CRIMINALITEITSPREVENTIE

Iedereen raakt wel eens in een conflict verzeild.  Dat is op zich geen probleem maar je moet er wel mee kunnen omgaan.
Veel mensen weten geen raad met geweld in hun omgeving dit kan gaan over partnergeweld, kindermisbruik, ouderenmisbruik, pesten, geweld in gezagsrelaties maar ook misdrijven met geweld. Hiervoor kan men steeds terecht bij de bevoegde instanties.

Meldpunt 1712

23/03/2012

Nieuw meldpunt 1712
Het meldpunt 1712 is een initiatief van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Het meldpunt is voor iedereen die met geweld of misbruik te maken krijgt, in welke vorm en op welke leeftijd dan ook. Met dit meldpunt moet je niet langer zoeken naar moeilijke telefoonnummers. Via 1712 zal een professionele hulpverlener je onmiddellijk op het juiste spoor zetten en je de weg wijzen naar de persoon of dienst die jou het best kan helpen.

Het meldpunt is vlot bereikbaar op werkdagen van 9 tot 17u. Oproepen naar 1712 zijn gratis en verschijnen niet op de telefoonrekening.

Of u nu zelf slachtoffer bent of een betrokkene, het team 1712-medewerkers :

  • luistert naar uw verhaal en zal in overleg uw vraag proberen helder te krijgen
  • zal samen met u de mogelijkheden bekijken om iets met die bezorgdheid of verontrusting te doen
  • helpt u om samen de juiste informatie te zoeken
  • maakt u wegwijs in de wereld van justitie en hulpverlening
  • kan u, indien gewenst, leiden tot gespecialiseerde hulp bij uw in de buurt.
    Dat kan hulp in het CAW of het vertrouwenscentrum kindermishandeling zijn, maar evengoed een andere instantie. Door contact op te nemen met 1712 heb je een belangrijke stap gezet en de 1712-medewerkers willen je graag ondersteunen bij een volgende stap.
Het meldpunt 1712 wordt professioneel bemand door medewerkers van de CAW’s & de vertrouwenscentra kindermishandeling. Wanneer je belt naar 1712 word je doorgeschakeld naar een hulpverlener in je eigen provincie. Op deze manier kan de hulpverlener verwijzen naar aangepaste hulp in de eigen regio.

Hoe werkt het meldpunt 1712?
Je kan bij het meldpunt 1712 terecht in alle discretie. Als 1712-medewerkers zijn we gebonden aan het beroepsgeheim. Uiteraard, wanneer iemand in gevaar verkeert, zullen we niet nalaten hulp te bieden. Als je bedreigd wordt of in gevaar bent, raden wij je aan onmiddellijk de politie (101) te contacteren. Voor dringende medische hulp, bel 112. Het meldpunt 1712 is geen alarmlijn, kliklijn of protestlijn, maar een hulplijn, een aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over geweld, misbruik of mishandeling. Wens je een klacht in te dienen, dan kun je terecht bij de politie.

Informatie over misbruik en geweld
Wanneer je contact opneemt met het meldpunt 1712, zullen hulpverleners je helpen om de juiste informatie te vinden. Zij kunnen je ook wegwijs maken in de wereld van justitie en hulpverlening, om zo de stappen te zetten of de hulp te vragen die je zelf wenst. En ze kunnen je ook leiden tot gespecialiseerde hulp in je buurt.

Meer info op www.1712.be

 

Buurtconflicten oplossen door bemiddeling

14/09/2012

Buurtconflicten hebben een belangrijke impact op het onveiligheidsgevoel en de levenskwaliteit van de betrokken bewoners. Uit nader onderzoek blijkt dat de oorzaak veelal een gebrekkige communicatie tussen buurtbewoners is.

Een constructieve benadering van buurtconflicten: bemiddeling.
Uw naaste buur luistert om middernacht nog steeds naar de radio, die zoals gewoonlijk snoeihard staat. U hebt hem reeds meermaals gevraagd dit niet meer te doen, maar de laatste keer heeft hij u op een zeer agressieve wijze geantwoord dat hij in zijn huis doet wat hij wilt. Sindsdien durft u hem niet echt meer aan te spreken, maar de gevolgen van enkele slapeloze nachten worden voelbaar. U bent uitgeput en weet niet meer wat doen.

Ogenschijnlijk banale buurtconflicten kunnen soms grote frustraties veroorzaken en uw leefkwaliteit ernstig schaden.
Misschien kan u dit conflict wel aan de hand van een buurtbemiddeling afhandelen. Een buurtbemiddeling initieert immers een constructief proces waarbij alle partijen gezamenlijk naar een oplossing zoeken, dit in een vertrouwelijke en vrijwillige sfeer.

De bemiddelaar faciliteert het gesprek tussen buurtbewoners. Hij geeft elke partij de kans om zijn standpunt te verwoorden en stimuleert ze om hun rol in de afhandeling van het conflict zonder zich zelf over het conflict uit te spreken. Een geslaagde buurtbemiddeling kan de verstoorde relaties tussen buurtbewoners herstellen. Het stelt elke partij in staat om de standpunten en de belangen van de ander beter te begrijpen. Hierop verder bouwend kunnen partijen op autonome wijze een oplossing voor hun conflict uitdenken die voor iedereen aanvaardbaar is.

Preventietips: hoe conflicten met buurtbewoners voorkomen?

  • Bespreek problemen, die u met een buurtbewoner ervaart, steeds eerst met de persoon in kwestie. Door jullie standpunten en jullie gevoelens uit te wisselen is de kans immers groot dat jullie tot een oplossing komen;
  • Luister naar uw buur zodat u beter zijn perspectief kan begrijpen;
  • Vermijd mee te gaan in een opbod van provocaties;

Als de communicatie met uw buur echt zoek is en dat er geen oplossing voorhanden is, kunt u op een buurtbemiddelaar beroep doen.
De buurtbemiddelaar voor de stad Antwerpen: tel: 03 338 65 73 of bemiddeling@stad.antwerpen.be

Bron: besafe / Stad Antwerpen