CRIMINALITEITSPREVENTIE

Dit fenomeen omvat talrijke modus operandi, die gaan van valse politieagenten of valse bedienden tot het gebruik van valse voorwendselen en valse middelen.

Bank Kaart Fraude

29/01/2021

Cybercriminelen blijven ons via alle mogelijke manieren benaderen om aan onze bankgegevens te geraken. Spijtig genoeg blijven er op deze wijze onschuldige slachtoffers te betreuren.

Hierboven een voorbeeld  welk ik onlangs in mijn mailbox vond. Goed om weten, geen enkele financiële instelling en/of overheidsdienst gaat op deze wijze via mail, sms of ander digitaal wijze te werk. Als je dergelijk bericht krijgt, kan je dit het best onmiddellijk verwijderen. Je kan dergelijk bericht ook gratis melden via info@safeonweb.be. Samen zorgen we voor elkaars veiligheid.

Waaraan kan je een verdacht bericht herkennen?

 • Schrijffouten: het bericht staat vol met schrijf- en stijlfouten tegen de Nederlandse taal.
 • Afzender: door met je cursor over het afzendadres te glijden kan je de samenstelling van de achterliggende link bekijken (indien deze al niet zichtbaar is). Je kan ook de gebruikte URL opvragen door met je rechter muisknop op de link te drukken. In bovenstaand voorbeeld verwijst “Easybank” info@consumenten-veiligheid.online naar de URL https://www.consumenten-veiligheid.online. Wat in feite een lege homepage is. De URL achter ‘info@bnp-easybank.be’ bestaat zelfs niet. De link achter ‘hier’ verwijst naar ….regiserconstruct.com. Heel belangrijk, klik nooit op dergelijke linken.
 • Diverse instellingen: de cybercriminelen gebruiken de namen van verscheidende financiële instellingen. Het inhoud van het bericht is gewoonlijk hetzelfde, de naam van de instelling durft verschillen. Een goede reminder: indien je geen rekening hebt bij een financiële instelling, zal deze u ook niet vragen om uw gegevens.

Bij twijfel over de echtheid van het bericht neem je best contact op met je lokale kantoorhouder.

Online kopen: via het internet wordt er steeds meer handel gedreven. Ook de cybercriminelen weten dit. Als je zelf iets verkoopt kan je best volgende aandachtspunten opvolgen:

 • Spreekt met de koper af op een voor u bekend terrein. Bijkomend voordeel, de koper kan ter plaatse het aangekochte goed controleren en in ontvangst nemen. Eventuele fictieve ‘kopers’ zullen op deze wijze afgeschrikt worden.
 • Bij voorkeur enkel met cash laten betalen.
 • Indien mogelijk, bekijk het digitale profiel van de koper/verkoper. Is dit een recent profiel, dit kan wijzen op minder eerlijke bedoelingen.
 • Bedingen op de vraagprijs is vrijwel normaal te noemen, vrijwillig (veel) meer willen betalen dan gevraagd, enz… wijst dikwijls op malafide praktijken.
 • Wees dus niet te goedgelovig. Zowel de koper als de verkoper wenst natuurlijk de beste prijs te krijgen, maar als het ‘te mooi is om waar te zijn’ kan je best met de nodige argwaan handelen. Voor grotere en/of duurdere items kan je best naar het originele aankoopbewijs vragen. Het ontbreken van dergelijk document kan al wijzen op fraude.

Phaemar – 29/01/2021

Corona, ook cybercriminelen hopen een graantje mee te pikken…

09/09/2020

Voorbeeld SMS oplichting tijdens coronaOok in deze bizarre coronatijden pogen cybercriminelen te profiteren van de mensen hun naïviteit.

Op verschillende manieren probeert men de bankgegevens te achterhalen. Sommige van deze pogingen zijn zeer professioneel uitgevoerd, je kan bijna geen verschil opmerken met de echte websites van de diverse firma’s, ministeries en financiële instellingen.

Weet dat personen die recht hebben op een coronapremie deze zelf dienen aan te vragen. De overheid zal deze nooit aan bieden via sms, email of andere sociale media kanalen.

De meest recente en juiste informatie i.v.m. de corona steunmaatregelen kan u vinden op de algemene overzichtspagina, met name: https://www.vlaanderen.be/vlaamse-maatregelen-tijdens-de-coronacrisis

Enkele preventieve tips.

 • Ga niet in op vragen van een onbekend persoon en/of ongekend telefoon/gsm nummer
 • Bij twijfel, contacteer de betrokken firma/overheid via een ander kanaal dan de aangeboden link
 • Verdachte email en sms-berichten kan u melden bij verdacht@safeonweb.be
 • Maak melding aan de blauwe lijn (0800/123 12 of e-loket)

©Phaemar – 09/09/2020

Ook tijdens de lockdown is het opletten voor valse berichten op sociale media

23/04/2020

In tijden van lockdown wordt er zo mogelijk nog meer gebruik gemaakt van sociale media. Spijtig genoeg is dit ook de ‘grappenmakers’ niet ontgaan, m.a.w. er gaan momenteel een aantal valse berichten (= HOAX) rond op het internet. En zoals altijd, eens een bericht op het internet staat, is het heel moeilijk (tot onmogelijk) om dit bericht te verwijderen.

