Rol van de brandweer

07 / 08 / 2018
BrandweerwagenProblematiek

Een brand meemaken is een afschuwelijke ervaring. In de periode daarna moeten heel wat zaken op korte termijn geregeld worden. Het is dan ook belangrijk te weten wat te doen na brand.

Rol van de brandweer

De brandweer rukt bij brand uit met blus- en reddingsvoertuigen, commandovoertuigen en ziekenwagens. De eerste actie van de brandweerlieden is steeds gericht op het redden van mensen en dieren. Tegelijkertijd wordt gestart met de bluswerken. Bij het blussen tracht de brandweer de schade aan de bezittingen zoveel mogelijk te beperken.

Niet alleen blussen

Afhankelijk van de omvang van de brand en de risico’s die daarmee gepaard gaan, brengt de brandweer de gasmaatschappij, de elektriciteitsleverancier en de watermaatschappij op de hoogte.

De brandweer neemt maatregelen indien er wordt getwijfeld aan de bouwkundige staat van het pand. Deskundigen inzake bouwstabiliteit worden gevraagd advies te geven.

De brandweer werkt nauw samen met de politie, alsook met de brandexpert die mogelijk wordt aangesteld door het gerecht.

Bij een zeer ernstige brand contacteert de brandweer steeds de burgemeester.

De brandweer heeft haar werk gedaan, wat nu?

Neem tijdens of direct na de brand contact op met je verzekeringsmaatschappij. Probeer ook om je verzekeringsagent ter plaatse te krijgen. De brandweer kan dan bijvoorbeeld al aangeven welke schade het gevolg is van de bluswerken.

Wanneer je de woning blijft gebruiken of weer mag gebruiken, laat dan de elektriciteits- en gasleidingen en alle daarop aangesloten toestellen controleren door een erkend installateur. De installaties en apparaten kunnen immers door de hitte en rookgassen beschadigd zijn, ook al is er ogenschijnlijk niets aan te merken.

Als de gastoevoer en elektriciteitstoevoer werd afgesloten, laat dan een erkend installateur komen. Deze kan de installatie volgens de voorschriften herstellen.

Het energiebedrijf mag alleen weer gas en/of elektriciteit leveren als een erkend organisme de gas-en elektriciteitsvoorzieningen heeft gekeurd.

Verwittig de nutsmaatschappijen

Afhankelijk van de omvang van de brand en de daarmee gepaard gaande risico’s werden de gas- en elektriciteitsleverancier en de watermaatschappij al op de hoogte gebracht.

Waarschuw zelf echter steeds de watermaatschappij, de gas- en elektriciteitsleverancier en de telefoonmaatschappij. Maak een melding van de eventuele beschadiging aan de kabels en leidingen. Pleeg overleg over de levering van gas- en elektriciteit.

Heeft u nog vragen?

De preventiedienst van de brandweer tracht u een gericht antwoord te geven op vragen omtrent brandveiligheid en u de nodige informatie en ondersteuning te bieden. U kunt contact opnemen via het mailadres brandweer.preventiesecretariaat@stad.antwerpen.be of op het nummer 03 338 89 50 (tussen 8u30 en 12u00).

Gerelateerde onderwerpen

40% hangt de rookmelder verkeerd op!

Een bevraging van de FOD Binnenlandse Zaken en ANPI vzw toonde aan dat 40 % van de Belgen die een rookmelder bezitten, deze foutief in de keuken installeren. Ook in de stookruimte of de badkamer worden soms toestellen gemonteerd. Nochtans kan een rookmelder in deze ruimtes slecht functioneren en een vals gevoel van veiligheid opwekken. […] Lees meer ...

Advies van de brandweer

De verzekeringZorg na een brand in de eerste plaats voor een snelle schadeaangifte bij je verzekeringsagent. Neem contact op met het verzekeringskantoor. Indien het huis wordt gehuurd, licht dan de eigenaar of de verhuurder in. De verzekeringsagent zal een schade-expert ter plaatse sturen om de schade vast te stellen. Je hebt het recht om een […] Lees meer ...

Brand is te voorkomen

ProblematiekJaarlijks zijn er in ons land 10.000 branden. Deze veroorzaken heel wat menselijke en materiële schade. Bovendien hoef je geen brandhaard in uw woning te hebben om gevaar te lopen. In België worden immers meer dan 1000 mensen per jaar bevangen door koolstofmonoxide (CO-vergiftiging). Tegen heel wat van die gevaren kunt u zich beschermen. Maatregelen […] Lees meer ...

