CRIMINALITEITSPREVENTIE

Vandalisme is het moedwillig beschadigen of vernietigen van goederen/voorwerpen die eigendom zijn van iemand anders.  Voor de daders brengt het in materieel opzicht niets op.  Meestal doen de daders het uit verveling, wraak of gewoon om te spelen.

Neen tegen graffiti!

08/12/2012

Staat er een graffiti-tag op uw gevel? Kan u niet meer naast de aangeplakte affiches kijken? Kan u het verkeersbord niet meer zien door de stickers?
Sedert 1 juni 2009 verwijderen de stadsdiensten gratis graffiti, affiches en zelfklevers op openbaar en privé-domein.
Inwoners van Antwerpen die graffiti, affiches en stickers op hun eigendom hebben, kunnen een aanvraag indienen bij de stad om dit gratis te laten verwijderen. Let wel: enkel de eigenaars of verantwoordelijke personen van een woning kunnen een aanvraag indienen.

Het team dat de graffiti verwijdert werkt per zone. Tijdens de ´Buurt aan de Beurt´-actie wordt een volledige wijk aangepakt. Andere vragen om graffiti te verwijderen worden in een schema opgenomen en op een later moment uitgevoerd.

Praktische werkwijze aanvraag:
U vindt het aanvraagformulier in alle stadskantoren en districtshuizen. Via het e-loket kunt u ook een aanvraag indienen om het formulier thuis bezorgd te krijgen.

Het volledig ingevulde en ondertekend formulier dient verstuurd te worden aan:
College van burgemeester en schepenen
Bijzonder interventieteam stadsreiniging
Grote Markt 1
2000 Antwerpen

Het bijzonder interventieteam zal de eigenaar contacteren voor meer informatie en praktische afspraken.

Wat met graffiti op het openbaar domein?
Graffiti meldingen op het openbaar domein kan u doorgeven aan de infolijn 0800 935 11, via melding.graffiti@stad.antwerpen.be of via de districtshuizen. Deze meldingen worden elk afzonderlijk beoordeeld en opgevolgd.

Bron: Stad Antwerpen