Op bovenstaand bericht heeft de BIN-gemandateerde PZ Antwerpen ons attent gemaakt.

“”Beste coördinator,

Ik wilde u dit toch doorgeven. Voor een tweede keer krijgen we een melding binnen over valse verkopers/leurders met mondmaskers, welke vergiftigde mondmaskers zouden aanbieden om zo uw woning binnen te kunnen sluipen en een inbraak kunnen plegen!

Dit betreft een HOAX, een vals bericht!

Weet in uw achterhoofd dat u altijd een leurderskaart mag vragen.

Sommige gemeenten verspreiden weldra mondmaskers (in uw brievenbus).

Mijn bedenkingen bij de zogenaamde werkwijze en het bericht:

 • Bij het lezen van het valse bericht merk je meteen een schrijffout aan in de werkwoord!
 • Indien zo een persoon aan uw deur dit zou trachten te doen, … door de covid-19 maatregelen zit vaak uw ganse gezin thuis, … een risico wat een inbreker niet zal nemen … confrontatie met andere familieleden …
 • Als het bericht de werkwijze zou zijn van inbrekers, dan betekent het ook dat je bij het aannemen van zo’n mondmasker dit dan ook meteen op je mond zou plaatsen en de aanbeller/dief je nog even zou moeten bezig houden om het gevolg af te wachten. Achteraf zou een beschrijving van deze persoon toch mogelijk zijn en zou hij snel tegen de lamp lopen, niet?
 • Zomaar iets aannemen van iemand aan de deur, zou u steeds vragen moeten laten rijzen …
 • Weet dat er via de sociale media vaak berichten verschijnen waarvan de waarheid ver te zoeken valt en men soms paniek/angst/onveiligheidsgevoel wil aanwakkeren, voor welke reden dan ook.
 • Gebruik steeds uw gezond verstand en laat u niet beïnvloeden door anderen.
 • Bij twijfel, verdachte gedragingen of bij het krijgen van een ‘buikgevoel’ wat u vertelt dat er iets niet ‘juist’ is, kan u steeds de politiediensten opbellen, dringende hulp 101, informatie en BIN gerelateerde informatie, de Blauwe Lijn 0800 123 12””

©Phaemar – 23/04/2020

Listige dieven

18/04/2020

Niet enkel op de sociale media zijn de criminelen actief. Ook in het dagelijks leven zijn ze behoorlijk vindingrijk om (vooral oudere personen) te misleiden. Momenteel doen bepaalde (misdadige) personen zich voor als een ambtenaar die de ‘coronamaatregelen’ komen controleren. Dit met als enig doel, u te bestelen. Zoals gewoonlijk zijn deze dieven vooral uit op cash geld en andere, snel manipuleerbare, kostbaarheden (vooral juwelen)

De dienst Veiligheid en Preventie (onderdeel van FOD Binnenlandse Zaken) laat weten dat er reeds meerdere diefstallen werden vastgesteld van personen die zich uitgaven als een federale ambtenaar. De modus operandi die steeds werd gevolgd. De dader(s) bieden zich aan, maken zich kenbaar als federale ambtenaar, belast met de controle van de naleving van de geldende coronamaatregelen, meer bepaald of de thuissituatie conform de maatregelen zijn. De geprefereerde doelgroep zijn de senioren, met als geprefereerde buit: eenvoudig te verduisteren kostbaarheden (juwelen) en cash geld.

De dienst Veiligheid en Preventie vraagt daarom geen onbekenden binnen te laten en de politie te bellen wanneer onbekenden die zich verdacht gedragen, aanbellen.

Met deze tips maak je het oplichters moeilijk

  • Vermeld op de deurbel niet dat je alleen woont (bijvoorbeeld “weduwe X”). Vermeld enkel uw familienaam.
  • Het is aanbevolen om een kierstandhouder of ketting op de deur te laten plaatsen. Dit vormt een eerste obstakel voor dieven en ze geeft de bewoner de mogelijkheid op een relatief veilige manier met een persoon die voor de deur staat te praten.
  • Pas op voor huis-aan-huisverkopers die u hun koopwaar laten zien bij de voordeur (tapijten, stofzuigers, e.d.). Die list wordt dikwijls gebruikt om zich een toegang tot de woning te verschaffen en een diefstal te verdoezelen.
  • Hoed u voor onbekende personen die bij u aanbellen en vragen om iets te eten of te drinken. Laat die in geen geval binnen.
  • Staat een politieagent, iemand van een gas-, elektriciteits-, of andere maatschappij voor de deur? Vraag dan naar een dienstkaart. Aarzel niet om die onder de deur te laten schuiven. Heeft de persoon geen dienstkaart? Niet opendoen en verwittig de politie.
  • Bewaar het telefoonnummer van de lokale politie vlak bij uw telefoon. Als iemand bij u aanbelt en zich voordoet als een agent, bel dan naar de politie en vraag of de naam die de agent in kwestie opgeeft wel degelijk bestaat, en of die agent op dat moment dienst heeft. Bel in geen geval naar het telefoonnummer dat de agent u geeft. Dat kan het nummer van een kompaan zijn.