Koolstofmonoxide (CO): De sluipende moordenaar

Tijdens de herfst- en wintermaanden verschijnen er jammer genoeg elk jaar weer berichten over slachtoffers van een CO-vergiftiging. Elk jaar zijn er in België zo’n 30 tot 50 mensen die hieraan sterven. Nochtans zijn dergelijke ongevallen makkelijk te voorkomen, mits u de nodige preventiemaatregelen neemt. Waarom is CO zo gevaarlijk? Omdat u het niet kan […] Lees meer ...

Gas: een veelgebruikte energiebron

07/08/2018|
Problematiek Hoewel gas algemeen beschouwd wordt als een veilige energiebron moet je als gebruiker toch voorzichtig blijven. De meeste ongevallen met gas worden veroorzaakt door verouderde gasinstallaties, het gebrek aan onderhoud of onvoorzichtig gedrag. Preventietips Laat je gasinstallatie aansluiten, controleren en onderhouden door een vakman. Aardgas wordt trouwens niet aangesloten zonder attest van een erkend […] Lees meer ...

Gebruik toestellen op een veilige manier

Plaatsing – Laat ze plaatsen door een vakman. – Onderhoud ze regelmatig. – Gebruik ze op de juiste manier. – Plaats bij voorkeur een toestel met rookafvoer. Gasgeisers Ongeveer de helft van de CO-vergiftigingen wordt veroorzaakt door kleine 5-liter-gasgeisers aangesloten op een douche of een bad. Volg deze regels: – CE Gekeurd – Douche min. […] Lees meer ...

De rookmelder verplicht vanaf 1 januari 2020!

Rook is levensgevaarlijk en kan er voor zorgen dat je verdooft geraakt en misschien wel niet meer wakker wordt, terwijl je woning de vlammen opgaat. Rookmelders detecteren het snelst de rook, meestal voordat jij er ook maar iets van merkt. Het waarschuwingssignaal van de rookmelder maakt je dan tijdig wakker, zodat de menselijke en materiële […] Lees meer ...

Oppassen voor valse controleurs van rookmelders!

Van onze BIN-Gemandateerde van politiezone Antwerpen kregen we een preventieve melding ivm de nieuwe verplichting tot het plaatsen van rookmelders.Hoewel we deze wettelijke maatregel enkel kunnen toejuichen, voorkomen is altijd beter dan genezen, zijn er reeds de eerste meldingen van malafide personen die zich kenbaar maken als “controleurs” en nazicht wensen te doen op de […] Lees meer ...

Uw woning veilig verlaten bij brand

Wat doet u als het brandalarm afgaat of u merkt dat het brandt? Op voorhand een vlucht- en routeplan maken is al een stap in de goede richting. Daarnaast volgt u best een aantal stappen bij het verlaten van uw woning. Zo bent u goed voorbereid op een snelle evacuatie! Voer het evacuatieplan uit Om […] Lees meer ...

Waarom een CO-melder in huis hebben?

CO is een gas. Je ruikt het niet, je ziet het niet, je proeft het niet en je voelt het niet… maar het is gevaarlijk en je kan er van sterven.Vandaar de naam: stille moordenaar in huis. Alle gasgeisers en alle verwarmingstoestellen die werken op gas, kolen, mazout en petroleum hebben veel lucht (zuurstof) nodig […] Lees meer ...

Wat na brand?

De verzekering Zorg na een brand in de eerste plaats voor een snelle schadeaangifte bij je verzekeringsagent. Neem contact op met het verzekeringskantoor. Indien het huis wordt gehuurd, licht dan de eigenaar of de verhuurder in. De verzekeringsagent zal een schade-expert ter plaatse sturen om de schade vast te stellen. Je hebt het recht om […] Lees meer ...

Winter: vermijd brand en brandwonden

Bij winterkoude is de kans op risicogedrag in verband met brand en brandwonden een stuk hoger dan in de zomermaanden.Daarom geven we u graag enkele tips.Open haard, kachel en kaarsenIs de schouw voor de winter gekuist en heeft u er een attest van?Gebruik nooit brandgel of spiritus om haard of kachel aan te steken.Plaats geen […] Lees meer ...