeersdrukte versus parkeerdruk

Weliswaar hebben we er momenteel weinig hinder van, maar in pre-corona tijden en vermoedelijk in de post-corona periode lijkt de ‘parkeerdruk’ een logisch gevolg van de ‘verkeersdrukte’. Maar klopt dit wel altijd…Overdag heeft onze wijk – vooral tijdens de spitsuren – best wel last van de verkeersdrukte. Denk hierbij maar aan de Mechelsesteenweg, Lange Lozanastraat, […] Lees meer ...

Winterbanden

In ons land zijn winterbanden nog niet verplicht. In andere landen bestaat die verplichting mogelijk wel. Zomerbanden worden bij koude temperaturen hard en verliezen op die manier hun hechtingsvermogen met de rijbaan. Heel veel auto’s zijn tegenwoordig voorzien van eco-banden met geringe rolweerstand. Bij dergelijke auto’s zijn winterbanden onontbeerlijk. In principe is het zo dat […] Lees meer ...