©Phaemar – 18/04/2020

Frauduleuze sms van FOD Financiën

13/02/2020

De FOD Financiën waarschuwt voor frauduleuze sms’en die recent de ronde doen. Daarin vraagt men u om een zogezegde schuld aan de FOD Financiën af te lossen.

Ga nooit in op dat soort vragen! De FOD Financiën zal u nooit per sms vragen om een betaling te doen!


Een betaling doen aan de FOD Financiën kan alleen op de volgende manieren:

 • online via MyMinfin
 • via een overschrijving naar een van de officiële rekeningen van de FOD Financiën met de volgende structuur BEXX 6792 XXXX XXXX
 • in een van de Infocenters

Wilt u nagaan of u een schuld heeft bij de FOD Financiën? Surf naar MyMinfin > Mijn betalingen

Oplichting via internet

02/02/2020

Oplichting via het internetAl enige tijd zijn er twee vormen van internetfraude in opgang en dit bovenop de gekende pishingmails waarbij internetcriminelen enkel uit zijn op uw bankgegevens.

We zijn niet gemaakt om alleen te zijn
Vooral liefhebbers van datingsites dienen alert te zijn. Buiten de algemeen gekende ernstige datingsites bestaan er vele andere met minder nobele doeleinden. Via valse profielen pogen deze sites hun klanten rechtstreeks en/of onrechtstreeks financieel te benadelen.

Rechtstreeks door na verloop van tijd tijdens de chat gesprekken over financiële zorgen te beginnen en onrechtstreeks door de klanten onnodig lang aan een ‘betalende’ lijn te houden. Het erge aan deze vorm van oplichting is dat de slachtoffers dit uit vrije wil doen.

Mooi, het leven is mooi
De laatste paar jaar is er een sterke stijging waar te nemen van meldingen ivm financiële fraude via het internet. Internetcriminelen maken niet enkel gebruik van de gekende pishingmails, maar ook van valse websites. Steeds met de bedoeling om u geld te ontfutselen, krijgt men niet te versmaden aanbiedingen van alternatieve beleggingsvormen in alcoholische dranken, diamanten, alternatieve groene energie, bitcoins, …
Verder blijven er ook de meer gekende vormen van piramidespelen en valutafraude prominent aanwezig bij de geregistreerde meldingen.

Advies
Bij al die vormen van internetfraude blijft het advies: “Als het beloofde resultaat te mooi is om waar te zijn, dan is het meestal ook niet waar.”

Let steeds op als u wenst te reageren op dergelijke aanbiedingen. Een financiële instelling zal nooit uw bankgegevens via e-mail opvragen. Bedrijven die beleggingen aanbieden dienen steeds te beschikken over een vergunning.

Betalingen doet u enkel via uw eigen financiële instelling. Bij twijfel vraagt u uw kantoorhouder voor informatie omtrent het rekeningnummer van de tegenpartij.


Phaemar – 02/02/2020

Oppassen voor valse controleurs van rookmelders!

14/01/2020

Valse controleurs van rookmeldersVan onze BIN-Gemandateerde van politiezone Antwerpen kregen we een preventieve melding ivm de nieuwe verplichting tot het plaatsen van rookmelders.

Hoewel we deze wettelijke maatregel enkel kunnen toejuichen, voorkomen is altijd beter dan genezen, zijn er reeds de eerste meldingen van malafide personen die zich kenbaar maken als “controleurs” en nazicht wensen te doen op de geïnstalleerde rookmelders.

De Vlaamse minister voor wonen laat uitdrukkelijk weten dat er momenteel geen enkele controle zal gedaan worden op de plaatsing van rookmelders.

Wees dan ook alert mochten er zich personen aanbieden voor een dergelijke controle.

Weet dat u steeds het recht heeft om te vragen dat medewerkers van de nutsmaatschappijen en andere overheden zich eerst dienen te identificeren aan de hand van hun dienstbadge alvorens medewerking te verlenen.

Bij de minste twijfel neemt u contact op met de Blauwe Lijn 0800 123 12.

Phaemar – 14/01/2020

Opgelet voor valse deur-aan-deurverkopers

06/11/2018

Politiezone Antwerpen heeft op korte tijd meerdere meldingen ontvangen over deur-aan-deurverkopers die zich voordoen als medewerkers van Engie of Securitas. Ze proberen bij mensen thuis binnen te raken, zogezegd om de ketel na te kijken of om een alarminstallatie te verkopen. De politie vermoedt dat het gaat om listige dieven en maant aan tot voorzichtigheid.

Engie benadrukt dat het niet op deze manier te werk gaat. Securitas biedt zijn diensten zelfs helemaal niet via deur-aan-deurverkoop aan particuliere klanten aan.

Op je hoedeLet op voor deur-aan-deurverkopers
Wees op je hoede als men je aan de deur zaken probeert te verkopen. Meestal gaat het om vlotte praters die mensen gemakkelijk kunnen overtuigen. Vraag hen altijd om zich te identificeren. Let ook goed op met informatie die je hen geeft. Bijvoorbeeld over het al dan niet aanwezig zijn van een alarminstallatie, zwakke punten in je woning of wanneer je niet thuis bent.

Ongerust? Bel 101
Bij ongerustheid of discussie: bel de politie op het nummer 101. Voel je nooit verplicht om iemand binnen te laten of iets te kopen, hoe opdringerig verkopers ook mogen zijn. Meer informatie vind je op de website van BeSafe.

Campagne
Elk najaar, bij de verandering naar het winteruur, maakt Politie Antwerpen alle Antwerpenaars bewust maken van het belang van inbraakpreventie d.m.v. een sensibiliserende en activerende campagne. Een inbreker raakt je huis sneller en makkelijker binnen dan je denkt. Check www.tipstegeninbraak.be voor meer tips om een inbraak te voorkomen.

Bron: PZ Antwerpen

Hoe u wapenen tegen betaalkaartfraude?

17/10/2018

Bij betaalkaartfraude wordt reëel of virtueel misbruik gemaakt van betaalkaarten of de gegevens die erop staan. Het misbruik gebeurt vooral aan bankautomaten of bij transacties via het internet.

Preventietips: Hoe voorkom ik betaalkaartfraude?

 • Wees waakzaam bij een betaalautomaat en gebruik geen betaalkaart als u iets verdachts ziet.
 • Laat u niet afleiden tijdens een transactie aan een betaalautomaat.
 • Controleer regelmatig uw rekeninguittreksels.
 • Geef mensen via telefoon of op straat nooit persoonlijke informatie over uw bankzaken.
 • Werp uw bankdocumenten met gevoelige informatie gescheurd in verschillende vuilbakken en gebruik bij voorkeur een versnipperaar.
 • Beantwoord nooit e-mails die u vragen om persoonlijk informatie mee te delen. Uw bank zal dergelijke informatie niet vragen, ze heeft die immers al.
 • Geef gevoelige informatie niet door via internet, sociale netwerken…
 • U voert uw gebruikersnaam en paswoord online in voor banktransacties? Controleer het webadres. Klopt het wel? Een beveiligde site begint bovendien met (https).
 • Doe ook regelmatig updates van uw antivirusprogramma en besturingssysteem

Veilig online winkelen

02/08/2018

Winkelen via het internet geraakt meer en meer ingeburgerd. In deze drukke tijden kan het de ideale oplossing zijn om uw aankopen te doen…. Buiten de klassieke bezwaren (veiligheid, persoonlijke gegevens, etc) heeft deze vorm van winkelen nog een groot risico. U ziet de producten enkel op foto, het risico dat u namaakproducten koopt is niet denkbeeldig. Om dit te vermijden kunt u op volgende tips extra letten zodat u namaak kunt herkennen en u niet het volle pond betaalt voor producten die niets waard zijn.

1.Prijs te mooi
Abnormale prijsverschillen zijn steevast te mooi om waar te zijn. Voor een authentieke handtas van Louis Vuitton moet u al gauw enkele honderden of zelfs duizenden euro’s op tafel leggen. Kan u zo’n handtas voor pakweg 50 euro kopen, dan weet u dat er iets niet in de haak is.

2.Let op de details
Piraten doen heel erg hun best om de echte goederen zo precies mogelijk te kopiëren. Een exacte kopie kunnen ze echter nooit afleveren. Dat valt vooral op in de kleine details. Zo zullen bij een echte handtas van Louis Vuitton de welbekende letters nooit onder het stiksel terechtkomen. Of nog: bij een echt Rolex-horloge glijdt de secondewijzer van seconde naar seconde. Bij de namaakhorloges tikt hij eenvoudigweg verder. Polo’s van Lacoste hebben dan weer zonder uitzondering knopen gemaakt uit echte parels, dus nooit van plastic. En misschien moeilijker te controleren: de naden van Dolce&Gabbana-producten reageren op ultraviolet licht.

3.Let op spelfouten
Een van de makkelijkste manieren om namaak te herkennen, is om op zoek te gaan naar spelfouten, al dan niet bewust om juridische procedures te vermijden. Een klassieke fout is Dolce & Gabbana, terwijl het eigenlijk Dolce&Gabbana (zonder spaties) moet zijn. Maar het hoeft niet altijd zo opzichtig te zijn. Ook handleidingen of bijsluiters kunnen een namaakproduct verraden. Als u daar opvallende spelfouten in ziet, weet u dat er iets niet klopt. Ook namaaksigaretten kan u er op die manier vaak uithalen: er staan fouten in de waarschuwingstekst of die ontbreekt zelfs.

4.Bestudeer de verpakking
Luxemerken besteden niet alleen erg veel aandacht aan hun product, ook aan de verpakking wordt met heel veel zorg gewerkt. Een zonnebril van Ray-Ban krijgt u niet in een kartonnen doosje. Wel in een leren hoesje met een heel luxueus doekje waarop het logo haarscherp prijkt. Of nog: de onderbroeken van Calvin Klein worden steevast verkocht in doosjes of andere officiële verpakkingen van het merk. En ook namaakalcohol kan u vaak herkennen aan de verpakking. Als de sluiting al is gebroken, weet u dat de fles al werd geopend. De kans is dan groot dat de fles wel echt is, de inhoud daarentegen niet.

5.Vertrouw op uw zintuigen
Soms volstaat gezond verstand om namaak te herkennen. Flesjes parfum of horloges die opvallend weinig wegen, zijn veelal gemaakt van goedkope materialen en dus namaak. Daarnaast kan u ook de officiële websites van de merken bezoeken. Daar vindt u vaak een heel gedetailleerde beschrijving van elk product met mooie foto’s. Op die manier weet u meteen waarop u moet letten.

6.Speur naar fouten in het logo
Namaakproducten herkent u vaak al van ver omdat de logo’s niet goed werden gekopieerd of verkeerd worden gebruikt. De krokodil op een echt T-shirt van Lacoste is erg gedetailleerd: schubben, klauwen en tanden zijn heel goed zichtbaar. De LV-logo’s van Louis Vuitton moeten dan weer perfect symmetrisch staan. En nog: schoenen van Puma hebben het logo in het midden van de zool én op de hiel.

7.Let op de verkoopplaats
Luxeproducten koopt u in een luxueuze winkel en niet van een straatventer met een hele collectie in zijn koffer. Let ook op met internet. Omdat u het product niet zelf kan controleren, wordt u des te sneller in de luren gelegd op een website. Wilt u het toch proberen, vraag dan desnoods aan de verkoper extra en meer gedetailleerde foto’s. Neem ook eens een kijkje op zijn profiel. Als hij heel veel (zeldzame) luxeproducten aanbiedt, is dat vrij verdacht.

Babbeltrucs

30/07/2018

Wat doet u als een onbekende bij u thuis aanbelt?
Beroving door een ‘babbeltruc’ komt steeds vaker voor: onbekenden bellen bij u aan en gebruiken een mooie smoes om binnen te komen. Vervolgens stelen zij uw geld en andere waardevolle bezittingen. In sommige gevallen gebeurt dit in combinatie met bedreiging en/of geweld.

Vindt u uw bezoeker verdacht?
Bel het noodnummer 101 of de blauwe lijn 0800 123 12. Blijf rustig en neem vooral geen risico’s. Schrijf op hoe de verdachte eruit ziet. Heeft de persoon een auto bij zich, schrijf dan ook het kenteken op. Bent u onverhoopt toch slachtoffer geworden? Doe altijd aangifte! Alleen dan kan de politie de daders opsporen.

Acht tips om diefstal door een babbeltruc te voorkomen

 1. Kijk voor u uw deur open doet, eerst wie heeft aangebeld. Kent u de persoon niet en vertrouwt u het niet? Vraag dan eerst wie hij/zij is en wat hij/zij komt doen. Vertrouwt u het nog niet? Bel dan het noodnummer 101.
 2. Zorg dat u de deur op een kier kunt zetten, bijvoorbeeld kierstandhouder of een kijkgaatje. Zo kunt u zien wie er voor uw deur staat zonder uw deur open te doen.
 3. Vraag altijd naar een legitimatiebewijs. Ook als iemand zegt dat hij/zij van de gemeente, een bedrijf of instelling is. Heeft iemand geen legitimatie bij zich, maak dan een nieuwe afspraak. Vertrouwt u het niet, bel dan het noodnummer 101.
 4. Laat nooit mensen uw huis binnen. Om aan hun buit te komen maken sommige dieven gebruik van geweld. Wilt u iets pakken, bijvoorbeeld uw telefoon of geld? Laat mensen dan buiten wachten en doe uw deur dicht. Neem nooit uw portemonnee mee naar de deur.
 5. Loop nooit met iemand mee naar buiten. Vaak komen dieven met z’n tweeën. De ene persoon maakt een praatje met u, terwijl de andere uw huis binnensluipt om uw spullen te stelen.
 6. Doe uw achterdeur op slot als u alleen thuis bent. Soms komt iemand via de achterdeur uw huis binnen, terwijl u bij de voordeur staat te praten.
 7. Geloof niet alles wat mensen tegen u zeggen. Oplichters vertellen vaak mooie of juist heel zielige verhalen. Ze willen bijvoorbeeld bellen, hebben geld nodig of willen u juist iets geven. Of ze zeggen dat ze bij een bank of de thuiszorg werken. Medewerkers van dit soort bedrijven komen niet zomaar langs, zij maken van tevoren een afspraak.
 8. Vertrouw niet iedereen. Zelfs kinderen of moeders met kinderen kunnen oplichters zijn. Of mannen in nette pakken.

Concert uitverkocht! Wat nu?

02/03/2016

Uw favoriete concert, festival, sportwedstrijd, theater- of dansvoorstelling is in een mum van tijd uitverkocht! Hoe kan dit nu toch?
Er zijn bedrijven die alle tickets zeer snel opkopen en dan tegen hogere of woekerprijzen verkopen op internet. U hebt misschien die hogere prijs over voor het ticket, of u beseft niet eens dat het om een doorverkoop gaat? Wees voorzichtig! Dit zijn enkele risico’s:

–    Uw ticket heeft niet de gewenste categorie.
–    Het ticket is op naam van iemand anders waardoor u eventueel de toegang wordt geweigerd.
–    Het ticket wordt niet geleverd.

Koop via officiële verkopers
Georganiseerde doorverkoop van tickets is verboden in België. Enkel verkopers erkend door de organisator van het evenement, zijn toegelaten om de tickets te verkopen. De prijs vermeld op de offertes en publicaties moet overeenstemmen met de prijs aangeduid op het ticket. Enkel dit bedrag kan van u gevraagd worden.

Indien u op het laatste moment verhinderd bent en uw ticket wenst te verkopen, laat de Belgische wet dit toe op voorwaarde dat dit slechts occasioneel gebeurt en u geen winst maakt.
Maar uw ticket wordt net aangeboden door een Franse of Nederlandse website!

Ook buitenlandse websites kunnen tickets aanbieden voor evenementen in België. Deze zijn niet noodzakelijkerwijs onderworpen aan de Belgische wetgeving. In principe vallen zij onder de wetgeving van het land waar ze gevestigd zijn.
Doorverkoop is in Nederland toegelaten met de eventuele risico’s van dien. Bekijk zeker de website www.weetwaarjekoopt.nl om de officiële verkopers te kennen.
In Frankrijk is de doorverkoop verboden. Enkel de organisator of de erkende verkopers mogen tickets voor het evenement verkopen. Indien u twijfelt, controleer dan de officiële prijs op www.levraibillet.fr.

Tips voor België.

–    Zoek eerst de officiële organisator van het evenement (via de website van de ferformer, de locatie).
–    Bekijk op de website van de officiële organisator de aankoopmodaliteiten voor de tickets.
–    De betrouwbaarheid van een verkoper kan u controleren op www.ilovemyticket.com U vindt daar ook een zwarte lijst van niet-erkende verkopers. De lijst is niet limitatief, blijf dus op uw hoede.
–    Wees kritisch: het is niet omdat een verkoper als eerste in de resultatenlijst van een zoekmoter verschijnt, dat die ook de officiële verkoper is.
–    Contacteer zo snel mogelijk de verkoper indien uw ticket niet aankomt of u een ander probleem hebt. In bepaalde gevallen en indien u met een kredietkaart hebt betaald, kan u uw geld terugvragen via www.mijnkaart.be

Bron: eccbelgie.be

Pishingmail van Lokale Politie in omloop

29/03/2015

Mededeling door het persagentschap Belga:

“De lokale politie van de zone Kempen Noord-Oost heeft tientallen oproepen gekregen van ongeruste inwoners van de wijde omgeving die een frauduleuze mail toegestuurd kregen waarin staat dat ze nog een boete moeten betalen voor een (niet bestaande) verkeersovertreding. De opstellers van de mail gebruikten het officiële politielogo en bestaande namen en telefoonnummers van de politiezone in kwestie. De politie roept op om zeker niet tot betaling over te gaan. De mail is een variant op de beruchte phishing e-mails die van een bank of telecombedrijf afkomstig lijken en om vertrouwelijke informatie zoals bankrekeningnummers of creditcardgegevens vragen. In deze versie staat dat de ontvanger nog een bedrag van 103,5 euro moet betalen voor een verkeersboete, waarna een link volgt om de betaling meteen online door te voeren. Wie niet betaalt, riskeert volgens de verzender een nog hogere boete. Gezien er heel wat correcte gegevens van de politiezone Kempen Noord-Oost in de mail staan, kreeg de politie dinsdag al tientallen ongeruste Kempenaars aan de lijn die informeerden naar de echtheid ervan. De politie is intussen een onderzoek gestart om de identiteit van de oplichters te achterhalen. Hoeveel personen de frauduleuze mail ontvingen is niet duidelijk.”

Ondertussen blijkt dat er ook in andere politiezones dergelijke mails zijn verspreid. De politie zal nooit deze werkwijze gebruiken om achterstallige boetes te innen.

Bron: Besafe

Opgelet voor oplichters!

01/08/2013

De politie van Antwerpen waarschuwt voor oplichters die zich aan de telefoon voordoen als medewerkers van Microsoft.
De oplichters bellen de mensen en melden dat er problemen zijn met hun computer, waarna ze vragen of ze het toestel vanop afstand mogen overnemen. Wie instemt, geeft de beller zo vrije toegang tot persoonlijke gegevens zoals paswoorden en bankgegevens.

Werkwijze
Meestal gebruiken de oplichters de smoes dat er een virus of malware op de pc staat. De “Microsoft” medewerker vraagt in het Engels (meestal met een Indisch of Oosters accent) of hij of zij van op afstand de computer van het slachtoffer kan overnemen om de problemen op te lossen. Na enkele muiskliks en het ingeven van een wachtwoord kan de fraudeur vanop afstand persoonlijke informatie uit de computer halen, zoals bankgegevens en geheime codes. Vaak wordt het slachtoffer ook gevraagd om een online betaling te doen voor antivirussoftware.
In het buitenland zijn al veel mensen het slachtoffer geworden van deze vorm van internetfraude.

Wat te doen?
De politie waarschuwt om nooit in te gaan op gelijkaardige telefoontjes. Noteer, indien mogelijk, het telefoonnummer van de beller en geef deze door aan de politie. Je kan daarvoor steeds bellen op het gratis nummer van de Blauwe Lijn (0800 123 12) of aangifte doen in een politiekantoor in uw buurt.

Oplossingen
Microsoft waarschuwt al langer voor dergelijke praktijken. Ze hebben daarvoor een aparte paginaop hun website. Voor wie toch in de oplichtingstrucs trapt, heeft Microsoft een stappenplan gemaakt om de schade zoveel mogelijk te beperken.

Bron: Politie Antwerpen

Politie waarschuwt voor listige dieven met doek!

12/12/2012

Politie Antwerpen waarschuwt inwoners voor dieven die met een list proberen binnen te raken in woningen en dan juwelen en geld stelen, terwijl de bewoner wordt afgeleid. De slachtoffers zijn vaak nietsvermoedende oudere mensen die de dieven binnenlaten zonder dat ze het zelf beseffen.

De dieven gaan dikwijls met twee of drie op pad. Ze bellen aan en vragen het slachtoffer om hulp. Ze gebruiken hiervoor verschillende smoezen. Ze vragen een glas water voor een zwangere vrouw, ze geven zich uit als poets- of familiehulp, of vragen naar een papiertje om een boodschap achter te laten bij een buur. Soms spreken ze het slachtoffer op straat aan en stellen voor om te helpen met het binnendragen van de boodschappentassen. Het is ook al gebeurd dat ze zich voorstellen als medebewoner van het appartementsblok om zo binnen te geraken.

Eenmaal binnen in de woning, gaat de behulpzame bewoner op zoek naar pen en papier of een glas water. Tegelijkertijd vouwt één van de verdachten een groot doek open, zodat het zicht van de bewoner beperkt wordt. Deze ziet niet dat een andere verdachte naar de slaapkamer of de woonkamer gaat en daar alle kasten opentrekt op zoek naar geld en juwelen.

In 2011 noteerde Lokale Politie Antwerpen 47 van deze diefstallen met list. Dit jaar deden al 63 mensen aangifte bij de politie (cijfers tot 29 november 2012) voor gelijkaardige feiten.

De lokale recherche van Politie Antwerpen voert een onderzoek naar al deze diefstallen. Het gaat vaak om vrouwelijke verdachten van het Roma-type, maar soms is er ook sprake van een man. Op 15 september van dit jaar werden een vrouw van 30 en een man van 34 op heterdaad betrapt toen ze in Merksem een bejaard koppel probeerden te bestelen. Een oplettende buurvrouw zag de twee verdachten binnengaan in de woning. Ze verwittigde de politie. De politie-inspecteurs arresteerden het duo. Ze hadden geld en juwelen gestolen uit de slaapkamer. Beiden werden voorgeleid voor de onderzoeksrechter.

Het laatste feit dateert van gisteren (29 november). In de Zilvermeeuwstraat belde een vrouw aan bij een 84-jarige dame. De vrouw vroeg een enveloppe. Ze wilde geld deponeren in de brievenbus van één van de buren. Het slachtoffer ging naar binnen. Op het ogenblik dat ze de enveloppe uit de kast nam, stond de vrouw plots achter haar. Vervolgens kwam een tweede vrouw de woning binnen. Deze vouwde een grote stoffen doek open. De eerste vrouw vroeg om allerlei dingen op de enveloppe te schrijven. Ondertussen is een derde persoon achter het doek naar één van de kamers gegaan. Achteraf merkte het slachtoffer dat daar enkele kasten en lades werden doorzocht. Er werden een aantal zilveren munten gestolen. De verdachten blijven op te sporen.

Lokale Politie Antwerpen wil de mensen waarschuwen voor deze vorm van diefstal met list. Laat geen mensen binnen in je woning als je de situatie niet vertrouwt. Als je toch iemand wil helpen en je gaat binnen in je woning om bijvoorbeeld pen en papier te halen, laat de deur dan niet op een kier staan, maar doe ze steevast op slot. Ook als je verdachte handelingen opmerkt, aarzel dan niet om te politie te verwittigen op het noodnummer 101.

Bron: persbericht Lokale Politie Antwerpen

Spam telefoontjes

08/12/2012

In het kader van de strijd tegen overlast, diefstallen (met list) en voornamelijk gepleegd ten nadele van oudere personen, beschikt BELGACOM over een gratis oproepnummer 0800 22 800 dat de abonnees toelaat zich in te schrijven voor de diensten RESTRICTEL en ANTI-MARKETING.

Deze diensten biedt de abonnees de mogelijkheid om te vermijden dat men gestoord wordt door o.a. marketingsmaatschappijen die diensten of producten te koop aanbieden, uitnodigen tot of naar demonstraties, enz.

Opgepast, eventuele nep euromunten in omloop!

21/08/2012

Er is weer een munt gelijkend op onze euro in omloop, dus let op wat ze je teruggeven.
Het is deze keer geen Turkse-, maar een Keniaanse munt en is nog minder waard dan 1 eurocent.
Hij is net zo groot als 1 euro, alleen iets dunner en valt daardoor niet zo goed op.
Deze munt past dit keer ook niet in de parkeermeter of drankenautomaat.
Opgelet voor de op één euro lijkende vreemde munt.

Bron: o.a. PZ MIRA

Opgelet voor werkronselaars

21/08/2012

Via de Blauwe Lijn laat de lokale politie Antwerpen ons volgend preventief bericht weten.

“Sedert enige tijd is er op het gehele grondgebied van de stad Antwerpen een Engelstalige groep vreemdelingen, o.a. gekend onder de naam van Britse of Ierse Travellers, actief die bezig zijn om werk te ronselen. Zij komen deur aan deur hun diensten aanbieden voor allerlei klusjes, zoals opritten aanleggen, daken renoveren, gevelwerken,… uit te voeren. Mensen die ingaan op het voorstel, wordt gevraagd al een voorschot te betalen.

Gelieve het volledige aanbod te negeren, daar betrokkenen zeer slecht werk afleveren, gemaakte afspraken niet nakomen en onredelijke prijzen vragen.

Indien u deze mensen opmerkt, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het nummer 0800 123 12

Microsoft waarschuwt voor nep-telefoontjes

12/08/2012

Microsoft waarschuwt voor criminelen die mensen opbellen en beweren dat ze van het softwarebedrijf zijn. Met een trucje proberen de fraudeurs schadelijke software te installeren, zodat ze toegang krijgen tot de computer. Daarmee kunnen ze misbruik maken van bijvoorbeeld gebruikersnamen en wachtwoorden voor onlinebankieren.??De fraudeurs proberen ook gegevens van creditcards te verkrijgen zodat ze valse diensten in rekening kunnen brengen. Ook proberen de cybercriminelen mensen naar frauduleuze websites te leiden en vragen daar om persoonlijke of financiële informatie.

“Noch Microsoft, noch onze partners plegen ongevraagde telefoontjes om u computerbeveiligings- of softwareoplossingen in rekening te brengen”, aldus het softwarebedrijf.??Enkele organisaties waarvoor de fraudeurs zeggen te werken, zijn Windows Helpdesk, Windows Service Center en Microsoft Ondersteuning.

Een gelijkaardige mail is ondertussen ook aan het rondgaan waarbij de klanten van financiële instellingen worden gevraagd om toegang te geven tot hun pc om een virusbesmetting te verhelpen. Het is duidelijk dat geen enkele financiële instelling zulke mail zal versturen. Indien u toch een soortelijke mail ontvangt, gelieve deze dan volledig te negeren en zeker geen bijlage te openen. Indien u twijfelt kunt u best rechtsreeks contact opnemen met uw lokaal bankkantoor.

Bron: ANP – KBC